BCO logo mini
Białystok, dnia 31.03.2021 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia w Grupach A10, A16, D3. W tych grupach cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.:

Wykonawca
Cena
najkorzystniejszej oferty
Kwota, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia
Grupa A10: Fartuchy i ochraniacze
bdmed Dorota Sulima
ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok.
180.870,00 zł
175.800,00 zł
Grupa A16: Ubrania chirurgiczne jednorazowe
bdmed Dorota Sulima
ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok.
69.950,00 zł
59.500,00 zł
Grupa D3: Preparat do dezynfekcji
Schulke Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa.
160.439,00 zł
79.763,00 zł
 

 BCO logo mini

Białystok, dnia 29.03.2021 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
 
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Jakość
Termin
jednostkowej
dostawy
Część nr 7, Grupa A7: Rękawice chirurgiczne
30
ABOOK Sp. z o.o.
04-985 Warszawa, ul. Brzostowska 22
52,53
30,00
10,00
92,53
oferta
najkorzystniejsza
36
SKAMEX sp. z o.o. sp. j.        
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
60,00
13,26
10,00
83,26
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60%, Jakość 30% i Termin jednostkowej dostawy 10%
 
 
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
jednostkowej
dostawy
Część nr 15, Grupa A15: Półmaski filtrujące
2
Sun-Med Spółka Cywilna Dominik Siekierski Sławomir Naparty,
ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź
-
-
-
 
10
bdmed Dorota Sulima,
ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok
44,17
40,00
84,17
 
24
Sinmed Sp. z o.o.,
ul. Graniczna 32b, 44-178 Przyszowice
 
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40%

 


 BCO logo mini

Białystok, dnia 22.03.2021 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
jednostkowej
dostawy
Część nr 4, Grupa A4: Rękawice do przygotowywania cytostatyków sterylne bezlateksowe
30
ABOOK Sp. z o.o.   
04-985 Warszawa, ul. Brzostowska 22
51,83
40,00
91,83
 
36
SKAMEX sp. z o.o. sp. j.     
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
38
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o. o.              
95-200 Pabianice, ul. Moniuszki 14
47,20
40,00
87,20
 
Część nr 33, Grupa E2: Kaniule dożylne bezpieczne
22
Becton Dickinson Polska Spółka z o.o.        
02-823 Warszawa, ul. Osmańska 14
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 53, Grupa E22: Kompresy i wata
15
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.          
95-200 Pabianice, ul. St. Żeromskiego 17
38,90
40,00
78,90
 
25
ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.      
41-808 Zabrze, Ul. Pod Borem 18
49,72
40,00
89,72
 
33
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.         
87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40%

 BCO logo mini
Białystok, dnia 10.03.2021 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
jednostkowej
dostawy
Część nr 11, Grupa A11: Fartuch jednorazowy
1
MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A. 
85-738 Bydgoszcz, ul. Karola Szajnochy 11
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
10
bdmed Dorota Sulima          
15-540 Białystok, ul. Żurawia 71
35,08
40,00
75,08
 
11
J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Spółka Jawna 
59-300 Lubin, ul. Przemysłowa 4A
31,39
40,00
71,39
 
36
SKAMEX sp. z o.o. sp. j.        
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
34,69
40,00
74,69
 
Część nr 37, Grupa E6: Podkłady ginekologiczne; Kompres gazy jałowej
33
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.         
87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 39, Grupa E8: Pieluchomajtki dla dorosłych
26
Bialmed Sp. z o.o. 
02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48/35
57,62
40,00
97,62
 
33
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.       
   87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 45, Grupa E14: Adapter kątowy do rurki intubacyjnej i tracheotomijnej
24
Sinmed Sp. z o. o.
44-178 Przyszowice, ul. Graniczna 32B
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
36
SKAMEX sp. z o. o. sp. j.       
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
29,38
40,00
69,38
 
Część nr 48, Grupa E17: Cewnik do odsysania sterylny
25
ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.
41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
26
Bialmed Sp. z o.o. 
02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48/35
51,67
40,00
91,67
 
Część nr 49, Grupa E18: Spodenki do kolonoskopii
25
ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.
41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 52, Grupa E21: Przedłużacz do pompy infuzyjnej
21
Balton Sp. z o.o.    
Warszawa 00-496, ul. Nowy Świat 7/14
30,00
40,00
70,00
 
25
ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.
41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 55, Grupa E24: Klipsy
37
BERYL MED POLAND Sp. z o. o.       
05-410 Józefów, ul. Sadowa 14
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 66, Grupa E35: Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej
14
Promed S.A.           
02-234 Warszawa, ul. Działkowa 56
37,02
40,00
77,02
 
24
Sinmed Sp. z o. o.  
44-178 Przyszowice, ul. Graniczna 32B
59,70
40,00
99,70
 
36
SKAMEX Sp. z o.o. sp. j.    
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 75, Grupa E44: Koc ogrzewający
24
Sinmed Sp. z o. o.  
44-178 Przyszowice, ul. Graniczna 32B
58,60
40,00
98,60
 
25
ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.
41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 76, Grupa E45: Linia próbkująca do gazów
14
Promed S.A.           
02-234 Warszawa, ul. Działkowa 56
45,00
40,00
85,00
 
16
Biameditek sp. z o.o.         
15-620 Białystok, ul. Elewatorska 58
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 79, Grupa E48: Skalpel
25
ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.
41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40%
 
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryterium
Cena
Razem
Część nr 26, Grupa D4: Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
3
Schulke Polska sp. z o.o.      
02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 132
81,02
81,02
 
34
MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o.              
15-531 Białystok, ul. Niedźwiedzia 60
72,32
72,32
 
35
Biachem Sp. z o.o.              
15-528 Białystok, Sowlany, ul. Alejkowa 21 lok. B9
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 27, Grupa D5: Preparat do mycia i dezynfekcji dużych
3
Schulke Polska SP. Z O.O.     
02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 132
45,86
45,86
 
31
Medisept sp. z o.o.             
21-030 Motycz, Konopnica 159 c
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
34
MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o.              
15-531 Białystok, ul. Niedźwiedzia 60
76,25
76,25
 
35
Biachem Sp. z o.o.
15-528 Białystok, Sowlany, ul. Alejkowa 21 lok. B9
55,45
55,45
 
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 100%
 

 
BCO logo mini
Białystok, dnia 25.02.2021 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
jednostkowej
dostawy
Część nr 6, Grupa A6: Jednorazowy kombinezon ochronny barierowy
10
bdmed Dorota Sulima       
15-540 Białystok, ul. Żurawia 71
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
36
SKAMEX Sp. z o.o. sp. j.        
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
52,94
40,00
92,94
 
Część nr 9, Grupa A9: Fartuch do przygotowywania cytostatyków
36
Skamex Sp. z o.o. sp. j.     
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 38, Grupa E7: Jednorazowy zestaw ambulatoryjny do zdejmowania szwów
15
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.    
95-200 Pabianice, ul. St. Żeromskiego 17
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 44, Grupa E13: Zestawy wkładowe do podawania kontrastu i roztworu soli fizjologicznej
27
Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA          
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 16
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 56, Grupa E25: Przyrząd do rozpuszczania jednorazowych dawek leków
5
Baxter Polska Sp. z o.o.    
00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40%
 
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryterium
Cena
Razem
Część nr 31, Grupa D9: Preparaty
35
Biachem Sp. z o.o.              
15-528 Białystok, Sowlany, ul. Alejkowa 21 lok. B9
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 100%

 


BCO logo mini

 
Białystok, dnia 19.02.2021 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 91 Pzp.
 
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryteria
Razem
Cena
Termin
jednostkowej
dostawy
Część nr 35, Grupa E4: Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku
4
Olympus Polska sp. z o.o. 
02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 1
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 36, Grupa E5: Nasadka na butelkę
9
Aesculap Chifa Sp. Z o.o.  
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia14
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 40, Grupa E9: Elektrody i kaniule
7
Wolfmed Sp. z o.o. Sp. K.  
31-353 Kraków, ul. Władysława Żeleńskiego 99
60,00
0,00
60,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 57, Grupa E26: Zestaw drenów do podaży leków cytotoksycznych
9
Aesculap Chifa Sp. Z o.o.  
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia14
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 58, Grupa E27: Dren
9
Aesculap Chifa Sp. Z o.o.  
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia14
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 59, Grupa E28: Elektroda jednokrotnego użytku
19
Sorimex Sp. z o.o. Sp.K.        
87-100 Toruń, ul. Równinna 25
37,50
40,00
77,50
26
Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35,
02-546 Warszawa
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 63, Grupa E32: Zestaw do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu; Złącze niskiego ciśnienia
17
NTM Med. s.c.        
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Wyszyńskiego 154B/1
56,44
40,00
96,44
32
Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9,
40-273 Katowice
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 64, Grupa E33: Zestaw do wykonania nadłonowej przetoki pęcherza moczowego
21
Balton Sp. z o.o.  
Warszawa 00-496, ul. Nowy Świat 7/14
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 65, Grupa E34: Elektroda igłowa
13
Medtronic Poland Sp. Z o.o.             
00-633 Warszawa, ul. Polna 11
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 68, Grupa E37: Kaniula dożylna bezpieczna
9
Aesculap Chifa Sp. Z o.o.  
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia14
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
22
Becton Dickinson Polska Spółka z o.o.              
02-823 Warszawa, ul. Osmańska 14
56,96
40,00
96,96
 
Część nr 71, Grupa E40: Zaworki ssące; Jednorazowa klipsownica; Szczypce
4
Olympus Polska sp. z o.o. 
02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 1
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 72, Grupa E41: Dreny
28
Medim Sp. z o.o.  
05-500 Piaseczno, ul. Puławska 45 B
60,00
0,00
60,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 74, Grupa E43: Narzędzia laparoskopowe
13
Medtronic Poland Sp. Z o.o.             
00-633 Warszawa, ul. Polna 11
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 77, Grupa E46: Uchwyt monopolarny jednorazowy z elektrodą nożową
13
Medtronic Poland Sp. Z o.o.             
00-633 Warszawa, ul. Polna 11
45,00
40,00
85,00
 
20
EMED SP. Z O.O. SP. K.          
05-816 Opacz Kolonia, ul. Ryżowa 69a
60,00
40,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 60% i Termin jednostkowej dostawy 40%
 
Nr
oferty
Wykonawca
Przyznane punkty
Wybór
Kryterium
Cena
Razem
Część nr 19, Grupa B3: Diety
26
Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35,
02-546 Warszawa
97,20
97,20
 
32
Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9,
40-273 Katowice
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 20, Grupa B4: Dieta
26
Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35,
02-546 Warszawa
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
32
Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9,
40-273 Katowice
93,18
93,18
 
Część nr 21, Grupa B5: Dieta
26
Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35,
02-546 Warszawa
91,61
91,61
 
32
Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9,
40-273 Katowice
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 22, Grupa C1: Detergent, środki neutralizujące i płuczące
6
Getinge Polska Sp. z o.o.  
02-823 Warszawa, ul.Osmańska 14
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 23, Grupa D1: Chusteczki dezynfekcyjno-myjące
26
Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35,
02-546 Warszawa
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 24, Grupa D2: Preparaty
26
Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35,
02-546 Warszawa
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 28, Grupa D6: Preparat do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych
26
Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35,
02-546 Warszawa
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Część nr 29, Grupa D7: Preparaty
26
Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35,
02-546 Warszawa
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
34
MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o.              
15-531 Białystok, ul. Niedźwiedzia 60
94,93
94,93
 
Część nr 30, Grupa D8: Preparat chlorowy do mycia i dezynfekcji
26
Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35,
02-546 Warszawa
100,00
100,00
oferta
najkorzystniejsza
Uzasadnienie wyboru
Zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: Cena 100%
 

