Kierownik Zakładu TK i MR: lek. med. Eryka Karbowska – starszy asystent, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
Pielęgniarka Koordynująca - mgr Wioletta Korsak - starszy asystent pielęgniarstwa
Koordynator Techników - mgr Anna Muśko - asystent elektroradiologii
Koordynator Rejestracji - mgr Agnieszka Lisowska
tel. 85 6646 888 - rejestracja TK, MR
tel. 85 6646 865 - sterownia

Kadra lekarska:
lek. med. Stefan Jelski – starszy asystent, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Justyna Burzyńska-Śliwowska – starszy asystent, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Danuta Dowiacka-Okruszko – starszy asystent, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Maciej Maksimowicz - starszy asystent, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Izabela Sackiewicz - starszy asystent, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Tomasz Dobrzycki - starszy asystent, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Magdalena Tercjak - starszy asystent, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Antoni Maria Kowalski - starszy asystent, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Ludmila Koptielowa – starszy asystent, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Kamila Kidrycka – młodszy asystent, lekarz rezydent
lek. med. Konrad Trzciński – młodszy asystent, lekarz rezydent
lek. med. Adam Sawczuk – młodszy asystent, lekarz rezydent
lek. med. Małgorzata Samusik - młodszy asystent, lekarz rezydent

Kadra pielęgniarska:
mgr Dorota Bazyluk – starszy asystent pielęgniarstwa
mgr Magdalena Skoczyńska – starszy asystent pielęgniarstwa
mgr Grażyna Denisiuk - starszy asystent pielęgniarstwa
mgr Karolina Obukowicz – asystent pielęgniarstwa
mgr Edyta Karpowicz - asystent pielęgniarstwa
st. plg. Małgorzata Tracewicz – specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
lic. Katarzyna Wiercińska – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Technicy:
mgr Karol Onoszko - starszy technik elektroradiologii
mgr Marcin Kowalewski - asystent elektroradiologii
mgr Monika Szot - młodszy asystent elektroradiologii
mgr Magda Jelska - technik elektroradiologii
mgr Adam Fiłończuk - technik elektroradiologii
mgr Sebastian Hałasa - technik elektroradiologii
Marcin Zawadzki - starszy technik elektroradiologii
Adam Poznański - starszy technik elektroradiologii
Paulina Supronowicz-Kiślak – starszy technik elektroradiologii

Rejestracja:

mgr Joanna Rutkowska - statystyk medyczny
lic. Anna Romańczuk - statystyk medyczny
lic. Urszula Wilczyńska - statystyk medyczny
Kamila Sienkiewicz - statystyk medyczny
Emilia Kozłowska - statystyk medyczny