Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku adres podmiotu leczniczego: 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12                                                    ogłasza konkurs na stanowisko:  Pielęgniarki  Oddziałowej  Oddziału Onkologii Ginekologicznej

Termin składania ofert: do dnia 29.09.2023r.

szczegółowa treść ogłoszenia poniżej
OGŁOSZENIE

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku adres podmiotu leczniczego: 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12                                                    ogłasza konkurs na stanowisko:  Pielęgniarki  Oddziałowej Bloku Operacyjnego

Termin składania ofert: do dnia 29.09.2023r.

szczegółowa treść ogłoszenia poniżej
OGŁOSZENIE

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku adres podmiotu leczniczego: 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12                                                    ogłasza konkurs na stanowisko:  Pielęgniarki  Oddziałowej  Oddziału Onkologii Klinicznej im.dr Ewy Pileckiej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej

Termin składania ofert: do dnia 29.09.2023r.

szczegółowa treść ogłoszenia poniżej
OGŁOSZENIE

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku adres podmiotu leczniczego: 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12                                                    ogłasza konkurs na stanowisko:  Pielęgniarki  Oddziałowej  Oddziału Radioterapii I

Termin składania ofert: do dnia 29.09.2023r.

szczegółowa treść ogłoszenia poniżej
OGŁOSZENIE

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku adres podmiotu leczniczego: 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12                                                    ogłasza konkurs na stanowisko:  Pielęgniarki  Oddziałowej  Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Termin składania ofert: do dnia 29.09.2023r.

szczegółowa treść ogłoszenia poniżej
OGŁOSZENIE

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko:
statystyk medyczny -  Oddział  Radioterapii I

Pożądane kwalifikacje i umiejętności:
- wykształcenie wyższe,
- dobra znajomość obsługi komputera i programu MS Office,
- dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją, wysoka kultura osobista,
- mile widziane doświadczenie w ochronie zdrowia

Zakres zadań na w/w stanowisku:
- prowadzenie i nadzorowanie obiegu dokumentacji medycznej
- kontrola nad zawartością dokumentacji medycznej
- obsługa administracyjna oddziału
- współpraca z lekarzami i pielęgniarkami

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji ) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub składanie bezpośrednio: Kancelaria,  ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok, parter.

Klauzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko:  
konserwator hydraulik

Pożądane kwalifikacje i umiejętności:
- wykształcenie zawodowe
- znajomość i doświadczenie w wykonywaniu, obsłudze oraz  konserwacji  instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o.  wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz instalacji gazów medycznych,
- świadectwo kwalifikacyjne SEP grupa 2 E urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające
i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
- odpowiedzialność, dobra organizacja pracy
-umiejętność samodzielnego  działania

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji ) na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub składanie bezpośrednio:  Kancelaria,  ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok, parter.

kaluzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok  poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko:  
inspektor/specjalista, Dział Administracyjno-Eksploatacyjny

Pożądane kwalifikacje i umiejętności:
- wykształcenie  wyższe  techniczne
- minimum 2 letnie  doświadczenie  w  wykonywaniu  pracy na podobnym stanowisku
- znajomość i doświadczenie w obsłudze systemów zarządzania budynkami BMS,
- świadectwo kwalifikacyjne SEP grupa 1D  urządzenia, instalacje oraz sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną lub grupa 2D - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
- umiejętność analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej,
- umiejętność delegowania zadań oraz weryfikacji ich wykonania,
- umiejętność samodzielnego  działania,  odpowiedzialność, dobra organizacja pracy
- umiejętność pracy zespołowej,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- mile widziane doświadczenie w pracy w obiektach ochrony zdrowia

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji ) na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub składanie bezpośrednio:  Kancelaria,  ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok, parter.

kaluzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko:  
statystyk medyczny – Podlaskie  Biuro Rejestru  Nowotworów

Pożądane kwalifikacje i umiejętności:
- dobra znajomość obsługi komputera,
- kreatywność
- umiejętność samodzielnego myślenia i działania
- otwartość na naukę

Mile widziane:
- doświadczenie  w  wykonywaniu pracy na stanowisku statystyk medyczny,
- doświadczenie w pracy w jednostce związanej z ochroną zdrowia
- ukończone  studia na kierunku zdrowie publiczne

 Zakres  zadań  na w/w stanowisku to m.in.:
- analiza  zachorowań  na nowotwory złośliwe na poziomie wojewódzkim
- wprowadzanie  i  monitorowanie  kart  nowotworowych
- pozyskiwanie i weryfikacja postaci histologicznych

- współpraca z KRN, szpitalami i innymi placówkami medycznymi

- prowadzenie działań w celu poprawy zgłaszalności

- opracowywanie danych epidemiologicznych dla potrzeb badań i programów naukowych

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji ) na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub składanie bezpośrednio:  Kancelaria,  ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok, parter.

kaluzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko: 
koordynator  leczenia  onkologicznego.

Zakres zadań na w/w stanowisku, to przede wszystkim:
•  koordynacja planu leczenia pacjenta, zgodnie z ustaloną ścieżką pacjenta;
•  dbanie o kompletność dokumentacji związanej z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego pacjenta;
• zapewnienie pacjentowi przepływu informacji na wszystkich etapach związanych z leczeniem onkologicznym;
• uczestnictwo w konsyliach lekarskich;
• bieżąca współpraca z personelem medycznym w zakresie realizacji świadczeń dotyczących pakietu onkologicznego;

Pożądane kwalifikacje i umiejętności:
•  wykształcenie średnie;
•  komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
•  kreatywność i umiejętność organizacji pracy własnej;
•  terminowość, skrupulatność i zorientowanie na cele;
•  dobra znajomość MS Excel, Word;

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:
• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie związane ze znajomością branży medycznej i onkologicznej;
• znajomość systemów: e- WUŚ, Portal Świadczeniodawcy, Portal SZOI, AP-DILO;
• dyspozycyjność oraz nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji;
• odporność na stres związany z terminowym wykonywaniem zadań;

Oferujemy:
• pracę w dynamicznie rozwijającym się dziale medycznym;
• pracę w miłej atmosferze;
• zdobywanie doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składanie bezpośrednio: Kancelaria BCO, ul. Warszawska 15, 15-027 Białystok, parter.

klauzula RODO

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisko:
Pracownik Działu Kadr i Płac.
Zakres zadań na w/w stanowisku, to przede wszystkim:

 • sporządzanie umów cywilno-prawnych,
 • procedowanie konkursów na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 • dbanie o prawidłowość przebiegu procesu szkoleń kadry medycznej i niemedycznej,
 • sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna,
 • obsługa kadrowa pracowników itp.,

Pożądane kwalifikacje i umiejętności:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość prawa pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność i umiejętność organizacji pracy własnej,
 • terminowość, skrupulatność i zorientowanie na cele,
 • umiejętność sporządzania umów cywilno-prawnych,
 • dobra znajomość MS Excel, Word,

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

 • doświadczenie związane ze znajomością obszaru kadr w ochronie zdrowia,
 • dyspozycyjność oraz nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji,
 • odporność na stres związany z terminowym wykonywaniem zadań,

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • pracę w miłej atmosferze,
 • zdobywanie doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji) na dres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składanie bezpośrednio: budynek administracji BCO, kancelaria, ul. Warszawska 15; 15-027 Białystok.

klauzula RODO