Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko: inspektor (Dział Administracyjno-Ekspolatacyjny); 
Pożądane kwalifikacje i umiejętności:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • znajomość prawa budowlanego,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • umiejętności obsługi programów do kosztorysowania,
 • dobra organizacja pracy;
 • mile widziane: doświadczenie na stanowisku w dziale technicznym, w ochronie zdrowia,

Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało m.in.:

 • analiza dokumentacji technicznej inwestycji, zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do projektów technicznych,
 • organizacja przeglądów technicznych instalacji i urządzeń znajdujących się terenie szpitala, odbiorów częściowych, końcowych i gwarancyjnych,
 • gromadzenie dokumentacji technicznej budynków, inwentaryzacja wprowadzanych zmian,
 • prowadzenie dokumentacji prowadzonych remontów budowlanych,
 • kontrola prawidłowości rozliczeń należności za wykonane roboty remontowo-budowlane,
 • nadzór nad właściwym użytkowaniem obiektów budowlanych,
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 • archiwizacji dokumentacji powykonawczej wszystkich branż, jej porządkowanie, sporządzanie harmonogramów, nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zleconych zadań.
 • udział w pracach komisji przetargowych i komisji kasacyjnej;
 • nadzór nad firmami zajmującymi się wykonywaniem zleconych zadań, rozliczanie wykonanych usług, dopilnowanie terminowości ich wykonania.
 • udział w planowaniu i weryfikacji potrzeb związanych z  technicznym utrzymaniem nieruchomości.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji ) na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   lub składanie bezpośrednio:  Kancelaria,  ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok, parter.

KLAUZULA RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko: 
technik  analityki  medycznej
Opis stanowiska:

- współpraca z lekarzem w pracowni makroskopowej i przy badaniach śródoperacyjnych
- przeprowadzanie materiału w aparatach i zatapianie w bloczkach parafinowych
- krojenie bloczków parafinowych na mikrotomach
- barwienie preparatów w aparatach automatycznych
- barwienia immunohistochemiczne w aparatach automatycznych
- wykonywanie preparatów cytologicznych

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie medyczne z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w zakresie czynności opracowania materiału w pracowni lub zakładzie patomorfologii lub wyższe kierunkowe umożliwiające przygotowanie materiału do badania patomorfologicznego (analityka medyczna, biologia, biotechnologia lub nauki pokrewne)
- umiejętność pracy na komputerze

Wymagania dodatkowo preferowane:

-doświadczenie w pracy w pracowni lub zakładzie patomorfologii
- znajomość technik histopatologicznych (praca na mikrotomie, obsługa procesorów tkankowych, barwiarek automatycznych, wykonywanie preparatów cytologicznych)
- podstawy znajomości języka angielskiego 
- umiejętność dobrej organizacji pracy i współpracy w zespole

Warunki i miejsce pracy:

- zatrudnienie w  Zakładzie Patomorfologii  BCO
- umowa o pracę na cały etat
- stabilne warunki zatrudnienia
- narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań- możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego
- pakiet dodatków pozapłacowych (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)
- zdobycie doświadczenia zawodowego w warunkach dużego podmiotu leczniczego

Osoby zainteresowane prosimy o  przesłanie  aplikacji  ( CV,  list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających  wymagane  wykształcenie  i  staż pracy,  zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub  składanie bezpośrednio: Kancelaria BCO, ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok, parter.

kaluzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  poszukuje  pielęgniarek/pielęgniarzy  do  pracy  na oddziały szpitalne oraz  do innych komórek organizacyjnych: 

 1. Oddział Onkologii Klinicznej dr E.Pileckiej  z  Pododdziałem Chemioterapii Dziennej (oferta – 5 etatów)
 2. Oddział Onkologii Ginekologicznej  (oferta – 3 etaty)
 3. Oddział Radioterapii I (oferta – 3 etaty)
 4. Pododdział Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego – Colorectal Cancer Unit (oferta – 4 etaty)
 5. Pododdział Urologii (oferta – 2 etaty)
 6. Zakład TK MR     (oferta – 1,5 etatu)
 7. Blok operacyjny (oferta – 2 etaty)
 8. Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna  (oferta – 5 etatów)

 SZCZEGÓŁOWE  INFORMACJE – w załączeniu do ogłoszenia  (zakładka poniżej).