 BCO logo mini
Białystok, dnia 12.02.2021 r.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia w Grupach A1, A2, A3, A12, A13, A14, B1, B2, E3, E10, E16, E20, E23, E39, E47. W tych grupach cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.:
Wykonawca
Cena
najkorzystniejszej oferty
Kwota, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia
Grupa A1: Rękawice jednorazowego użytku nitrylowe
Medasept Sp. z o.o., ul. Forteczna 19, 61-362 Poznań
583 200,00 zł
518 400,00 zł
Grupa A2: Rękawice jednorazowego użytku lateksowe
Medasept Sp. z o.o., ul. Forteczna 19, 61-362 Poznań
475 200,00 zł
442 800,00 zł
Grupa A3: Rękawice do podawania cytostatyków
SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
181 440,00 zł
40 220,00 zł
Grupa A12: Fartuch jednorazowy
SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
18 360,00 zł
16 200,00 zł
Grupa A13: Maska chirurgiczna
SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
5 700,00 zł
5 400,00 zł
Grupa A14: Czepki medyczne
SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
8 000,00 zł
4 800,00 zł
Grupa B1: Roztwór do infuzji
Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
24 728,00 zł
16 416,00 zł
Grupa B2: Dieta
Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
3 604,80 zł
3 134,40 zł
Grupa E3: Hydrożel i maść
Medilab Sp z. o. o., ul. Wysockiego 6c 03-371 Warszawa
4 915,80 zł
3 879,90 zł
Grupa E10: Cienkościenne igły do wstrzykiwaczy insuliny
Zarys International Group Spółka z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
540,00 zł
468,00 zł
Grupa E16: Kieszeń samoprzylepna do zbiórki płynów
SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
10 530,00 zł
6 240,00 zł
Grupa E20: Prześcieradło / podkład medyczny celulozowy
Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp z o.o Powstańców Śląskich 54a/2, 53-333 Wrocław
27 447,00 zł
19 742,00 zł
Grupa E23: Serwety
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice
9 116,00 zł
5 100,00 zł
Grupa E39: Szczotki
TESA Teresa Woźniewska, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 32, 02-495 Warszawa
5 057,00 zł
4 407,00 zł
Grupa E47: Dren wielokanalikowy
Zarys International Group Spółka z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
5 346,00 zł
3 402,00 zł

 


000 logo bco ustawic szerokość 56BCO logo mini

Białystok, dnia 29.01.2021 r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dalej Zamawiającym), zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), udostępnia informacje na stronie internetowej o unieważnieniu postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia w Grupach A5, A8, E1, E11, E12, E15, E19, E29, E30, E31, E36, E38, E42. W tych grupach nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 


 
Białystok, dnia 04.01.2021 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii zmienia treść informacji zamieszczonej na stronie internetowej po otwarciu ofert w dniu 30.12.2020 r. W ofercie nr 36 Wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź:
 
Zamiast:
Oferta nr 36:
SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Termin jednostkowej dostawy: Brak deklaracji.
Grupa A2 – 626 400,00 zł
Grupa A3 – 181 440,00 zł
Grupa A4 –  46 396,80 zł
Grupa A6 –  83 640,00 zł
Grupa A7 –  89 186,40 zł
Grupa A9 – 74 520,00 zł
Grupa A10 –183 838,50 zł
Grupa A11 – 8 964,00 zł
Grupa A12 – 18 360,00 zł
Grupa A13 –  5 724,00 zł
 
Powinno być:
Oferta nr 36:
SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych.
Grupa A1 – 624 240,00 zł
Grupa A2 – 626 400,00 zł
Grupa A3 – 181 440,00 zł
Grupa A4 –  46 396,80 zł
Grupa A6 –  83 640,00 zł
Grupa A7 –  89 186,40 zł
Grupa A9 – 74 520,00 zł
Grupa A10 –183 838,50 zł
Grupa A11 – 8 964,00 zł
Grupa A12 – 18 360,00 zł
Grupa A13 –  5 724,00 zł
Grupa A14 –  7 992,00 zł
Grupa E14 –  9 720,00 zł
Grupa E16 – 10 530,00 zł
Grupa E35 – 66 096,00 zł

Białystok, dnia 30.12.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), informuje:
a) do dnia 30.12.2020 r. do godz. 8:30, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Oferta nr 1:
MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A., ul. Karola Szajnochy 11, 85-738 Bydgoszcz
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa A11 – 5 180,00 zł
Grupa A16 – 42 650,00 zł
Oferta nr 2:
Sun-Med Spółka Cywilna Dominik Siekierski Sławomir Naparty, ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa A15 – 25 707,00 zł
Oferta nr 3:
Schulke Polska sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa
Grupa D3 – 160 439,00 zł
Grupa D4 – 90 600,00 zł
Grupa D5 – 150 822,00 zł
Oferta nr 4:
Olympus Polska Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa E4 – 38 203,20 zł
Grupa E40 – 372 209,20 zł
Oferta nr 5:
Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa E25 – 16 060,00 zł
Oferta nr 6:
Getinge Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa
Grupa C1 – 40 745,16 zł
Oferta nr 7:
Wolfmed Sp. z o.o. Sp. K., ul. Władysława Żeleńskiego 99, 31-353 Kraków
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 5 dni roboczych
Grupa E9 –  262 298,50 zł
Oferta nr 8:
Medicus Sp. z o.o. S.K.A, ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa E3 – 5 832.00 zł
Oferta nr 9:
Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
Termin jednostkowej dostawy:
w ciągu 3 dni roboczych (Dotyczy grup z Załączników nr 2E i 2A (oprócz Grupy A7)).
Grupa E5 –  10 800,00 zł
Grupa E26 – 250 518,00 zł
Grupa E27 –  51 300,00 zł
Grupa E37 –  40 625,00 zł
Oferta nr 10:
bdmed Dorota Sulima, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa A6 –  73 800,00 zł
Grupa A10 – 180 870,00 zł
Grupa A11 – 8 860,00 zł
Grupa A15 –  42 760,00 zł
Grupa A16 – 69 950,00 zł
Oferta nr 11:
J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa A10 – 212 000,00 zł
Grupa A11 – 9 900,00 zł
Grupa A13 – 1 400,00 zł
Grupa A16 –  43 500,00 zł
Oferta nr 12:
Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp z o.o Powstańców Śląskich 54a/2, 53-333 Wrocław
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa E20 –  27 447,00 zł
Oferta nr 13:
Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa E34 – 19 440,00 zł
Grupa E43 – 166 779,00 zł
Grupa E46 –  12 960,00 zł
Oferta nr 14:
Promed S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa E35 – 107 115,00 zł
Grupa E45 – 2 268,00 zł
Oferta nr 15:
Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa E7 – 3 532,80 zł
Grupa E16 – 28 269,00 zł
Grupa E22 – 53 734,65 zł
Grupa E23 –  9 113,04 zł
Oferta nr 16:
Biameditek Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa E45 – 1 701,00 zł
Oferta nr 17:
NTM-MED s.c., ul. Wyszyńskiego 154b/1, 66-400 Gorzów Wlkp.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa E32 – 50 544,00 zł
Oferta nr 18:
TESA Teresa Woźniewska, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 32, 02-495 Warszawa
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa E39 –  5 057,00 zł
Oferta nr 19:
Sorimex Sp. z o.o. Sp.K., ul. Równinna 25, 87-100 Toruń
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa E28 – 8 400,00 zł
Oferta nr 20:
EMED SP. z o.o.. SP. K., ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa E46 – 9 720,00 zł
Oferta nr 21:
Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa E21 – 760,00 zł
Grupa E33 – 7 020,00 zł
Oferta nr 22:
Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa E2 – 360 797,50 zł
Grupa E37 – 42 790,00 zł
Oferta nr 23:
Medilab Sp z. o. o., ul. Wysockiego 6c 03-371 Warszawa
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa E3 – 4 915,80 zł
Oferta nr 24:
Sinmed Sp. z o.o., ul. Graniczna 32b, 44-178 Przyszowice
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa A15 – 31 480,00 zł
Grupa E14 – 4 760,00 zł
Grupa E20 – 35 065,60 zł
Grupa E35 –  66 420,00 zł
Grupa E44 – 1 539,00 zł
Oferta nr 25:
Zarys International Group Spółka z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa A1 – 626 076,00 zł
Grupa A2 – 480 276,00 zł
Grupa A10 – 127 170,00 zł
Grupa A13 – 1 620,00 zł
Grupa E10 – 544,32 zł
Grupa E17 – 3 758,40 zł
Grupa E18 –  24 000,00 zł
Grupa E21 –  378,00 zł
Grupa E22 –  42 007,68 zł
Grupa E44 –  1 503,36 zł
Grupa E47 – 5 346,00 zł
Grupa E48 – 570,24 zł
Oferta nr 26:
Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych (Dotyczy grup z Załączników nr 2E i 2A)
Grupa A13 – 1 728,00 zł
Grupa A16 – 75 060,00 zł
Grupa B1 –  24 728,00 zł
Grupa B2 – 3 604,80 zł
Grupa B3 – 22 071,60 zł
Grupa B4 –  11 480,00 zł
Grupa B5 – 1 543,50 zł
Grupa D1 –  19 008,00 zł
Grupa D2 –  12 976,56 zł
Grupa D6 –  14 282,60 zł
Grupa D7 –  48 503,00 zł
Grupa D8 – 41 988,00 zł
Grupa E8 – 23 524,20 zł
Grupa E17 – 4 276,80 zł
Grupa E20 –  36 853,06 zł
Grupa E28 – 5 292,00 zł
Oferta nr 27:
Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A., ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa E13 –548 232,30 zł
Oferta nr 28:
Medim Sp. z o.o., ul. Puławska 45b, 05-500 Piaseczno
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 5 dni roboczych
Grupa E41 – 298 274,72 zł
Oferta nr 29:
Medasept Sp. z o.o., ul. Forteczna 19, 61-362 Poznań
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa A1 – 583 200,00 zł
Grupa A2 –  475 200,00 zł
Oferta nr 30:
Abook Sp. z o.o., ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa
Termin jednostkowej dostawy:
w ciągu 3 dni roboczych
Grupa A2 –  529 200,00 zł
Grupa A4 – 53 760,00 zł
Grupa A7 –  102 010,00 zł
Oferta nr 31:
Medisept Sp. z o.o., Konopnica 159 C, 21-030 Motycz
Grupa D5 – 69 174,00  zł
Oferta nr 32:
Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych (Dotyczy grupy z Załącznika nr 2E)
Grupa B3 – 21 453,60 zł
Grupa B4 – 12 320,00 zł
Grupa B5 –  1 414,00 zł
Grupa E32 – 47 547,00 zł
Oferta nr 33:
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa E6 – 103 107,00 zł
Grupa E8 –  22 623,00 zł
Grupa E22 – 34 842,00 zł
Grupa E23 –  9 752,00 zł
Oferta nr 34:
MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok
Grupa D4 – 101 500,00 zł
Grupa D5 – 90 720,00 zł
Grupa D7 – 51 093,00 zł
Oferta nr 35:
Biachem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sowlany, ul. Alejkowa 21 lok. B9, 15-528 Białystok
Grupa D3 – 74 368,00 zł
Grupa D4 – 73 400,00 zł
Grupa D5 –  124 740,00 zł
Grupa D9 –  18 144,00 zł
Oferta nr 36:
SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Termin jednostkowej dostawy: Brak deklaracji.
Grupa A2 – 626 400,00 zł
Grupa A3 – 181 440,00 zł
Grupa A4 –  46 396,80 zł
Grupa A6 –  83 640,00 zł
Grupa A7 –  89 186,40 zł
Grupa A9 – 74 520,00 zł
Grupa A10 –183 838,50 zł
Grupa A11 – 8 964,00 zł
Grupa A12 – 18 360,00 zł
Grupa A13 –  5 724,00 zł
Oferta nr 37:
Beryl Med Poland Sp. z o.o., ul.  złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów.
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa E24 – 58 760,40 zł
Oferta nr 38:
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o. o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa A4 –  59 040,00 zł
Oferta nr 39:
Firma Handlowa Płaszczyki Adrian Kajfasz, Bachowice, ul. Na Wzgórzach 25, 34-116 Spytkowice
Termin jednostkowej dostawy: w ciągu 3 dni roboczych
Grupa A16 –  45 000,00 zł
 
