Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  poszukuje  kandydatek/kandydatów na stanowisko:
pielęgniarka – zatrudnienie w Pododdziale Leczenia Przewodu Pokarmowego – Colorectal Cancer Unit – praca 1-zmianowa w systemie rankowym, z dodatkową pracą w gabinecie zabiegowym.

Mile widziane pielęgniarki z doświadczeniem na oddziale zabiegowym i kształceniem podyplomowym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko: statystyk medyczny.

Pożądane kwalifikacje i umiejętności: preferowane ukończenie kierunku "Zdrowie Publiczne", doświadczenie w kontakcie z pacjentem, dobra znajomość obsługi komputera, wysoka kultura osobista.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji RODO) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składanie bezpośrednio: Dział Kadr i Płac  ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok, pokój nr 107.

klauzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko: koordynator badań klinicznych do Działu Planowania i Analiz

Wymagania: wykształcenie wyższe, bardzo dobra znajomość zasad GCP - certyfikat szkolenia GCP, znajomość Ustawy Prawo Farmaceutyczne, Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej oraz ustaw i rozporzadzeń z nimi powiązanych, bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2), umiejętność pracy w zespole, umiejętność koordynowania pracy zespołu.

Preferowane 2 lata doświadczenia w badaniach klinicznych lub ukończone studia podyplomowe z zakresu prowadzenia i monitorowania badań klinicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji RODO) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składanie bezpośrednio: Dział Kadr i Płac  ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, pokój nr 4.

KLAUZULA RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko: informatyk (zatrudnienie na umowę o pracę).

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę stacji roboczych oraz urządzeń peryferyjnych szpitala.
Pożądane kwalifikacje i umiejętności: wykształcenie wyższe (informatyczne) lub w trakcie odbywania ostatniego roku studiów, biegła znajomość systemów operacyjnych, umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego, praca z Active Directory, utrzymywanie w sprawności systemów informatycznych, rozwiązywanie problemów związanych z obsługą komputerów, prowadzenie nadzoru technicznego, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dyspozycyjność.
Mile widziane: doświadczenie w ochronie zdrowia, znajomość programu e-zdrowie, programów obsługi medycznej szpitala.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składanie bezpośrednio: sekretariat BCO ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok.

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko: księgowy/księgowa

Niezbędne kwalifikacje i umiejętności:

 • ukończone studia magisterskie z zakresu rachunkowości, ekonomii, podatków czy zarządzania finansami i co najmniej roczna praktyka w księgowości, lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 2-letnia praktyka w księgowości;
 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji pakietu MS OFFICE oraz aplikacji finansowo-księgowych;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • efektywna organizacja pracy;
 • skrupulatność, rzetelność, systematyczność, dokładność;
 • odporność na stres lub presję zadaniową;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • uczciwość.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub składanie bezpośrednio: Dział Kadr i Płac BCO (budynek administracji, III piętro pok. nr 4) ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok.

KLAUZULA RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko:
pracownik Działu Kadr i Płac 
Pożądane kwalifikacje i umiejętności: wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe  min. 2 lata w Dziale Kadr, mile widziane: doświadczenie w ochronie zdrowia.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub składanie bezpośrednio: Dział Kadr i Płac BCO (budynek administracji, III piętro pok. nr 4) ul. Ogrodowa 12 15-027 Białystok.

klauzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko: inspektor/specjalista do Sekcji ds. Funduszy Europejskich

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość podstawowych aktów prawnych, zasad oraz wytycznych regulujących realizację projektów w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych
 • umiejętności analityczne, samodzielność, dobra organizacja czasu pracy;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • skrupulatność, terminowość, cierpliwość i rzetelność;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • preferowany udział przy rozliczaniu co najmniej jednego projektu dofinansowanego ze środków UE;

Zakres obowiązków:

 • realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • prowadzenie dokumentacji projektowej w sposób zgodny z przepisami prawa, wytycznymi i umową o dofinansowanie;
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o płatność;
 • składanie wniosków o płatność poprzez system SL2014;
 • bieżąca współpraca z innymi komórkami szpitala w zakresie realizacji projektów;
 • współpraca z instytucjami rozliczającymi przyznane środki;
 • monitorowanie realizacji wskaźników, harmonogramu i budżetu projektów;
 • realizacja działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z wymaganiami umów o dofinansowanie projektów;

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji RODO) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składanie bezpośrednio: Dział Kadr i Płac  ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok, pokój nr 4.

KLAUZULA RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii kłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki  na stanowiska:
salowe, sanitariusz
Wymagania dotyczące w/w stanowisk: umiejętność pracy w zespole, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność.
Osoby  zainteresowane  prosimy o  przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula RODO

 Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku, z siedzibą przy ul.Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  poszukuje  kandydatek/kandydatów na stanowiska:
1. pielęgniarka - oddziały szpitalne, mile widziane pielegniarki z doświadczeniem na oddziale zabiegowym i kształceniem podypolomowym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
2. pielęgniarka - zatrudnienie w Poddziale Chemioterapii Dziennej, mile widziany kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula RODO