Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko: inspektor (Dział Administracyjno-Ekspolatacyjny); 
Pożądane kwalifikacje i umiejętności:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • znajomość prawa budowlanego,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • umiejętności obsługi programów do kosztorysowania,
 • dobra organizacja pracy;
 • mile widziane: doświadczenie na stanowisku w dziale technicznym, w ochronie zdrowia,

Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało m.in.:

 • analiza dokumentacji technicznej inwestycji, zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do projektów technicznych,
 • organizacja przeglądów technicznych instalacji i urządzeń znajdujących się terenie szpitala, odbiorów częściowych, końcowych i gwarancyjnych,
 • gromadzenie dokumentacji technicznej budynków, inwentaryzacja wprowadzanych zmian,
 • prowadzenie dokumentacji prowadzonych remontów budowlanych,
 • kontrola prawidłowości rozliczeń należności za wykonane roboty remontowo-budowlane,
 • nadzór nad właściwym użytkowaniem obiektów budowlanych,
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 • archiwizacji dokumentacji powykonawczej wszystkich branż, jej porządkowanie, sporządzanie harmonogramów, nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zleconych zadań.
 • udział w pracach komisji przetargowych i komisji kasacyjnej;
 • nadzór nad firmami zajmującymi się wykonywaniem zleconych zadań, rozliczanie wykonanych usług, dopilnowanie terminowości ich wykonania.
 • udział w planowaniu i weryfikacji potrzeb związanych z  technicznym utrzymaniem nieruchomości.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji ) na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   lub składanie bezpośrednio:  Kancelaria,  ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok, parter.
Klauzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko:
Pracownik Działu Kadr i Płac.
Zakres zadań na w/w stanowisku, to przede wszystkim:

 • sporządzanie umów cywilno-prawnych,
 • procedowanie konkursów na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 • dbanie o prawidłowość przebiegu procesu szkoleń kadry medycznej i niemedycznej,
 • sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna,
 • obsługa kadrowa pracowników itp.,

Pożądane kwalifikacje i umiejętności:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość prawa pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność i umiejętność organizacji pracy własnej,
 • terminowość, skrupulatność i zorientowanie na cele,
 • umiejętność sporządzania umów cywilno-prawnych,
 • dobra znajomość MS Excel, Word,

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

 • doświadczenie związane ze znajomością obszaru kadr w ochronie zdrowia,
 • dyspozycyjność oraz nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji,
 • odporność na stres związany z terminowym wykonywaniem zadań,

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • pracę w miłej atmosferze,
 • zdobywanie doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na dres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składanie bezpośrednio: budynek administracji BCO, kancelaria, ul. Warszawska 15; 15-027 Białystok.

klauzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje pielęgniarek/pielęgniarzy do pracy na stanowiska w komórkach organizacyjnych BCO:

 1. Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna   oferta –  1 etat
 2. Zakład TK MR – oferta  1 etat   (+ 1 niepełny etat, godz.popołudniowe)
 3. Pododdział Chemioterapii Dziennej  – oferta 1 etat

Wymagania:

 • licencjat: pielęgniarstwo
 • znajomość obsługi komputera,
 • wysoka kultura osobista, empatia, cierpliwość, życzliwość w stosunku do pacjentów,
 • chęć rozwoju zawodowego oraz współpracy na rzecz pacjentów i środowiska pielęgniarskiego

Zatrudnienie:  umowa  o  pracę  (lub umowa cywilnoprawna).
Praca w dyżurach rannych i  popołudniowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   lub składanie bezpośrednio: Kancelaria, ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok, parter.

Klauzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko: młodszy asystent inż. elektronik w Zakładzie Fizyki Medycznej
Wykształcenie:

 • wskazane –inżynier elektronik

Doświadczenie:

 • mile widziane doświadczenie w serwisowaniu i obsłudze sprzętu oraz aparatury medycznej a w szczególności medycznych akceleratorów liniowych, tomografów komputerowych oraz urządzeń do pomiarów promieniowania jonizującego
 • wskazane aktualne uprawnienia typu SA (operator akceleratora medycznego)

Umiejętności:

 • umiejętność analizy pracy układów elektronicznych,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sprawne posługiwanie się programami komputerowymi

Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność (praca zmianowa),
 • wysokie poczucie odpowiedzialności zawodowej (praca z urządzeniami medycznymi)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składanie bezpośrednio: "budynek administracji" BCO, ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok - Kancelaria.

kaluzula RODO