b) Zamawiający podał kwoty brutto, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Grupa A1 –   518 400,00 zł
Grupa A2 –   442 800,00 zł
Grupa A3 –     40 220,00 zł
Grupa A4 –     63 120,00 zł
Grupa A5 –   152 370,00 zł
Grupa A6 –   127 440,00 zł
Grupa A7 –     91 070,00 zł
Grupa A8 –   184 500,00 zł
Grupa A9 –     77 760,00 zł
Grupa A10 – 175 800,00 zł
Grupa A11 –   12 400,00 zł
Grupa A12 –   16 200,00 zł
Grupa A13 –     5 400,00 zł
Grupa A14 –     4 800,00 zł
Grupa A15 –   88 560,00 zł
Grupa A16 –   59 500,00 zł
Grupa B1 –     16 416,00 zł
Grupa B2 –       3 134,40 zł
Grupa B3 –     20 628,00 zł
Grupa B4 –     12 480,00 zł
Grupa B5 –       1 722,00 zł
Grupa C1 –   40 745,16 zł
Grupa D1 –   18 792,00 zł
Grupa D2 –   12 754,80 zł
Grupa D3 –   79 763,00 zł
Grupa D4 –   72 400,00 zł
Grupa D5 – 113 400,00 zł
Grupa D6 –   14 150,00 zł
Grupa D7 –   43 092,00 zł
Grupa D8 –   45 360,00 zł
Grupa D9 –   15 360,00 zł
Grupa E1 – 384 230,00 zł
Grupa E2 – 459 735,00 zł
Grupa E3 –     3 879,90 zł
Grupa E4 –   39 470,40 zł
Grupa E5 –   12 640,00 zł
Grupa E6 – 102 067,00 zł
Grupa E7 –     4 368,00 zł
Grupa E8 –   16 638,00 zł
Grupa E9 – 263 066,40 zł
Grupa E10 –      468,00 zł
Grupa E11 –   14 256,00 zł
Grupa E12 –     1 440,00 zł
Grupa E13 – 546 936,30 zł
Grupa E14 –     9 720,00 zł
Grupa E15 – 262 440,00 zł
Grupa E16 –     6 240,00 zł
Grupa E17 –     4 200,00 zł
Grupa E18 –   30 240,00 zł
Grupa E19 –   78 520,00 zł
Grupa E20 –   19 742,00 zł
Grupa E21 –        520,00 zł
Grupa E22 –   32 464,00 zł
Grupa E23 –     5 100,00 zł
Grupa E24 –   58 760,40 zł
Grupa E25 –   16 060,00 zł
Grupa E26 – 264 168,00 zł
Grupa E27 –   51 300,00 zł
Grupa E28 –     8 400,00 zł
Grupa E29 –   15 552,00 zł
Grupa E30 – 246 542,00 zł
Grupa E31 –   47 600,00 zł
Grupa E32 –   47 547,00 zł
Grupa E33 –     7 020,00 zł
Grupa E34 –   19 440,00 zł
Grupa E35 –   65 610,00 zł
Grupa E36 –   96 396,00 zł
Grupa E37 –   40 700,00 zł
Grupa E38 –   12 330,00 zł
Grupa E39 –     4 407,00 zł
Grupa E40 – 375 559,20 zł
Grupa E41 – 298 274,40 zł
Grupa E42 –   65 127,60 zł
Grupa E43 – 196 911,00 zł
Grupa E44 –     4 116,00 zł
Grupa E45 –     2 235,00 zł
Grupa E46 –   12 960,00 zł
Grupa E47 –     3 402,00 zł
Grupa E48 –        543,00 zł
 
c) na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych powyżej. Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej:
 

 
Białystok, dnia 22.12.2020 r.
Zamawiający informuje, że w dniach 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25.11.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ.
 
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA:
(w oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych)
UWAGA: Ilekroć w wyjaśnieniach na zapytania Zamawiający używa określenia „dopuszcza”, należy przez to rozumieć dopuszczenie parametru opisanego w zapytaniu oraz pozostawienie wymogów odnośnie pozostałych parametrów. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podczas wypełniania Załączników nr 2A – 2E, naniósł w ww. załącznikach dopuszczone oferowane parametry.
 
