Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko:  
statystyk medyczny
Pożądane kwalifikacje i umiejętności:
wykształcenie minimum średnie, bardzo dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność pracy w zespole, sumienność, punktualność, wysoka kultura osobista, mile widziane doświadczenie w kontakcie z pacjentem.
Oferujemy  pracę w  Zakładzie Radioterapii BCO   (umowa o pracę w  wymiarze  pełnego etatu)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji ) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub składanie bezpośrednio:  Kancelaria,  ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok, parter.

kaluzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko:  statystyk medyczny / rejstrator/ka medyczna/y w Rejestracji BCO

Pożądane kwalifikacje i umiejętności:
- min. średnie wykształcenie,
- dobra znajomość obsługi komputera i programu MS Office,
- dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją, wysoka kultura osobista,
-rzetelność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole

Zakres zadań na w/w stanowisku:
- wpinanie wyników do  historii chorób pacjenta z zachowaniem chronologii i prawidłowej numeracji,
- przygotowywanie w archiwum historii chorób pacjentów zapotrzebowanych do lekarzy,
- rozkładanie i porządkowanie historii chorób pacjentów na właściwe miejsca w archiwum
- prawidłowe, systematyczne, rzetelne: prowadzenie i nadzorowanie obiegu prowadzonej dokumentacji oraz archiwizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
- przechowywanie  i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
- porządkowanie przechowywanej dokumentacji, przyjętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym,
- dbanie oraz naprawianie dokumentacji medycznej w złym stanie,
- zakładanie kolejnych tomów/teczek historii chorób pacjentów,
- przyjmowanie właściwie opracowanej dokumentacji medycznej pacjentów z komórek organizacyjnych,
- współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie opieki nad dokumentacją i właściwego nią zarządzania.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji ) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub składanie bezpośrednio:  Kancelaria,  ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok, parter.

kaluzula RODO

Białostockie  Centrum   Onkologii  im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z  siedzibą przy ul. Ogrodowej 12,  15-027  Białystok  poszukuje kandydata/ki  do pracy na  stanowisko: 
specjalista/ka   ds. inwestycji  budowalnych  i  remontów  w  Dziale Inwestycji  BCO

 Czy czujesz, że chcesz pracować na rzecz czegoś większego niż Ty sam? Dołącz do naszego zespołu Działu Inwestycji, którego ideą jest uczynienie Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku najlepszym szpitalem onkologicznym w regionie!

Nadrzędnym celem Działu Inwestycji jest dostosowanie specjalistycznego kompleksu medycznego BCO do rozwoju i poszerzenia możliwości diagnostycznych i leczniczych naszego szpitala onkologicznego poprzez realizację zadań inwestycyjnych, które bezpośrednio wpływają na podniesienie jakości świadczeń medycznych skierowanych do pacjentów onkologicznych oraz zwiększają dostępność do zabiegów a jednocześnie zapewniają najwyższy komfort pracy personelu medycznego oraz komfort i bezpieczeństwo pacjentów.

Jeżeli jesteś osoba pracowitą z dobrą organizacją pracy, zaangażowaną, odpowiedzialną, dyspozycyjną, potrafiącą pracować pod presją czasu, sprawnie rozwiązującą problemy i chcącą poszerzyć swoja wiedzę dołącz do nas.

Główne zadania:
•   Nadzór nad pracami architektonicznymi wykonywanymi przez firmy zewnętrze; sprawdzanie przygotowanych przez wykonawców opracowań projektowych pod względem ich kompletności;
•  Współuczestniczenie w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych celem wykonania robót budowlanych lub remontowych;
•  Przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej lub robót budowlanych inwestycji i remontów w ramach zadań Działu Inwestycji, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, projektu umów dla wykonawców oraz udział w pracach komisji przetargowych,

 • Koordynowanie prac związanych z realizacją inwestycji budowlanych i remontów w ramach zadań Działu Inwestycji;
 • Weryfikacja jakości wykowywanych prac, terminowości i monitoringu budżetu, rozliczanie końcowe inwestycji w ramach budżetu;
 • Koordynowanie procesu usuwania usterek technicznych gwarancyjnych dotyczących zrealizowanych inwestycji budowlanych i remontów,
 • Przygotowywanie sprawozdań, analiz i planów oraz korespondencji w zakresie właściwości Działu Inwestycji.
 • Współpraca z bezpośrednim przełożonym w zakresie działania działu i wymiany informacji.
 • Współdziałanie z innymi działami w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień.

