BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im.M.Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki :  Pracownika do Działu Zamówień Publicznych (umowa o pracę w pełnym wymiarze etatu).

Wymagania dotyczące w/w stanowiska: wykształcenie wyższe,  bardzo dobra znajomość MS Office, znajomość przepisów ustawy "Prawo zamówień publicznych" (doświadczenie w zakresie ich stosowania), umiejętność pracy w zespole, rzetelność, sumienność,dyspozycyjność.

Zatrudniona osoba będzie ospowiedzialna za prowadzenie postepowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Osoby  zainteresowane  prosimy o  przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składanie bezpośrednio: sekretariat  BCO ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.

KLAUZULA RODO DLA KANDYDATA

Opis stanowiska: współpraca z lekarzem w pracowni makroskopowej i przy badaniach śródoperacyjnych; przeprowadzanie materiału w aparatach i zatapianie w bloczkach parafinowych; krojenie bloczków parafinowych na mikrotomach; barwienie preparatów w aparatach automatycznych; barwienia immunohistochemiczne w aparatach automatycznych; wykonywanie preparatów cytologicznych.

Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie medyczne z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w zakresie czynności opracowania materiału w pracowni lub zakładzie patomorfologii lub wyższe kierunkowe umożliwiające przygotowanie materiału do badania patomorfologicznego (analityka medyczna, biologia, biotechnologia lub nauki pokrewne); umiejętność pracy na komputerze.

Wymagania dodatkowo preferowane: doświadczenie w pracy w pracowni lub zakładzie patomorfologii; znajomość technik histopatologicznych (praca na mikrotomie, obsługa procesorów tkankowych, barwiarek automatycznych, wykonywanie preparatów cytologicznych); podstawy znajomości języka angielskiego; umiejętność dobrej organizacji pracy i współpracy w zespole.

Warunki i miejsce pracy: zatrudnienie w Zakładzie Patomorfologii BCO; umowa o pracę na cały etat; stabilne warunki zatrudnienia; narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań; możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego; pakiet dodatków pozapłacowych (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych); zdobycie doświadczenia zawodowego w warunkach dużego podmiotu leczniczego.

Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na stanowisko, CV, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji RODO) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składanie bezpośrednio: Działu Kadr i Płac ul.Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, pokój nr 4 w terminie do 22.11.2019 r.

KLAUZULA RODO DLA KANDYDATA

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko: statystyk medyczny

Pożądane kwalifikacje i umiejętności: ukończenie kierunku "Zdrowie Publiczne"; doswiadczenie w rozliczaniu świadczeń z NFZ; dobra znajomość obsługi komputera.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji RODO) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składanie bezpośrednio: Działu Kadr i Płac  ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, pokój nr 4 w terminie do 18.11.2019 r.

KLAUZULA RODO DLA KANDYDATA

BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII im.M.Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki  na w.w. stanowisko:

Zakres obowiązków: zlecanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych aparatury medycznej zgodnie z harmonogramem planowych przeglądów oraz kontrola terminu ich wykonania; zbierania ofert na przeglądy i naprawy aparatury medycznej, pisanie wniosków, rozliczanie faktur; kompletacji dokumentacji technicznej, paszportów technicznych, instrukcji obsługi i certyfikatów nowo zakupionych urządzeń; prowadzenie ewidencji sprzętu medycznego oraz zawartych umów; zakup drobnych akcesoriów i materiałów zużywalnych do posiadanych urządzeń medycznych; pomoc w przygotowywaniu OPZ (Opisu Przedmiotu Zamówienia) do zakupów aparatury medycznej; odbiory zakupionej aparatury medycznej, kasacje, likwidacje; sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w swoim zakresie i inne.

Wymagania: wykształcenie minimum średnie; dobra obsługa komputera (Word, Excel, poczta elektroniczna); obsluga urządzeń biurowych.

Pożądane / mile widziane: doświadczenie w pracy w szpitalu / Służbie Zdrowia; wykształcenie techniczne; wyższe wykształcenie; uprawnienia elektryczne; znajomość przepisów i ustawy o wyrobach medycznych, pzp

Osoby  zainteresowane  prosimy o  przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio: sekretariat BCO  ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.

 

Białostockie  Centrum   Onkologii im. Marii  Skłodowskiej–Curie  w  Białymstoku, z siedzibą   przy ul. Ogrodowej 12,  15-027  Białystok  poszukuje kandydata/ki  do pracy na  stanowisko:   

               Główny Księgowy/Główna Księgowa

Kandydaci ubiegający się o w.w. stanowisko,  powinni spełniać następujące wymogi kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe  kierunkowe, co najmniej 5-letni staż  w służbach finansowo-księgowych, w tym 3 lata na stanowisku kierownika działu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Dz.U. z 2011r. nr 151 poz.896)), ponadto kandydaci muszą spełnić wymagania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) art. 54 ust.2. Proponowana forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze  całego  etatu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji)  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo bezpośrednio do sekretariatu  BCO ul. Ogrodowa 12  15-027 Białystok, tel. (85) 66 46 723.

KLAUZULA RODO DLA KANDYDATA