1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Grupie D1 poz. 1
Chusteczki dezynfekcyjno-myjące do wrażliwych na działanie alkoholi powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia. Bezalkoholowe chusteczki o właściwościach dezynfekcyjno-myjących. Do dezynfekcji powierzchni i sprzętów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi, łącznie z głowicami USG. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola), Tbc (M.terrae).  Przebadane również w zakresie normy przez przecieranie tj. badania zgodnie z EN 16615. Opakowanie zapobiegające wysychaniu chusteczek. Opakowanie: 100 szt. chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.
Pragniemy podkreślić ,że obecny zapis ogranicza konkurencje i nie pozwala ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom. W trosce o ograniczenie kosztów i wymierne korzyści finansowe wnosimy jak na wstępie
Ad 1. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Grupie D3 poz. 6
Preparat do dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni. Preparat do dezynfekcji małych trudno dostępnych powierzchni w obszarze medycznym. Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji, gotowy do użycia, bez zawartości aldehydów. Spektrum działania do 1 minuty , zgodnie z normą EN 14885:  F (C. Albicans) w czasie do 15 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym,  B (w tym MRSA), w czasie do 30 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym, Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV,SARS-COV-2, Vaccinia, Herpes simplex), Rota, Noro w czasie do 60 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym. Zarejestrowany jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy.  Dodatkowa rejestracja jako produkt biobójczy umożliwia  stosowanie preparatu do wszystkich powierzchni również nie będącymi wyrobami medycznymi np. poręcze , klamki itd. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem.
Pragniemy podkreślić ,że obecny zapis ogranicza konkurencje, wskazuje na jeden preparat i nie pozwala ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom. W trosce o ograniczenie kosztów i wymierne korzyści finansowe wnosimy jak na wstępie
Ad 2. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
3. Prosimy o wyjaśnienie czy w  Grupie D3 poz. 6
Zamawiający będzie stosowała preparat do dezynfekcji powierzchni typu szafki pacjentów itp. mających kontakt z żywnością? Czy Zamawiający wymaga rejestracji preparatu do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością?
Ad 3. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Grupie D4 poz. 7
Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w obszarze medycznym. Spektrum i czas działania: B, Tbc, F (C. Albicans) , V( HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, SARS- Cov-2, Rota) do 45 sekund. Gotowy do natychmiastowego użycia, o przedłużonym działaniu. Posiada właściwości chroniące i pielęgnacyjne. Opakowanie: 0,5 litra, dostosowane do systemu Dermados (używanego przez Zamawiającego) oraz 50 opakowań z pompką.
Pragniemy podkreślić ,że obecny zapis ogranicza konkurencje, wskazuje na jeden preparat i nie pozwala ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom. W trosce o ograniczenie kosztów i wymierne korzyści finansowe wnosimy jak na wstępie
Ad 4. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
5. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w Grupie D5 poz. 8
Preparat do mycia i dezynfekcji dużych, zmywalnych powierzchni – Zamawiający wymaga aby preparat był stosowany do dużych powierzchni typu podłoga w szpitalu, która nie jest wyrobem medycznym?
Jeśli tak, prosimy o wyjaśnieni czy Zamawiający wymaga aby produkt miał podwójną rejestrację tj.  zarejestrowany jako wyrób medyczny – do powierzchni medycznych oraz produkt biobójczy – co daje możliwość zastosowania do powierzchni  typu podłogi, ściany itd.
Ad 5. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
6. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Grupie D6 poz. 9 i 10
Preparatu spełniającego wszystkie wymogi SIWZ w opakowaniu 5 kg z miarką dozującą do każdego opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości. Preparat nie wymagający dodawania aktywatora.
Ad 6. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
7. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Grupie D7 poz. 11
Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk w obszarze medycznym. Wysoka czystość mikrobiologiczna. Opakowania: jednorazowe worki o pojemności 1 l (Wykonawca na swój koszt ujednolici system dozowania preparatów do mycia i dezynfekcji higienicznej rąk stosowanych u Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest do wymiany dozowników na swój koszt, w trakcie trwania umowy, (przy ewentualnym ich zniszczeniu) z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy o podanie ilości dozowników jaką należy wymienić na swój koszt przy preparacie w systemie zamkniętym o pojemności 1l.
Ad 7. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
8. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Grupie D7 poz. 12
Preparat alkoholowy w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający środki pielęgnujące. Spektrum działania: B (w tym prątki), F, V. Opakowania: jednorazowe worki o pojemności 1 l Wykonawca na swój koszt ujednolici system dozowania preparatów do mycia i dezynfekcji higienicznej rąk stosowanych u Zamawiającego. (Wykonawca zobowiązany jest do wymiany dozowników na swój koszt, w trakcie trwania umowy, przy ewentualnym ich zniszczeniu.) Kompatybilny z preparatem do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Z odpowiednim przeliczeniem ilości. Prosimy o podanie ilości dozowników jaką należy wymienić na swój koszt przy preparacie w systemie zamkniętym o pojemności 1l.
Ad 8. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
9. Zwracamy się z prośbą o podział  Grupie D9 poz. 14 i poz. 15 na dwa odrębne pakiety. Pragniemy podkreślić że preparat z Grupy D9 poz. 15 ma w swojej ofercie tylko jeden producent stąd  Zamawiający znacznie ograniczy konkurencje , a tym samym jest skazany na mało konkurencyjną cenę. W trosce o wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert wnosimy jak na wstępie.
Ad 9. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
10. Pytanie Grupa D5
Prosimy o przeliczenie ilości zapotrzebowania na litry roztworu roboczego preparatu, ponieważ Zamawiający dopuszcza środek o nieokreślonym stężeniu roztworu roboczego (może to być stężenie 0,25%,0,5%,1% i więcej). Zamawiający precyzuje tylko ilość opakowań 1050 kanistrów, natomiast ilość otrzymanego roztworu w zależność od zastosowanego stężenia będzie większa bądź też znacząco mniejsza (przykładowo 1050 kanistrów w stężeniu 0,5% daje 1050000 litrów roztworu roboczego, natomiast taka sam ilość kanistrów w stężeniu 0,25% daje dwa razy więcej litrów roztworu czyli 2100000 roztworu roboczego). Cena bardziej skoncentrowanego preparatu może być wyższa ale litr roztworu roboczego jest znacząco niższy. W związku z powyższym oferty w żadnym razie nie da się porównać i jedynie zastosowanie przelicznika na litr roztworu pozwoli je w sposób zgodny z PZP porównać. Prosimy o zastosowanie możliwości wyliczenia ceny z litra roboczego środka przeliczając odpowiednio liczbę proponowanych opakowań (stężenie 0,5% - 1050 kanistrów, stężenie 0,25% - 525 kanistrów)
Ad 10. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
11. Grupa D1
Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek dezynfekcyjno-myjących do wrażliwych na działanie alkholi powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia. Bezalkoholowe chusteczki o właściwościach dezynfekcyjno-myjących. Do dezynfekcji powierzchni i sprzętów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi, łącznie z głowicami USG. Spektrum działania: B, F, V (HBV, HCV, HIV, Noro, Rota) w czasie 1 minuty, prątki (M.Avium i M.Terrae) - 5 minut w warunkach brudnych z możliwością poszerzenia o Aspergillus i Cl.Difficile w czasie do 15 minut. Opakowanie zapobiegające wysychaniu chusteczek. Opakowanie: 200szt. chusteczek z przeliczeniem ilości.
Ad 11. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
12. Grupa D7 poz 11 i 12
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ, konfekcjonowanego w worki PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć i zamontować bez angażowania personelu szpitalnego wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do proponowanego systemu Dispenso. Dozowniki, które są już stosowane w Państwa placówce. Powyższy opis poprzez wymóg aby wkłady posiadały pojemność 0,7 lub 0,8l oraz były dostosowane do systemu Soft Care lub Sterisol zawęża konkurencję do tylko jednego  Wykonawcy oferującego powyższe rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu wkładów po cenach nie konkurencyjnych. Zapis o braku możliwości składania ofert równoważnych jest zapisem nie zgodny z UZP, pokazuje brak obiektywności w przeprowadzeniu powyższej procedury przetargowej przez Zamawiającego oraz naruszenie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm). Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ad 12. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
13. Pytanie dotyczy grupy E39, poz. 115
Czy Zamawiający dopuści szczotkę do czyszczenia kanałó endoskopowych o średnicy włosia 5 oraz 10 mm i długości roboczej 2500 mm?
Ad 13. Zamawiający dopuszcza.
14. Dotyczy załącznika nr 2E grupa E41
Czy Zamawiający wyrazi zgodę wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 5 na  10 dni robo-czych?
Ad 14. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
15. Czy Zamawiający zrezygnuje z tzw. „dostaw interwencyjnych” w ciągu 24h od chwili zgłoszenia zapotrzebowania w przypadku asortymentu wymienionego w załączniku 2E grupa E41?  Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie. Ponadto, przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie, a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.
Ad 15. Zapis dotyczący dostaw interwencyjnych odnosi się do produktów farmaceutycznych.
16. Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający obniży wysokość kary, o której mowa we wzorze umowy §7 ust. 1 pkt. C z 2% na 1%  wartości brutto jednostkowego zamówienia asortymentu (innego niż produkty farmaceutyczne), niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?
Ad 16. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
17. Dotyczy grupy E35
Poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do 24-godzinnej toalety jamy ustnej z możliwością powieszenia na plastikowej, dołączonej do zestawu zawieszce oraz sugerowaną kolejnością stosowania składającego się z:
a. 2 opakowania - zawierające szczoteczkę do zębów z funkcją odsysania (trzonek szczoteczki i włosie wykonane z jednego odlewu co eliminuje ryzyko wypadania włosia i aspiracji do dróg oddechowych pacjenta), z złączem do linii odsysającej oraz otworem umożliwiającym regulację siły odsysania, saszetka z antyseptycznym płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny oraz aplikatorem do zwilżania ust pacjenta w formie gąbki na patyku, kieliszek do dozowania płynu.
b. 4 opakowania - zawierające aplikator czyszcząca-ssący, którego główka zbudowana z miękkich silikonowych płytek umożliwia delikatne czyszczenie z równoczesnym odsysaniem zębów, dziąseł, języka i podniebienia (unikatowa konstrukcja główki ułatwia nanoszenie roztworów antybakteryjnych stosowanych do higieny jamy ustnej)  złączem do linii odsysającej oraz otworem umożliwiającym regulację siły odsysania, saszetka z antyseptycznym płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny oraz aplikatorem do zwilżania ust pacjenta w formie gąbki na patyku, kieliszek do dozowania płynu.
Ad 17. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
18. Dotyczy SIWZ i wzoru umowy
W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia,  że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.
W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoświatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu  przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności  kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:
„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”
Ad 18. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisów §7 ust. 1c) do 0,5% wartości brutto jednostkowego zamówienia asortymentu (innego niż produkty farmaceutyczne), niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
Ad 19. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
20. Grupa D3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu do dezynfekcji w opakowaniach 750 ml – atomizer z przeliczeniem ilości na 11067 sztuk dla uzyskania minimum tej samej objętości preparaty wskazanej w opisie.
Ad 20. Zamawiający dopuszcza preparat o objętości 750 ml w ilości 11067 op. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu w pełnych opakowaniach, pozostałe parametry zaproponowanego preparatu muszą być zgodne z zapisami SIWZ.
21. Grupa A15, pozycja 19
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie półmaski składanej, składającej się z czterech części, cześć nosowa bez pianki, z zaciskiem modelującym w formie metalowej osłoniętej taśmy.
Ad 21. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w SIWZ.
22. Grupa A15, pozycja 20
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie półmaski bez zaworu wydechowego, składającej się z czterech części.
Ad 22. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w SIWZ.
23. Pakiet nr E4 pozycja 35 Czy zamawiający  dopuści Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku , łyżeczki owalne z okienkiem, łyżeczki uchylne z możliwością biopsji stycznych , osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów , długość narzędzia 1200 mm , max. średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8 mm, min. średnica kanału roboczego 2,0 mm , w opakowaniu zbiorczym każde szczypce (sterylizowane metodą promieniowania ETO) zapakowane oddzielnie w sterylne pakiety .
Ad 23. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
24. Pakiet E18 pozycja 71 Czy zamwiający dopuści Spodenki do kolonoskopii, jednorazowe, z rozcięciem w części tylnej wykonane z nieprześwitującej włókniny o gramaturze min 50 g/m2. rozmiar uniwersalny
Ad 24. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
25. Dotyczy Grupy A15 poz. 19
W celu zapewnienia Państwu pełnego bezpieczeństwa użytkowania oferowanych wyrobów, prosimy o potwierdzenie, iż oferowane maski, powinny być zgodne z wymogiem SIWZ oznaczone znakiem CE, ale wraz z numerem jednostki notyfikującej dany wyrób, co umożliwia jego weryfikacje i zabezpiecza Państwa przed zakupem masek, nie certyfikowanych lub certyfikowanych nieprawidłowo.
Ad 25. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
26. Dotyczy Grupy A15 poz. 19
Prosimy o potwierdzenie, iż oczekują Państwo maski FFP2 o skuteczności filtracji wobec aerozoli stałych i/lub ciekłych nie mniej niż 94 %” dotyczy filtracji bakteryjnej (BFE) oraz filtracji cząsteczkowej dla cząstek o wielkości maks. 0,1 mikrona. Brak określenia wielkości cząstek, do których odnosi się wymagana skuteczność filtracji w żaden sposób nie gwarantuje Państwu bezpieczeństwa użytkowania, szczególnie w wypadku pandemii Covid-19 i jest w praktyce bezużyteczna, a jednocześnie niewiarygodna.
Ad 26. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
27. Dotyczy Grupy A15 poz. 19
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania masek FFP2, które przeszły procedurę badania typu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 odnoszącym się do Rozporządzenia w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej (PPE) i spełnia odpowiednie wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz posiadają raport z ww. badania przeprowadzony przez jednostkę notyfikowaną?
Ad 27. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
28. Dotyczy Grupy A15 poz. 20
W celu zapewnienia Państwu pełnego bezpieczeństwa użytkowania oferowanych wyrobów, prosimy o potwierdzenie, iż oferowane maski, powinny być zgodne z wymogiem SIWZ oznaczone znakiem CE, ale wraz z numerem jednostki notyfikującej dany wyrób, co umożliwia jego weryfikacje i zabezpiecza Państwa przed zakupem masek, nie certyfikowanych lub certyfikowanych nieprawidłowo.
Ad 28. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
29. Dotyczy Grupy A15 poz. 20
Prosimy o potwierdzenie, iż oczekują Państwo maski FFP3 o skuteczności filtracji wobec aerozoli stałych i/lub ciekłych nie mniej niż 99 %” dotyczy filtracji bakteryjnej (BFE) oraz filtracji cząsteczkowej dla cząstek o wielkości maks. 0,1 mikrona. Brak określenia wielkości cząstek, do których odnosi się wymagana skuteczność filtracji opisana w siwz, w żaden sposób nie gwarantuje Państwu bezpieczeństwa użytkowania, szczególnie w wypadku pandemii Covid-19 i jest w praktyce bezużyteczna, a jednocześnie niewiarygodna.
Ad 29. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
30. Dotyczy Grupy A15 poz. 20
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania masek FFP3, które przeszły procedurę badania typu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 odnoszącym się do Rozporządzenia w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej (PPE) i spełnia odpowiednie wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz posiadają raport z ww. badania przeprowadzony przez jednostkę notyfikowaną?