Wymagania niezbędne:
•  wykształcenie  średnie lub  wyższe techniczne inżynieryjne;
•  doświadczenie w wykonywaniu pracy związanej z realizacją procesów inwestycyjnych
•  znajomość przepisów regulujących sprawy związane z realizacją inwestycji budowlanych oraz związanych z tym procedur administracyjnych,
•  umiejętność  opisywania zakresu inwestycji budowlanej i remontu, redagowania pism i prowadzenia korespondencji urzędowej,
•  umiejętność obsługi komputera (biegła znajomość pakietu MS Office)

Wymagania dodatkowe:

 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów, samodzielność, myślenie strategiczne
 • zdolności analityczne, komunikatywność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność, chęć poszerzania swojej wiedzy, wysoki poziom zaangażowania, umiejętność pracy pod presją czasu oraz dobra organizacja pracy,

 Warunki i wyposażenie stanowiska pracy

 • Praca umysłowa w znacznym stopniu samodzielna.
 • Zadania do wykonania zmienne uzależnione od potrzeb. Środowisko pracy przyjazne.
 • Czas pracy jednozmianowy, od poniedziałku do piątku od 730 do 1505.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub składanie bezpośrednio: Kancelaria BCO, ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok, parter.

kaluzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko: młodszy asystent inż. elektronik w Zakładzie Fizyki Medycznej
Wykształcenie:

 • wskazane –inżynier elektronik

Doświadczenie:

 • mile widziane doświadczenie w serwisowaniu i obsłudze sprzętu oraz aparatury medycznej a w szczególności medycznych akceleratorów liniowych, tomografów komputerowych oraz urządzeń do pomiarów promieniowania jonizującego
 • wskazane aktualne uprawnienia typu SA (operator akceleratora medycznego)

Umiejętności:

 • umiejętność analizy pracy układów elektronicznych,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sprawne posługiwanie się programami komputerowymi

Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność (praca zmianowa),
 • wysokie poczucie odpowiedzialności zawodowej (praca z urządzeniami medycznymi)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składanie bezpośrednio: "budynek administracji" BCO, ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok - Kancelaria.

kaluzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko:
Pracownik Działu Kadr i Płac.
Zakres zadań na w/w stanowisku, to przede wszystkim:

 • sporządzanie umów cywilno-prawnych,
 • procedowanie konkursów na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 • dbanie o prawidłowość przebiegu procesu szkoleń kadry medycznej i niemedycznej,
 • sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna,
 • obsługa kadrowa pracowników itp.,

Pożądane kwalifikacje i umiejętności:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość prawa pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność i umiejętność organizacji pracy własnej,
 • terminowość, skrupulatność i zorientowanie na cele,
 • umiejętność sporządzania umów cywilno-prawnych,
 • dobra znajomość MS Excel, Word,

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

 • doświadczenie związane ze znajomością obszaru kadr w ochronie zdrowia,
 • dyspozycyjność oraz nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji,
 • odporność na stres związany z terminowym wykonywaniem zadań,

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • pracę w miłej atmosferze,
 • zdobywanie doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na dres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składanie bezpośrednio: budynek administracji BCO, kancelaria, ul. Warszawska 15; 15-027 Białystok.

kaluzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko:  
specjalista  ppoż
Wymagane kwalifikacje i umiejętności:
- wykształcenie i  kwalifikacje  zgodne z  obowiązującymi  przepisami ppoż,
- sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
-  bardzo dobra znajomość przepisów oraz  wymagań prawnych w zakresie ppoż
-  doświadczenie w prowadzeniu spraw ppoż,
Zatrudnienie – umowa cywilnoprawna
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji ) na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   lub składanie bezpośrednio:  Kancelaria,  ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok, parter.

klauzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko:  
sprzątaczka/ sprzątacz/
Wymagane umiejętności:
umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, punktualność, wysoka kultura osobista.
Oferujemy  pracę w Dziale Administracyjno-Eksploatacyjnym, umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu (8h), praca w systemie dwuzmianowym .
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji ) na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   lub składanie bezpośrednio:  Kancelaria,  ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok, parter.

klauzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12,  15-027 Białystok  poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko: 
TECHNIK  FARMACEUTYCZNY

Pożądane kwalifikacje i umiejętności:
•  wykształcenie kierunkowe, ukończona szkoła policealna w zawodzie technik farmaceutyczny; odbyty staż zawodowy
•  doświadczenie w pracy w aptece szpitalnej;
•  miele widziana znajomość pracy w pracowni leku cytostatycznego i/lub jałowego
•  komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
•  kreatywność i umiejętność organizacji pracy własnej;
•  terminowość, rzetelność, skrupulatność, dyspozycyjność
•  umiejętność pracy pod presją czasu
•  dobra znajomość MS Excel, Word;

Warunki/miejsce pracy:
-  zatrudnienie w  Aptece Szpitalnej  BCO
- umowa o pracę na cały etat

Oferty będą przyjmowane do  dnia 13.12.2023r.

Osoby zainteresowane prosimy o  przesłanie  aplikacji  ( CV,  list motywacyjny,  zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   
Informacje dodatkowe – kontakt z kierownikiem Apteki Szpitalnej BCO tel.85 6646 778

klauzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przyul. Ogrodowej 12,  15-027 Białystok  poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko: 
FARMACEUTA

Pożądane kwalifikacje i umiejętności:
•  wykształcenie wyższe – dyplom magistra farmacji;
•  doświadczenie w pracy w aptece szpitalnej;
•  miele widziana znajomość pracy w pracowni leku cytostatycznego i/lub jałowego
•  komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
•  kreatywność i umiejętność organizacji pracy własnej;
•  terminowość, rzetelność, skrupulatność
•  umiejętność pracy pod presją czasu
•  dobra znajomość MS Excel, Word;

Warunki/miejsce pracy:
-  zatrudnienie w  Aptece Szpitalnej  BCO
- umowa o pracę na cały etat

Oferty będą  przyjmowane do  dnia  13.12.2023r.

Osoby zainteresowane prosimy o  przesłanie  aplikacji  ( CV,  list motywacyjny,  zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   
Informacje dodatkowe – kontakt z kierownikiem Apteki Szpitalnej BCO tel.85 6646 778

klauzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: rejestratorki medycznej/rejestratora medycznego (rejestracja).

Pożądane kwalifikacje i umiejętności: preferowane ukończenie kierunku "Zdrowie Publiczne", doświadczenie w kontakcie z pacjentem, dobra znajomość obsługi komputera, wysoka kultura osobista. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składanie bezpośrednio: Kancelaria, ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok, parter.

Klauzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje pielęgniarek/pielęgniarzy do pracy na stanowiska w komórkach organizacyjnych BCO:

 1. Pododdział Leczenia Bólu – 1 etat pielęgniarka zabiegowa
 2. Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna oferta – 1 etat
 3. Pracownia Endoskopii – 1 etat
 4. Pododdział Chemioterapii Dziennej – 1 etat
 5. Pracownia Brachyterapii – 1 etat pielęgniarka zabiegowa

Wymagania:

 • min.licencjat: pielęgniarstwo
 • znajomość obsługi komputera,
 • wysoka kultura osobista, empatia, cierpliwość, życzliwość w stosunku do pacjentów,
 • chęć rozwoju zawodowego oraz współpracy na rzecz pacjentów i środowiska pielęgniarskiego

Zatrudnienie: umowa o pracę (lub umowa cywilnoprawna),  praca  na  jedną  zmianę

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składanie bezpośrednio: Kancelaria, ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok, parter.

Klauzula RODO