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub składanie bezpośrednio:  Kancelaria,  ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok, parter.

SZCZEGOLOWE  INFORMACJA-zalacznik

 kaluzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko: koordynator leczenia onkologicznego.
Zakres zadań na w/w stanowisku, to przede wszystkim:

 • koordynacja planu leczenia pacjenta, zgodnie z ustaloną ścieżką pacjenta;
  dbanie o kompletność dokumentacji związanej z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego pacjenta;
 • zapewnienie pacjentowi przepływu informacji na wszystkich etapach związanych z leczeniem onkologicznym;
 • uczestnictwo w konsyliach lekarskich;
 • bieżąca współpraca z personelem medycznym w zakresie realizacji świadczeń dotyczących pakietu onkologicznego;

Pożądane kwalifikacje i umiejętności:

 • wykształcenie średnie;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność i umiejętność organizacji pracy własnej;
 • terminowość, skrupulatność i zorientowanie na cele;
 • dobra znajomość MS Excel, Word;

  Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie związane ze znajomością branży medycznej i onkologicznej;
 • znajomość systemów: e- WUŚ, Portal Świadczeniodawcy, Portal SZOI, AP-DILO;
 • dyspozycyjność oraz nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji;
 • odporność na stres związany z terminowym wykonywaniem zadań;

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającym się dziale medycznym;
 • pracę w miłej atmosferze;
 • zdobywanie doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składanie bezpośrednio: Kancelaria BCO, ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok, parter.

Klauzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko:  statystyk medyczny
Pożądane kwalifikacje i umiejętności:
wykształcenie minimum średnie, dobra znajomość obsługi komputera, umiejętność pracy w zespole, sumienność, punktualność, wysoka kultura osobista, mile widziane doświadczenie w kontakcie z pacjentem.
Oferujemy  pracę w Zakładzie Radioterapii, elastyczne formy zatrudnienia (praca w wymiarze 1/2 etatu lub umowa cywilnoprawna).
Zatrudnimy również osoby z Ukrainy (wymagana znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym).
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji ) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub składanie bezpośrednio:  Kancelaria,  ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok, parter.

klauzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko: księgowy/księgowa
niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

 • ukończone studia magisterskie z zakresu rachunkowości, ekonomii, podatków czy zarządzania finansami lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna;
 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji pakietu MS OFFICE oraz aplikacji finansowo-księgowych;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • efektywna organizacja pracy;
 • skrupulatność, rzetelność, systematyczność, dokładność;
 • odporność na stres lub presję zadaniową;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • uczciwość.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składanie bezpośrednio: "budynek administracji" BCO, ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok - Kancelaria

klauzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko:
Specjalisty ds. zadań projektowych w Dziale Inwestycji

Główne obowiązki:

 • koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań projektowych zleconych zewnętrznym jednostkom projektowym od etapu koncepcji, poprzez projekty budowlane, przetargowe oraz projekty wykonawcze,
 • zapewnienie zgodności rozwiązań projektowych z oczekiwaniami inwestora (szpitala) oraz odpowiednimi przepisami prawa, normami i warunkami technicznymi,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz udział w pracach komisji przetargowych,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej realizowanych zadań,

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie architektury, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej.
 • doświadczenie na wszystkich etapach projektu, od koncepcji po projekty wykonawcze
 • umiejętność redagowania pism i prowadzenia korespondencji urzędowej,
 • umiejętność obsługi komputera (biegła znajomość pakietu MS Office, AutoCad)

Wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialność, chęć poszerzania swojej wiedzy, wysoki poziom zaangażowania, umiejętność pracy pod presją czasu oraz dobra organizacja pracy,
 • samodzielność, umiejętność sprawnego rozwiązywania problemów,
 • zdolności analityczne, komunikatywność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub składanie bezpośrednio:  Kancelaria,  ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok, parter.

klauzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko:
Specjalisty  w Dziale Inwestycji

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie i realizacja w zakresie merytorycznym i formalno-prawnym zadań dotyczących inwestycji i remontów,
 • przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, kalkulacji, kryteriów oceny, wzorów umów, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz udział w pracach komisji przetargowych,
 • weryfikacja dokumentacji projektowej dla realizowanych zadań,
 • nadzorowanie i rozliczanie prowadzonych zadań remontowych i inwestycyjnych,
 • nadzorowanie prawidłowości wykonania zadań określonych w umowach o realizacje zadań remontowych i inwestycyjnych,
 • przygotowywanie sprawozdań, analiz i planów oraz korespondencji w zakresie właściwości działu.
 • rejestrowanie i procesowanie usterek technicznych gwarancyjnych dotyczących zrealizowanych inwestycji,

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie techniczne inżynieryjne
 • mile widziana praktyczna znajomość procesów budowlanych, przepisów regulujących sprawy związane z realizacją i utrzymaniem budynków oraz związanych z tym procedur administracyjnych,
 • umiejętność redagowania pism i prowadzenia korespondencji urzędowej,
 • umiejętność obsługi komputera (biegła znajomość pakietu MS Office)

Wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialność, chęć poszerzania swojej wiedzy, wysoki poziom zaangażowania, umiejętność pracy pod presją czasu oraz dobra organizacja pracy,
 • samodzielność, umiejętność sprawnego rozwiązywania problemów,
 • zdolności analityczne, komunikatywność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub składanie bezpośrednio:  Kancelaria,  ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok, parter.

klauzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko: rejestratorka medyczna/rejestrator medyczny

Pożądane kwalifikacje i umiejętności: preferowane ukończenie kierunku "Zdrowie Publiczne", doświadczenie w kontakcie z pacjentem, dobra znajomość obsługi komputera, wysoka kultura osobista.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji RODO) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składanie bezpośrednio: Kancelaria,  ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok, parter.

klauzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko:
Pracownik Działu Kadr i Płac.
Zakres zadań na w/w stanowisku, to przede wszystkim:

 • sporządzanie umów cywilno-prawnych,
 • procedowanie konkursów na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 • dbanie o prawidłowość przebiegu procesu szkoleń kadry medycznej i niemedycznej,
 • sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna,
 • obsługa kadrowa pracowników itp.,

Pożądane kwalifikacje i umiejętności:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość prawa pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność i umiejętność organizacji pracy własnej,
 • terminowość, skrupulatność i zorientowanie na cele,
 • umiejętność sporządzania umów cywilno-prawnych,
 • dobra znajomość MS Excel, Word,

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

 • doświadczenie związane ze znajomością obszaru kadr w ochronie zdrowia,
 • dyspozycyjność oraz nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji,
 • odporność na stres związany z terminowym wykonywaniem zadań,

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • pracę w miłej atmosferze,
 • zdobywanie doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na dres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składanie bezpośrednio: budynek administracji BCO, kancelaria, ul. Warszawska 15; 15-027 Białystok.

Klauzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko: młodszy asystent inż. elektronik w Zakładzie Fizyki Medycznej
Wykształcenie:

 • wskazane –inżynier elektronik

Doświadczenie:

 • mile widziane doświadczenie w serwisowaniu i obsłudze sprzętu oraz aparatury medycznej a w szczególności medycznych akceleratorów liniowych, tomografów komputerowych oraz urządzeń do pomiarów promieniowania jonizującego
 • wskazane aktualne uprawnienia typu SA (operator akceleratora medycznego)

Umiejętności:

 • umiejętność analizy pracy układów elektronicznych,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sprawne posługiwanie się programami komputerowymi

Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność (praca zmianowa),
 • wysokie poczucie odpowiedzialności zawodowej (praca z urządzeniami medycznymi)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składanie bezpośrednio: "budynek administracji" BCO, ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok - Kancelaria.

KLAUZULA RODO