Ad 30. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
31. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 5 ust. 12 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności?
Ad 31. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
32. Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 7 ust. 1-3:
Stosowanie kar umownych:
1. Odbiorca ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości:
a) 10% wartości umownej niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca lub gdy Dostawca odstąpi od umowy z przyczyn zawinionych przez Dostawcę,
b) 0,5 % wartości brutto jednostkowego zamówienia produktów farmaceutycznych (jeżeli dotyczy), niedostarczonych w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionych i opóźnionych w dostarczeniu produktów.
c) 0,5 % wartości brutto jednostkowego zamówienia asortymentu (innego niż produkty farmaceutyczne), niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionych i opóźnionych w dostarczeniu produktów.
2. Kary wymienione w ust. 1 pkt b i c, będą należne również za niedostarczenie w terminie przedmiotu umowy wolnego od wad, w zamian za dostarczony wadliwy przedmiot umowy.
3. W przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 3 ust. 5, ust. 6 i ust. 7, Odbiorca ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5% wartości każdorazowej dostawy. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z faktury obejmującej jednostkowe zamówienie, zrealizowane z naruszeniem przepisów § 3 ust. 5, ust. 6 i ust. 7, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy..
Ad 32. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
33. Dotyczy Grupy nr. E33 Pozycja nr. 103
Czy zamawiający dopuści: Zestaw do założenia przetoki nadłonowej (cystostomii) niemieckiego producenta w rozmiarze Ch. 12 i Ch. 14 do wyboru przez zamawiającego w skład którego wchodzi:
- transparentny cewnik silikonowy ze zintegrowanym balonem z atraumatyczną prostą, centralnie otwartą końcówką (zintegrowany balon nie zwiększa zewnętrznej średnicy cewnika przed napełnieniem lub po opróżnieniu balona, co znacznie ułatwia usunięcie lub wymianę cewnika)
- cewnik doskonale tolerowany przez tkanki, 100% czysty antyalergiczny silikon
- wysoka odporność cewnika na inkrustacje,
- łatwo rozrywalna kaniula/igła ze specjalnym szlifem wykonana ze stali szlachetnej?
Ad 33. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
34. Dotyczy Pakietu B2 poz2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie diety kompletnej dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, bogatobiałkowa - 20% energii białkowej, zawierająca białko kazeinowe, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowa, o osmolarności 300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną 1000 ml ?
Ad 34. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
35. Czy zamawiający w grupie E43 pozycja 130 prosi o wycenę 18 op. (tj: 108 szt.) Czy też 18 sztuk produktu? Prosimy o doprecyzowanie.
Ad 35. Zamawiający prosi o wycenę 18 sztuk.
36. Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?
Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.
Ad 36. Warunki transportu produktów leczniczych muszą odpowiadać przepisom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. 2017, p.509) oraz wymogom określonym przez podmiot odpowiedzialny.
37. Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającym i możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.
Ad 37. Warunki transportu produktów leczniczych muszą odpowiadać przepisom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. 2017, p.509) oraz wymogom określonym przez podmiot odpowiedzialny.
38. Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Ad 38. Warunki transportu produktów leczniczych muszą odpowiadać przepisom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. 2017, p.509) oraz wymogom określonym przez podmiot odpowiedzialny.
39. Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?
Ad 39. Tak zgodnie z umową.
40. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (E8, pozycje: 40, 41, 42): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.
Ad 40. Jeżeli dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego są dokumentami jawnymi Zamawiający na wniosek Wykonawcy je udostępni.  
41. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (E8, pozycje: 40, 41, 42): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.
Ad 41. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
42. Dotyczy grupy E17
Czy Zamawiający  dopuści cewnik z konektorami kodowanymi kolorystycznie oraz cyfrowo na opakowaniu jednostkowym?
Ad 42. Zamawiający dopuszcza.
43. Dotyczy grupy E28
Czy Zamawiający  dopuści elektrodę w postaci prostokąta o wymiarach 56 mm x 42 mm?
Ad 43. Zamawiający dopuszcza.
44. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (E8, pozycje: 40, 41, 42): pieluchomajtek wykonanych z paroprzepuszczalnego laminatu  oddychającego na całej powierzchni, również w obszarze biodrowym?
Ad 44. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
45. Grupa A1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic w opakowaniu a’200 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?
Ad 45. Zamawiający dopuszcza przeliczenie z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w SIWZ.
46. Grupa A6
Czy Zamawiający dopuści kombinezon be dodatkowego uchwytu na kciuk?
Ad 46. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
47. Grupa A6
Czy Zamawiający dopuści zamek zakryty samoprzylepną patką?
Ad 47. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
48. Grupa A6
Czy Zamawiający dopuści  kombinezon zgodny z EN 14126:2003 +AC:2004 : klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych?
Ad 48. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
49. Grupa A6
Czy Zamawiający dopuści kombinezon dostępny w rozmiarach M-XXL?
Ad 49. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w SIWZ.
50. Grupa A7, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,0 oraz nieznacznej różnicy w zawartości protein 79µg/g?
Ad 50. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
51. Grupa A10, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m2?
Ad 51. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
52. Grupa A10, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarach L i XL?
Ad 52. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
53. Grupa A10, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści fartuch tylko w kolorze zielonym?
Ad 53. Zamawiający wyjaśnia, że użyty w opisie przedmiotu zamówienia ukośnik „/” oznacza spójnik „lub”. Wobec tego, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę fartuchów w kolorze zielonym lub niebieskim. Złożenie przez Wykonawcę oferty na fartuchy w kolorze zielonym spełnia wymagania SIWZ.    _54. Grupa A10, pozycja 11
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Ad 54. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
55. Grupa A10, pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści fartuch tylko w kolorze zielonym?
Ad 55. Patrz Ad 53.
56. Grupa A10, pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarach L i XL?
Ad 56. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
57. Grupa A11
Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym poliestrowym mankietem?
Ad 57. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w SIWZ.
58. Grupa A11
Czy Zamawiający dopuści fartuch tylko w kolorze niebieskim?
Ad 58. Zamawiający wyjaśnia, że użyty w opisie przedmiotu zamówienia ukośnik „/” oznacza spójnik „lub”. Wobec tego, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę fartuchów w kolorze zielonym lub niebieskim. Złożenie przez Wykonawcę oferty na fartuchy w kolorze niebieskim spełnia wymagania SIWZ.   
59. Grupa A11
Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarach L i XL?
Ad 59. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
60. Grupa A12
Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym poliestrowym mankietem?
Ad 60. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w SIWZ.
61. Grupa A12
Czy Zamawiający dopuści fartuch tylko w kolorze niebieskim?
Ad 61. Patrz Ad 58.
62. Grupa A12
Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny tylko w rozmiarach L i XL?
Ad 62. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
63. Grupa A12
Czy Zamawiający dopuści fartuch barierowy wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2 ?
Ad 63. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w SIWZ.
64. Grupa A13
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Ad 64. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w SIWZ.
65. Grupa A14, pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Ad 65. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w SIWZ.
66. Grupa A14, pozycja 18
Czy Zamawiający dopuści czepek  głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia,  wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem?
Ad 66. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
67. Grupa A15, pozycja 19
Czy Zamawiający dopuści maski 2-panelowe?
Ad 67. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w SIWZ.
68. Grupa A15, pozycja 19
Czy Zamawiający dopuści maski bez klapki w części brody?
Ad 68. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w SIWZ.
69. Grupa A15, pozycja 20
Czy Zamawiający dopuści półmaskę z zaworem o kopułowej konstrukcji?
Ad 69. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
70. Grupa A15, pozycja 20
Czy Zamawiający dopuści maski bez klapki w części brody?
Ad 70. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w SIWZ.
71. Grupa A16
Czy Zamawiający dopuści bluzę z wycięciem „V”?
Ad 71. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w SIWZ.
72. Grupa A16
Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny o gramaturze 35g/m2?
Ad 72. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
73. Grupa E7, pozycja 39
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw ambulatoryjny w opakowaniu typu folia-papier z dodatkowo dołączonym pojemnikiem 120 ml?
Ad 73. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
74. Grupa E7, pozycja 39
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw ambulatoryjny z tupferami gazowymi zamiast włókninowych?
Ad 74. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
75. Grupa E7, pozycja 39
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw ambulatoryjny z pęsetą anatomiczną metalową 14 cm (zamiast 12 cm)?
Ad 75. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
76. Grupa E7, pozycja 39
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw ambulatoryjny z pęsetą plastikową 13 cm (zamiast 12,5 cm)?
Ad 76. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
77. Grupa E10, pozycja 64
Czy Zamawiający dopuści cienkościenne igły do wstrzykiwaczy insuliny w rozmiarach: 0,33 x 12mm, 0,30 x 8mm, 0,25 x 6mm, 0,25 x 8 mm?
Ad 77. Zamawiający dopuszcza.
78. Grupa E11, pozycja 65
Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o gramaturze materiału 56g/m2? Spełnia pozostałe wymagania SIWZ.
Ad 78. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
79. Grupa E12, pozycja 66
Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 7 x 120 cm? Spełnia pozostałe wymagania SIWZ.
Ad 79. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
80. Grupa E16, pozycja 69
Czy Zamawiający dopuści sterylną kieszeń samoprzylepną do zbiórki płynów o wymiarach 50 x 50 cm?
Ad 80. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
81. Grupa E18
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło medyczne dwuwarstwowe wykonane z celulozy laminowanej folią
o gramaturze 40g/m2?
Ad 81. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
82. Grupa E20, pozycja 74
Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 50m z przeliczeniem zamawianej ilości?
Ad 82. Zamawiający dopuszcza przeliczenie z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w SIWZ.
83. Grupa E20, pozycja 75
Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 50m z przeliczeniem zamawianej ilości?
Ad 83. Zamawiający dopuszcza przeliczenie z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w SIWZ.
84. Grupa E20, pozycja 75
Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 50cm?
Ad 84. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
85. Grupa E20, pozycja 75
Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 51cm?
Ad 85. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
86. Grupa E22, pozycja 77
Czy Zamawiający dopuści kompresy 5 warstwowe?
Ad 86. Zamawiający dopuszcza.
87. Grupa E23, pozycja 80, 81
Czy Zamawiający dopuści serwety z włókniny foliowanej polietylenowo-polipropylenowej?
Ad 87. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.
88. Grupa E23, pozycja 80
Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 40g/m2?
Ad 88. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.
89. Grupa E23, pozycja 80
Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 75 x 90 cm?
Ad 89. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.
90. Grupa E23, pozycja 80
Czy Zamawiający dopuści serwety w opakowaniu folia-papier?
Ad 90. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.
91. Grupa E23, pozycja 81
Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45 x 60 cm?
Ad 91. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.
92. Grupa E23, pozycja 82
Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 50 x 75 cm?
Ad 92. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.
93. Grupa E30, pozycja 94
Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych wzmocniony – serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2.
 • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
 • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
 • 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
 • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
 • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
 • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145cm, wzmocnienie 60 x 85 cm
 • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Opakowanie jednostkowe folia-papier. Zestaw pakowany do transportu w wewnętrzny worek foliowy i karton zewnętrzny.
Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.
Ad 93. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
94. Grupa E30, pozycja 95
Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych - serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów:
 • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
 • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
 • 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
 • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
 • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
 • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
 • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Opakowanie jednostkowe folia-papier. Zestaw pakowany do transportu w wewnętrzny worek foliowy i karton zewnętrzny.
Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.
Ad 94. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
95. Grupa E30, pozycja 96
Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych - serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 72 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 152 g/m2.
 • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
 • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
 • 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
 • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
 • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
 • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
 • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Opakowanie jednostkowe folia-papier. Zestaw pakowany do transportu w wewnętrzny worek foliowy i karton zewnętrzny.
Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 195/180 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 147/113 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 207 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.
Ad 95. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
96. Grupa E30, pozycja 97
Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do zabiegów ginekologicznych - serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.
 • 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm
 • 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
 • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
 • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Opakowanie jednostkowe folia-papier. Zestaw pakowany do transportu w wewnętrzny worek foliowy i karton zewnętrzny.
Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H2O. Współczynnik pylenia < 1.3log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%.
 26.20 rys.1
Ad 96. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
97. Grupa E30, pozycja 98
Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do zabiegów urologicznych - serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2.
 • 1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem do zbiórki płynów
 • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Opakowanie jednostkowe folia-papier. Zestaw pakowany do transportu w wewnętrzny worek foliowy i karton zewnętrzny.
Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.

26.20 rys.2

 
Ad 97. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
98. Grupa E30, pozycja 99
Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do zabiegów urologicznych TUR - serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, dolna część serwety wykonana z folii PE:
 • 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów
 • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
 • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
Opakowanie jednostkowe folia-papier. Zestaw pakowany do transportu w wewnętrzny worek foliowy i karton zewnętrzny.
Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%.
 26.20 rys.3
Ad 98. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
99. Grupa E37, pozycje 111-113
Czy Zamawiający dopuści kaniule o następujących parametrach:
Kaniula posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie
osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem
 igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
 cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG
 kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
 uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
 filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
 dostępna w różnych rozmiarach 20 G, przepływ 61ml/min (dla punktu 111-112) oraz 22G, przepływ 36ml/min (dla punktu 113),
 jednorazowego użytku
 nie zawiera lateksu
 nie zawiera ftalanów
 sterylizowana tlenkiem etylenu
 pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją?
Ad 99. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
100. Grupa E
Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty oraz zgodnie z zasadą równego traktowania wykonawców, zgodzi się na wydzielenie do oddzielnego pakietu Grupy E2 pozycji 20-26 i stworzy z nich pakiet ,,kaniule dożylne’’?
Ad 100. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
101. Czy Zamawiający w Grupie E2 pozycji 20-26 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły, w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i zachlapaniem krwią, wykonaną z poliuretanu z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, dodatkowy port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek zamykany standardowo bez dodatkowego mechanizmu, kaniule wyposażone w filtr hydrofobowy pełniący funkcję zastawki antyzwrotnej, zapobiegający wypływowi krwi, opakowanie folia plus papier klasy medycznej, w następujących rozmiarach:
 • 24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ 29 ml/min?
 • 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min • 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min • 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
 • 18G (1,30) – dł. 32mm; przepływ 103 ml/min • 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min • 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min
 • 14G (2,0) – dł. 45mm; przepływ 290 ml/min?
Ad 101. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
102. Grupa E20
Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny o długości 50 m z przeliczeniem ilości?
Ad 102. Zamawiający dopuszcza przeliczenie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
103. Grupa E35
Czy Zamawiający dopuści zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę z gładką gąbką z dwoma otworami odsysającymi, zestaw nie posiadający zawieszki przy pozostałych parametrach bez zmian?
Ad 103. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
104. Dotyczy pakiet nr A11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha?
Jednorazowy fartuch pełnobarierowy, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 35g/m2, posiadający długie rękawy zakończone mankietem dzianinowym. Rozmiar L i XL. Kolor: niebieski.
Ad 104. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
105. Dotyczy pakiet nr A11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha ochronnego, jednorazowego użytku, wykonanego
z laminatu włóknin spunbond PP-film mikroporowaty PP/PE o gramaturze 53 g/m2 – materiał zgodny z wymaganiami normy EN 14126 (2003) + AC (2004) oraz certyfikowany Świadectwem Jakości Zdrowotnej wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
Fartuch zakwalifikowany jako wyrób medyczny klasy I, reguła 1.
Cechy produktu:
− lamowany pod szyją,
− zapinany na rzep, który znajduje się na plecach,
− wiązany w talii 3-metrowym sznurkiem wykonanym z lamówki, mocowanym w przedniej części fartucha,
− w dolnej części rękawów wszyta jest nieuciskająca guma. Fartuch w kolorze białym. Oferowane rozmiary: M, L, XL.
Ad 105. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
106. Dotyczy pakiet nr A12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha?
Jednorazowy fartuch pełnobarierowy, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 35g/m2, posiadający długie rękawy zakończone mankietem dzianinowym. Rozmiar L i XL. Kolor: niebieski.
Ad 106. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
107. Dotyczy pakiet nr A12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha ochronnego, jednorazowego użytku, wykonanego
z laminatu włóknin spunbond PP-film mikroporowaty PP/PE o gramaturze 53 g/m2 – materiał zgodny z wymaganiami normy EN 14126 (2003) + AC (2004) oraz certyfikowany Świadectwem Jakości Zdrowotnej wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
Fartuch zakwalifikowany jako wyrób medyczny klasy I, reguła 1.
Cechy produktu:
− lamowany pod szyją,
− zapinany na rzep, który znajduje się na plecach,
− wiązany w talii 3-metrowym sznurkiem wykonanym z lamówki, mocowanym w przedniej części fartucha,
− w dolnej części rękawów wszyta jest nieuciskająca guma. Fartuch w kolorze białym. Oferowane rozmiary: M, L, XL.
Ad 107. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
108. Pakiet A6 – Kombinezon ochronny
Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na dopuszczenie kombinezonów w rozmiarach od M- XXL?
Ad 108. Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry SIWZ bez zmian.
109. Pakiet A6 – Kombinezon ochronny
Czy Zamawiający wymaga aby kombinezony spełniały wymogi EN 13982-1 typ 5 ?
Ad 109. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
110. Pakiet A6 – Kombinezon ochronny
Czy Zamawiający wymaga aby kombinezony spełniały wymogi EN 13034 typ 6 ?
Lub alternatywnie „ Czy Wykonawca dobrze rozumie iż Zamawiający wymaga kombinezonów typu 5 według normy EN 13982-1 i jednocześnie typu 6 według normy EN 13034 ?
Ad 110. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
111. Pakiet A6 – Kombinezon ochronny
Czy Zamawiający wymaga aby kombinezony spełniać wymogi EN 14126 według co najmniej wyszczególnionych warunków:
- odporność na  przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego  - klasa 6
-odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze – klasa 6
-odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – klasa 3
-odporność na przenikanie skażonych cząsteczek stałych – klasa 3
Ad 111. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
112. Pakiet A6 – Kombinezon ochronny
Czy Zamawiający Ze względu na epidemię wirusa SARS-COV-2 wymaga  potwierdzenia:
- Odporności na penetrację przez patogeny przenoszone przez krew – ISO 16604 – Klasa 6
Ad 112. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
113. Pakiet A6 – Kombinezon ochronny
Czy Zamawiający wymaga kombinezonu o gramaturze . Min 63 gr ?
Ad 113. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
114. Pakiet A10- , poz. 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha 30 gr/m2 ?
Ad 114. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
115. Pakiet A10- , poz. 11,12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuchów w rozmiarze uniwersalnym?
Ad 115. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
116. Pakiet A15- , Maska FFP2
Czy Zamawiający wyrazi zgode na dopuszczenie Maski FFP2  kopułkowej?
Ad 116. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
117. Pakiet B2 poz2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie diety kompletnej dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna 1,5 kcal/ml, bogatobiałkowa - 20% energii białkowej, zawierająca białko kazeinowe, tłuszcze MCT/LCT i ω-3 kwasy tłuszczowe, bezresztkowa, o osmolarności 300 mosmol/l, w worku zabezpieczonym samozasklepiającą się membraną 1000 ml ?
Ad 117. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
118. A10, poz. 11
Czy zamawiający dopuści rękaw wykończony gumką?
Ad 118. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
119. A10, poz. 11
Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 30 g/m2?
Ad 119. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
120. A10, poz. 11
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Ad 120. Zamawiający dopuszcza przeliczenie na opakowania po 20 sztuk.
121. A10, poz. 12
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Ad 121. Zamawiający dopuszcza przeliczenie na opakowania po 20 sztuk.
122. A10, poz. 13
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Ad 122. Zamawiający dopuszcza przeliczenie na opakowania po 100 sztuk.
123. A14, poz. 17-18
Czy zamawiający dopuści pakowanie w folię, umożliwiające wyjęcie pojedynczej sztuki?
Ad 123. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
124. A14, poz. 17-18
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Ad 124. Zamawiający dopuszcza przeliczenie na opakowania po 100 sztuk.
125. E 4
Czy Zamawiający w mejsce pierwotnych parametrów wyrazi zgodę na zaoferowanie szczypiec jednorazowego użytku , łyżeczki owalne z okienkiem i ząbkami na całym obwodzie łopatek oraz możliwością biopsji stycznej, w osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną, z markerami sygnalizującymi pozycji narzędzia w kanale roboczym, dostępne w wersji z igły  lub bez igły ,średnica szczęk – 1,8 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm, długość robocza 100 cm ?
Ad 125. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
126. E39 POZ 115
Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych parametrów zgodzi się na zaoferowanie dwustronnej szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopów oraz gniazd zaworów (ssącego oraz woda/powietrze). Cewnik szczoteczki do czyszczenia kanałów; długość:  240 cm,średnica:  1.65 mm; Szczoteczka do czyszczenia kanałów: średnica włosia: 5 mm, długość włosia: 13 mm
Szczoteczka do czyszczenia gniazd zaworów: średnica włosia: 10 mm, długość włosia: 40 mm. Szczoteczka przeznaczona do czyszczenia kanałów o średnicach od 2.0 mm do 4.2 mm. Opakowanie zawierające 50 sztuk ?
Ad 126. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
127.   E 39 POZ 116
Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych parametrów zgodzi się na zaoferowanie dwustronnej szczoteczki do czyszczenia kanałów endoskopów oraz gniazd zaworów (ssącego oraz woda/powietrze). Cewnik szczoteczki do czyszczenia kanałów; długość:  240 cm,średnica:  1.65 mm; Szczoteczka do czyszczenia kanałów: średnica włosia: 5 mm, długość włosia: 13 mm
Szczoteczka do czyszczenia gniazd zaworów: średnica włosia: 10 mm, długość włosia: 40 mm. Szczoteczka przeznaczona do czyszczenia kanałów o średnicach od 2.0 mm do 4.2 mm. Opakowanie zawierające 50 sztuk ?
Ad 127. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
128.   E40 Poz 117
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 117 z pakietu E40 aby umożliwić złożenie oferty więcej niż jednemu Wykonawcy ?
Ad 128. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
129.   E 40 Poz 118
Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie klipsownicy do endoskopowego tamowania krwawień, jednorazowego użytku, narzędzie jednoelementowe ,z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu  oraz z możliwością rotacji klipsa co ułatwia precyzyjne ustawiene klipsa względem miejsca krwawienia, klipsownice dostępne w długościach  155 cm i 235 cm,współpracujące z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm, szerokość rozwarcia ramion klipsa - 11 mm, możliwość wykonania rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem , opakowanie zbiorcze zawierające 10 sztuk klipsownic gotowych do użycia ?
Ad 129. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
130.   E 40 poz 119
Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowych kleszczy biopsyjnych o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą lub bez igły,  z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach, z funkcja biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu;  średnica szczęk: 2,2 mm,  2,4 mm, 2,8 mm;  długość 160 i 240 cm (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości);  z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego,  kleszczyki o średnicy szczęk 2,8 mm – współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm,  pozostałe średnice współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm, sterylizowane metodą napromieniowania promieniami beta ?
Ad 130. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
131. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pakiet E4, E40 oraz zapisów umowy paragraf 3 ustęp 4:
Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o potwierdzenie, że wymóg zapisu umowy paragraf 3 ustęp 4 nie dotyczy pakietu E4, E40? W opisie jest mowa o produktach farmaceutycznych
Ad 131. Nie dotyczy.
132. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pakiet E4, E40 oraz zapisów umowy paragraf 3 ustęp 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zrezygnuje z dostaw in tzw. „dostaw interwencyjnych” produktów farmaceutycznych, w ciągu 24 h w przypadku pakietu E4, E40 ponieważ opisany przedmiot zamówienia nie jest produktem farmaceutycznym?
Ad 132. Nie dotyczy.
133. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia pakiet E4, E40 oraz zapisów umowy paragraf 3 ustęp 8:
Czy w przypadku braku możliwości podania na fakturze danych o których mowa paragraf 3 ustęp 8 umowy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dodatkowego dokumentu? Wykonawca nie ma wpływu na program który obecnie jest w firmie
Ad 133. W przypadku braku możliwości technicznych podania na fakturze danych, tj. seria i data ważności, dotyczy załącznika 2 E Zamawiający dopuszcza zamieszczenie tych danych na dodatkowym dokumencie.
134. Dotyczy zapisów umowy paragraf 7 ustęp 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 2% ?
Ad 134. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
135. Załącznik nr 2E, grupa E30, poz. 94,95
Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o   wydzielenie z załącznika 2E, grupy E30, poz. 94, 95   i utworzenie z niej osobnego zadania.
Ad 135. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
136. Grupa A13, poz. 16
Czy Zamawiający dopuści maseczki na gumki (zamiast maseczek na troki) w kolorze niebieskim o gramaturze włókniny zewnętrznej17 g/m2  i wewnętrznej 17g/m2 oraz warstwie filtracyjnej o gramaturze 25g/m2?
Ad 136. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
137. Grupa E8, poz. 40-42
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki nie posiadające ściągacza taliowego?
Ad 137. Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.
138. Grupa E8, poz. 40
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności min. 2200 g?
Ad 138. Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.
139. Grupa E8, poz. 41
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności min. 2500 g?
Ad 139. Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.
140. Grupa E8, poz. 42
Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności min. 2500 g?
Ad 140. Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.
141. Grupa E22, poz. 79
Czy Zamawiający wymaga waty celulozowej będącej wyrobem medycznym?
Ad 141. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
142. Grupa E7, poz. 39
Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

Tupfer kula 17N

20x20cm

3

Pęseta plastikowa, zielona

13cm

1

Pęseta metalowa anatomiczna ADSON

12,5 cm (+/-0,3)

1

ostrze typu STITCH CUTTER

6,5cm (+/-0,3)

1

Ad 142. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
143. Pytania dotyczące treści umowy:
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Ad 143. Tak.
144. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”
Ad 144. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
145. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Odbiorca pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy.”? 
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
Ad 145. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
146. Jak należy rozumieć wyrażenie „po wyczerpaniu drogi polubownego załatwienia sprawy” w § 12 ust. 1 wzoru umowy? Czy chodzi np. o uprzednie wezwanie do wykonania zobowiązań umownych?
Ad. 146. Termin “polubowne załatwienie sprawy” oznacza wszelkie inne, niż kontradyktoryjne, działania stron stosunku obligacyjnego zmierzające do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia sporu w jak najkrótszym terminie.
147. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby na fakturze znajdowała się informacja o numerze umowy oraz numerze zamówienia?
Ad 147. Zamawiający odstąpi.
148. Czy Zamawiający dopuści możliwość, aby numer serii, kody EAN oraz inne wymagane informacje znajdowały się na załączniku do faktury?
Ad 148. Zamawiający dopuszcza w przypadku załącznika 2E.
149. Grupa A4, poz. 4
Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania rękawiczki o grubość na palcu min. 0,19 mm. Poziom AQL, czas przenikania, odporność na cytostatyki potwierdzają karta danych technicznych oraz raporty badań. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Ad 149. Zamawiający dopuszcza.
150. Grupa A4, poz. 4
Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania rękawiczki o grubość na palcu min. 0,185 mm. Poziom AQL, czas przenikania, odporność na cytostatyki potwierdzają karta danych technicznych oraz raporty badań. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Ad 150. Zamawiający dopuszcza.
151. Grupa A7 poz. 7 i 8
Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania rękawic z prostym mankietem. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Ad 151. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
152. Grupa A7 poz. 7 i 8
Prosimy o zmniejszenie ilości dostarczanych próbek do oceny jakości.
Ad 152. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
153. Grupa A7 poz. 7
Łącznie ze wszystkich rozmiarów Zamawiający wymaga do oceny jakości 40 par rękawic. Prosimy o umożliwienie Wykonawcy dostarczenia wymaganej w Grupie A7 poz. 7 ilości próbek wymaganej przez Zamawiającego w innych rozmiarach z zakresu rozmiarów : 6-9.
Ad 153. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
154. Grupa A7 poz. 8
Łącznie ze wszystkich rozmiarów Zamawiający wymaga do oceny jakości 40 par rękawic. Prosimy o umożliwienie Wykonawcy dostarczenia wymaganej w Grupie A7 poz. 8 ilości próbek wymaganej przez Zamawiającego w innych rozmiarach z zakresu rozmiarów : 6-9.
Ad 154. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
155. Grupa E23, poz. 80
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania serwety jałowej z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.  40 g/m2 rozmiar 75 cm x 90 cm a 1 szt., opakowanie typu papier-folia.
Ad 155. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
156. Grupa E23, poz. 81
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania serwety jałowej z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze min.  40 g/m2 rozmiar 45 cm x 75 cm
Ad 156. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
157. Grupa E23, poz. 82
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania serwety jałowej z otworem okrągłym samoprzylepnym 6 cm, rozmiar serwety 50 cm x 60 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Ad 157. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
158.   Zwracamy się z prośbą o dopisanie do wzoru umowy następującego paragrafu:
„1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.”
Ad 158. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
159. W związku z możliwością problemów z realizacją dostaw w części lub w całości spowodowanych pandemią choroby COVID-19, która znacznie ograniczyła działalność wielu producentów wyrobów prosimy o dodanie w § 7 wzoru umowy proponowanego zapisu:
„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia  kar lub odszkodowań zawartych niniejszej umowie  z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemię Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”.
Ad 159. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
160. Dotyczy Grupy D1:
Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki zawierające śladową dopuszczalną ilość alkoholu, do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętów medycznych wrażliwych na działanie alkoholi, łącznie z potwierdzeniem producenta o bezpiecznym stosowaniu do głowic USG, o spektrum działania B, F, Tbc, V (HBV, HCV, Adeno, Noro,  Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1), w opakowaniu po 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Ad 160. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
161. Dotyczy Grupy D3:
Czy Zamawiający dopuści preparat, spełniający wymagania SIWZ,  o spektrum działania B, Tbc, F, V (Polio, Adeno Noro) w czasie 1 min., w opakowaniu poj. 0,75 L, z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Ad 161. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
162. Dotyczy Grupy D5:
Czy Zamawiający dopuści preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy? Skuteczność mikrobójcza w stężeniu 0,5%: bakterie (w tym Legionella), grzyby (C.albicans), prątki (M. avium oraz M. terrae), wirusy: HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota – z możliwością poszerzenia działania wobec Noro, Adeno oraz grzybów: A.niger. Przebadany zgodnie z obowiązującą zbiorczą normą europejską dla obszaru medycznego, tj. EN 14885 lub metodą zaakceptowaną przez Prezesa URPLWMPB. Skuteczność wirusobójcza zgodnie z normą EN 14476 lub zgodnie z wytycznymi RKI; Możliwość stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych (deklaracja producenta). Możliwość stosowania do powierzchni i urządzeń mających jak i niemających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Przyjemny zapach, nie pozostawia smug, nie ma konieczności płukania mytych powierzchni. Zarejestrowany jako produkt biobójczy.
Ad 162. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
163. Dotyczy Grupy D5:
Czy Zamawiający dopuści preparat, spełniający wymagania SIWZ,  o spektrum działania B, Tbc, F, V (Vaccinia, BVDV, Rota, Noro) w czasie 15 min.?
Ad 163. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
164. Dotyczy Grupy D5:
Czy Zamawiający dopuści preparat niewymagający aktywatora, o działaniu wobec B, Tbc, F, V (Rota, HAV, HIV, HBV, HCV), S w czasie 15 min., spełniający pozostałe wymagania SIWZ, w opakowaniu 8kg, z możliwością przeliczenia ilości??
Ad 164. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
165. Dotyczy Grupy D7 poz. 12:
Czy Zamawiający dopuści preparat w Systemie Sterisol?
Ad 165. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
166. Dotyczy Grupy D7 poz. 12:
W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o podanie ilości dozowników potrzebnych do wymiany obecnego systemu Soft Care Line?
Ad 166. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
167. Dotyczy Grupy D8:
Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji powierzchni sanitarnych, wykazujący działanie dezynfekcyjne dla powierzchni zanieczyszczonych organicznie w stężeniu 4 000 ppm, z możliwością przeliczenia zapotrzebowania?
Ad 167. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
168. Dotyczy Grupy D8:
Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni sanitarnych,  wykazujący działanie dezynfekcyjne dla powierzchni zanieczyszczonych organicznie w stężeniu 2 000 ppm wobec B, Tbc, F (C. albicans), V (Polio, Adno, Noro), w opakowaniu po 200 tabletek, z możliwością przeliczenia ilości zapotrzebowania uwzględniając proponowane stężenie?
Ad 168. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
169. Dotyczy Grupy D9:
Czy Zamawiający dopuści preparat myjąco-dezynfekujący w płynie oparty na synergistycznym kompleksie 3 enzymów, rozpuszczający albuminy, glikogen i trójglicerydy; przeznaczony do dezynfekcji i mycia narzędzi i sprzętu medycznego; o spektrum działania B, F (drożdże), V (HIV, HBV, HCV) 0,5% - 10 min., z możliwością rozszerzenia spektrum o Tbc; posiadający potwierdzenie producenta o skuteczności wobec biofilmu i spełnieniu standardów normy NF S94-402-1 dot. analizy elektrochemicznej korozji wżerowej?
Ad 169. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
170. Dotyczy §7 ust. 1 c) wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,5% wartości brutto jednostkowego zamówienia.
Ad 170. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
171. Dotyczy §11 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie następującego zapisu do umowy: „Zamawiający przez odstąpieniem od umowy pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”.
Ad 171. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
172. Dotyczy sposobu obliczenia ceny
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?
Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.
Ad 172. Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
173. Czy zamawiający zmieni w punkcie IV. Termin wykonania zamówienia
Punkt 2 Dostawy przedmiotu zamówienia, odbywać się będą w oparciu o bezpośrednie uzgodnienia, na koszt i ryzyko Wykonawcy:
Dotyczy grup z Załącznika nr 2C i 2D do SIWZ: w terminie jednostkowej dostawy: w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, na „ Dotyczy grup z Załącznika nr 2C  do SIWZ: w terminie jednostkowej dostawy: w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego”
Ad 173. Zamawiający dokonał stosownej zmiany w dniu 07.12.2020 r.
174. Czy zamawiający wymaga potwierdzenia iż oferowane detergenty  przetestowane  były  i sprawdzone w myjniach dezynfektorach firmy Getinge, w celu spełnienia wymogów normy ISO 15883 dot. skuteczności czyszczenia wyrobów medycznych. Oferowany detergent powinien być dopuszczony do stosowania przez Autoryzowany Serwis wytwórcy myjni. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą  składania oferty.
Ad 174. Zamawiający wymaga.
175. Dot. umowy § 3 ust. 1 zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści dostarczenia faktury po terminie dostawy ,faktury wystawiana są i wysyłane jako osobny dokument z centrum finansowego, ewentualenie czy Zamawiający zgodzi się na dostarczeni faktury mailem w PDF?
Ad 175. Zamawiający zgadza się na dostarczenie faktury drogą mailową.
176. Dot. Umowy paragraf 7 ust. 1 c – zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do 1% wartości brutto jednostkowego zamówienia asortymentu (innego niż produkty farmaceutyczne), niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
Ad 176. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
177. Zadanie 2E pozycje 23,24,25
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania części kaniul, dedykowanych dla pacjentów gdzie zalożenie kaniuli jest szczególnie utrudnione , spelniających stawiane wymogi SIWZ, wykonanych w nowej technologii, posiadających dodatkowy otwór przy ostrzu igly, umożliwiającej natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Kaniule te są dostępne w rozmiarach 22G (0,9 x 25mm) ; 20G (1,1 x 32mm) ; 18G (1,3 x 45 mm i 32 mm ). Zastosowanie w/w kaniul znacząco poprawi bezpieczeństwo pracy i komfort pacjenta, jednocześnie nie wplynie na podniesienie kosztów zakupu.
Ad 177. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
178. Zadanie 2E pozycja 24
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie kaniuli dożylnej w rozmiarze 24G wykonanej wykonane z biokompatybilnego poliuretanu zmniejszającego ryzyko wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył, bez dodatkowego portu iniekcyjnego posiadającej 6 pasków radiocieniujących. Wykonanej z poliuretanu, posiadającej otwór przy ostrzu igły umozliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, z zabezpieczniem igly w postaci plastikowej oslonki zapobiegającej zakłuciu. Kaniula posiadająca skrzydełka, umożliwiające mocowanie kaniuli.
Ad 178. Zamawiający dopuszcza.
179. Zadanie 2E, pozycja 27, 28, 29
Prosimy o doprecyzowanie czy oferowany kranik ma być wyposażonych w trójramienne białe pokrętło, przezroczystą poliwęglanową obudowę z materiału pozwalającego na bezpieczną podaż tłuszczy i chemioterapeutyków umożliwiająca wizualizację przepływu i ułatwiającą użytkowanie ww. produktu oraz optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty?
Ad 179. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
180. Zadanie 2E, pozycja 28, 29
Prosimy o dopuszcznie kranika z przedłużeneniem bez barwnego znaczenia linii , pozostale parametry zgodnie z SIWZ.
Ad 180. Zamawiający dopuszcza.
181. Zadanie 2E, pozycja 31
Prosimy o dopuszczenie zaworu dostępu naczyniowego przezroczystego o przepływie w zakresie 135-140ml/min, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Ad 181. Zamawiający dopuszcza.
182. Zadanie E37
Prosimy do dopuszczenie kaniuli dożylnej bezpiecznej , bez portu górnego w rozmiarzee 20G – przepływ 66 ml/min i 64 ml/min, w rozmiarze 22G - 38 ml/ min , pozostałe parametry zgodne z SIWZ
Ad 182. Zamawiający dopuszcza.
183. Grupa A14:
Poz. nr 18 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka medycznego typu furażerka wykonanego z włókniny wiskozowej, niejałowego, posiadającego w części tylnej ściągacz oraz taśmę antypotną wokół głowy, pakowanego w kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk, w kolorze aqua i rozmiarze uniwersalnym?
Ad 183. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
184. Grupa E11:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę sterylnej, wykonanej z folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej, barierowej dla mikroorganizmówi odpornej na uszkodzenia, o wymiarach 75cm x 120cm, pakowanej po 2 sztuki, o gramaturze 55 g/m2?
Ad 184. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
185. Grupa E16:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka samoprzylepnego do zbiórki płynów, z sitem i zaworem, w rozmiarze 56cm x 90cm?
Ad 185. Zamawiający dopuszcza.
186. Grupa E22:
Poz. nr 78 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu jałowego włókninowego tracheotomijnego 6-warstwowego o gramaturze 30 g/m2 z nacięciem Y, 10cm x 10cm x 2szt.?
Ad 186. Zamawiający dopuszcza.
187. Grupa E23:
Poz. nr 80 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety zgodnej z opisem ale o gramaturze minimum 35 g/m2 i w rozmiarze 75cm x 90cm?
Ad 187. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.
188. Grupa E23:
Poz. nr 81 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety zgodnej z opisem ale w rozmiarze 45cm x 75cm lub 50cm x 50cm?
Ad 188. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.
189. Grupa E23:
Poz. nr 82 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety zgodnej z opisem ale o gramaturze 55g/m2 i z okrągłym otworem o średnicy 7cm?
Ad 189. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.
190. Część E35
Prosimy o dopuszczenie: Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki impregnowane z poprzecznym pofałdowaniem z odsysaniem, z 1 otworem ssącym, z zagiętą końcówką oraz z ukośną manualną zastawką do regulacji siły odsysania,1 gąbka-aplikator, 15 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej w saszetce,1 saszetkę z 3 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej. Każde pojedyncze opakowanie zestawu typu blister pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn.
Ad 190. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
191. Część E35
czy zamawiający wymaga zestaw był zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa ?
Ad 191. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
192. Część E27
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Y o średnicy wewnętrznej 1,2 mm, o długości 10 cm, z dwoma zastawkami w postaci bezigłowych, przeźroczystych zaworów bezigłowych o ergonomicznym kszatłcie umożliwiającym łatwe podłączenie końcówek Luer slip i lock, przepływ min. 165 ml/min, możliwość wielokrotnego użytku – min. 700 aktywacji , prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę.
Ad 192. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
193. Część E27
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w trosce o bezpieczeństwo i minimalizację ryzyka omyłki, zamknięty system dostępu naczyniowego z przedłużaczem ma chronić przed refluksem krwi do światła 3.cewnika bez względu na zastosowaną sekwencję klemowania.
Ad 193. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
194. Część E27
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawór bezigłowy ma posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne (dołączone do oferty) potwierdzające najmniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku zaworami wykonanymi w technologii pojedynczej zastawki? Pragniemy nadmienić, iż mniej drobnoustrojów transferowanych do wnętrza zaworu i dalej do światła cewnika, a w konsekwencji do organizmy pacjenta z obniżoną odpornością, tym mniejsze ryzyko zakażania odcewnikowego i możliwość dłuższego utrzymania drożnego wkłucia oraz zmniejszenie kosztów leczenia.
Ad 194. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
195. Część E31
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Przyrząd do długotrwałego aspirowania leków i płynów infuzyjnych - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania); Posiada filtr bakteryjny 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. Czas stosowania do 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.
Ad 195. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
196. Część E31
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem
Ad 196. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
197. Część E31
PRosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zastawka powinna posiadać płaską powierzchnię pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję, uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce ?
Ad 197. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
198. Część E31
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy bezigłowego przyrządy do przygotowania i pobierania leków z fiolek, mają być kompatybilne z dowolną średnicą fiolki ?
Ad 198. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
199. Część E33
Prosimy o dopuszczenie: Zestaw do wykonania nadłonowej przetoki pęcherza moczowego zawierający rozrywaną igłę punkcyjna 12F, 15F z cewnikiem cystomijnym tzw. Pigtail. Wykonany z poliuretanu silikonowanego albo 100% silikonu. Rozmiar 11 F-14F, dł. 50 cm. W zestawie : skalpel, zacisk, szpulka mocująca
Ad 199. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
200. Część E2
Prosimy o wyłączenie poz. 27, 28, 29 ,30,31 do oddzielnego pakietu i odstąpienie od wymogu jednego producenta, co umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.
Ad 200. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
201. Część E11 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie osłony na kończynę wykonanej z włókniny SMS o gramaturze min. 43g/m2, w rozmiarze79x140 cm, pakowana po 2 szt.
Ad 201. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
202. Część E11 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na kończynę wykonanej z bilaminatu gramaturze min. 58g/m2, w rozmiarze75x120 cm, pakowana po 2 szt
Ad 202. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.
203. Część A6
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu zamkiem błyskawicznym zakrytym patką na całej długości oraz, kaptur, talia, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą lepsze dopasowanie, co wzmacnia efekt ochronny oraz komfort ruchów, szwy typu overlock dodatkowo zabezpieczone taśmą, pętla na kciuk. Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III Ś.O.O. wg Rozporządzenie EU 2016/425. Zgodny z normami:
PN-EN ISO 13688:2013-12
EN 14126:2003+AC:2004
EN 14605:2005+A1:2009 - Typ 3B
EN 14605:2005+A1:2009 - Typ 4B
EN 14325:2018
Wykonany z polipropylenu laminowanego folią PE, materiał miękki, przyjazny dla skory, niepylący i jednocześnie wytrzymały, kolor biały. Dostępne rozmiary: S - M - L - XL - 2XL - 3XL. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym i bezpośrednio na samym kombinezonie naniesione: nazwa, numer katalogowy, rozmiar, typ, kategoria, wymagane normy (piktogramy), data ważności, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, producent. Sposób pakownia: torebka foliowa. Antypoślizgowe osłony na kończyny pakowane osobno.
Ad 203. Zamawiający dopuszcza.
204. Część A10 poz. 11 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha z włókniny SMS o gramaturze min.35g/m2. Pozostałe zgodne z SIWZ.
Ad 204. Zamawiający dopuszcza.
205. Część A11 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha z włókniny SMS. Pozostałe zgodne z SIWZ.
Ad 205. Zamawiający dopuszcza.
206. Część A11 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha zapinanego na regulowany rzep na szyi. Pozostałe zgodne z SIWZ.
Ad 206. Zamawiający dopuszcza.
207. Część A12 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha z włókniny SMS. Pozostałe zgodne z SIWZ.
Ad 207. Zamawiający dopuszcza.
208. Część A12 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha z mankietem z dzianiny. Pozostałe zgodne z SIWZ.
Ad 208. Zamawiający dopuszcza.
209. Część A15 poz.19 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie półmaski klasy FFP2 z grafenem, certyfikowanej jako środek ochrony indywidualnej (PPE klasy III) wg Reg. 2016/245.Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, bakteriami i wirusami. Niwelacja uciążliwych zapachów. 5-warstwowa, 3-panelowa, mocowana na elastyczne troki, z usztywnieniem w okolicy nosa, bez zaworu wydechowego, wolna od lateksu, silikonu i PVC. Klasa ochrony FFP2 wg EN 149:2001+A1:2009. Testowana przez CIOP PIB.
Ad 209. Zamawiający dopuszcza.
210. Część A15 poz.20 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole. Półmaska filtrująca z wielowarstwowego materiału filtracyjnego uszczelka nosowa z pianki polietylenowej, z zaciskiem nosowym dla doszczelnienia półmaski w obrębię nosa, mocowana na regulowane taśmy, z zaworem wydechowym. Klasa ochrony: FFP3 wg EN 149:2001+A1:2009 Środek ochrony osobistej: kategoria III wg Reg. 2016/245

26.20 rys.4

 
Ad 210. Zamawiający dopuszcza.
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 

 

 


Białystok, dnia 16.12.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 i art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 30.12.2020 r. godz. 08:30. Otwarcie ofert – 30.12.2020 r. godz. 09:00. W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, Zamawiający przekazał zmianę ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 
Jednocześnie Zamawiający zmienia:
 
1. treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego
a) miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.2).
Zamiast: Data: 2020-12-22, godzina: 08:30.
Powinno być: Data: 2020-12-30, godzina: 08:30.
b) miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.7).
Zamiast: Data: 2020-12-22, godzina: 09:00.
Powinno być: Data: 2020-12-30, godzina: 09:00.

 


Białystok, dnia 07.12.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii (zwane dalej Zamawiającym) informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 i art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień 22.12.2020 r. godz. 08:30. Otwarcie ofert – 22.12.2020 r. godz. 09:00. W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, Zamawiający przekazał zmianę ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść SIWZ:
1. w Załączniku nr 2B do SIWZ (Formularz cenowy) w Grupie B3 poz. 5, w opisie asortymentu
 Zamiast: w opakowaniu miękkim typu pack o pojemności 1000 ml
 Powinno być: w butelce o pojemności 1000 ml
 
 
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
 
Jednocześnie Zamawiający zmienia:
1. treść SIWZ w pkt IV.2b
Zamiast: Dotyczy grup z Załącznika nr 2C i 2D do SIWZ: w terminie jednostkowej dostawy: w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego,
Powinno być: Dotyczy grup z Załącznika nr 2C do SIWZ: w terminie jednostkowej dostawy w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego; Dotyczy grup z Załącznika nr 2D do SIWZ: w terminie jednostkowej dostawy w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego;
2. treść ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego
a) miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: VI.3 pkt 9b
Zamiast: Dotyczy grup z Załącznika nr 2C i 2D do SIWZ: w terminie jednostkowej dostawy: w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego,
Powinno być: Dotyczy grup z Załącznika nr 2C do SIWZ: w terminie jednostkowej dostawy w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego; Dotyczy grup z Załącznika nr 2D do SIWZ: w terminie jednostkowej dostawy w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego;
 b) miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.2).
Zamiast: Data: 2020-12-14, godzina: 08:30.
Powinno być: Data: 2020-12-22, godzina: 08:30.
c) miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.7).
Zamiast: Data: 2020-12-14, godzina: 09:00.
Powinno być: Data: 2020-12-22, godzina: 09:00.

 


Białystok, dnia 17.11.2020 r.

Białostockie Centrum Onkologii informuje, że w związku z publikacją zmiany ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (przekazanej do publikacji w dniu 12.11.2020 r.), na podstawie art. 11 ust. 7d ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza na stronie internetowej ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Białystok, dnia 13.11.2020 r.
 
Białostockie Centrum Onkologii, na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, zmienia treść SIWZ w Załączniku nr 4 do SIWZ (Wzór umowy) w § 3 ust. 1:
Zamiast:
„(...) do pomieszczenia Apteki Odbiorcy (komora przyjęć), adres: ul. Warszawska 15, kod pocztowy: 15-062 Białystok.”
Powinno być:
„(...) do pomieszczenia Apteki Odbiorcy (komora przyjęć), adres: ul. Ogrodowa 12, kod pocztowy: 15-027 Białystok.”
 

BCO logo mini
Białystok, dnia 12.11.2020 r.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę materiałów medycznych i pozostałych produktów
nr referencyjny DZP.261.26.2020

Identyfikator postępowania: 15de0584-7cfb-415f-980a-46bd77fc036f

Pliki do pobrania:
2 – SIWZ