Kierownik Zakładu TK i MR: lek. med. Eryka Karbowska – starszy asystent, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
Pielęgniarka Koordynująca - mgr Wioletta Korsak - starszy asystent pielęgniarstwa
Koordynator Techników - mgr Anna Muśko - asystent elektroradiologii
Koordynator Rejestracji - mgr Agnieszka Lisowska
tel. 85 6646 888 - rejestracja TK, MR
tel. 85 6646 865 - sterownia

Kadra lekarska:
lek. med. Ludmiła Koptielowa – starszy asystent, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Justyna Burzyńska-Śliwowska – starszy asystent, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Danuta Dowiacka-Okruszko – starszy asystent, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Adam Sawczuk – starszy asystent, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Vitalii Grinevych – starszy asystent, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Stefan Jelski - starszy asystent, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Tomasz Dobrzycki - starszy asystent, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Maciej Maksimowicz - starszy asystent, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Magdalena Tercjak - starszy asystent, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Krzysztof Kubarewicz - starszy asystent, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Izabela Sackiewicz - starszy asystent, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Natalia Żukowska-Glińska - starszy asystent, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Adam Łukasiewicz - starszy asystent, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Antoni Maria Kowalski - starszy asystent, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. med. Grzegorz Polech - młodszy asystent
lek. med. Małgorzata Samusik - młodszy asystent
lek. med. Yury Syty - młodszy asystent

Kadra pielęgniarska:
Dorota Bazyluk – starszy asystent pielęgniarstwa
Małgorzata Tracewicz – starszy asystent pielęgniarstwa
Iwona Buchowiec - starszy asystent pielęgniarstwa
Ewa Czaja - starszy asystent pielęgniarstwa
Martyna Olszańska - mgr pielęgniarstwa
Ewa Ogonowska - starszy asystent pielęgniarstwa
Grażyna Denisiuk - starszy asystent pielęgniarstwa
Katarzyna Wiercińska – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Technicy:
Paulina Kiślak - starszy technik elektroradiologii
Karol Onoszko - starszy technik elektroradiologii
Marcin Zawadzki - starszy technik elektroradiologii
Adam Fiłończuk - mgr elektroradiologii
Adam Poznański - starszy technik elektroradiologii
Magda Jelska-Gaweł - mgr elektroradiologii
Kamil Szymański - mgr elektroradiologii
Monika Szot - mgr elektroradiologii
Jacek Petelski - technik elektroradiologii
Ewa Kuncewicz - mgr elektroradiologii

Rejestracja:

mgr Joanna Rutkowska - statystyk medyczny
lic. Anna Romańczuk - statystyk medyczny
lic. Urszula Wilczyńska - statystyk medyczny
Kamila Sienkiewicz - statystyk medyczny
Emilia Kozłowska - statystyk medyczny

BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Tomografia komputerowa to rodzaj badania radiologicznego, które wykorzystuje działanie promieni rentgenowskich. Dzięki badaniu można otrzymać poprzeczny obraz ciała ludzkiego.

ZALECENIA OGÓLNE

 • Przed planowanym badaniem należy pozostać na czczo dobrze nawodniony
 • Osoby stale przyjmujące leki powinny je zażyć w dniu badania o zwykłej porze, a osoby chore na cukrzycę muszą pamiętać o insulinie
 • W przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego pacjent proszony jest o wypicie co najmniej 1,5 litra płynów w przeciągu 12 godzin w dniu poprzedzającym badanie
 • Komplet posiadanej dokumentacji medycznej z wynikami dotychczasowych badań, w tym płyty CD, klisze, wypisy ze szpitala
 • Wyniki badania poziomu kreatyniny we krwi, które są niezbędne w przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego, gdyż określają wydolność nerek, na które skierowanie wydaje lekarz kierujący

Przebieg badania

PRZYGOTOWANIE

 • Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną w celu wypełnienia ankiety medycznej dotyczącej przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania tomograficznego
 • W przypadku niektórych badań TK (np. jamy brzusznej i miednicy małej) podaje się środek kontrastowy, w celu uzyskania wyraźnego obrazu badanego obszaru. Stosuje się zarówno dożylne jak i doustne środki kontrastowe, a także kontrasty dojelitowe w postaci wlewów. Aplikowane przez nas środki kontrastowe należą do bardzo bezpiecznych, rzadko wywołują reakcje alergiczne. Jeśli podanie kontarstu jest wymagane to należy zgłosić się przynajmniej godzinę przed ustalonym terminem badania i przynieść ze sobą 1,5 l niegazowanej wody mineralnej. Technik lub pielęgniarka sporządzi roztwór środka kontrastowego, który następnie powinno się wypić powoli i małymi łykami. W przypadku dożylnego podania kontrastu, tuż przed rozpoczęciem badania, pielęgniarka założy wenflon

BADANIE

 • Większość badań z zastosowaniem tomografii komputerowej przebiega podobnie. Pacjent kładzie się na specjalnym ruchomym stole i podczas badania pozostaje w pozycji leżącej, najczęściej na plecach, ewentualnie na boku lub na brzuchu, w czasie gdy stół przesuwa się przez pierścień tomografu
 • Personel medyczny opuszcza pomieszczenie z aparatem TK, ponieważ stacja komputerowa, który przetwarza informacje o obrazie, znajduje się w osobnym pomieszczeniu, z którego technik obsługuje skaner i monitoruje badanie
 • Badanie jest bezbolesne, zdarza się, że pacjenci mogą mieć nieprzyjemne odczucia związane z podaniem środka kontrastowego, ale nie jest to regułą. Nad pacjentem czuwa technik, lekarz i pielęgniarka, a polecenia wydawane są przez mikrofon
 • Podczas badania pacjent może zostać poproszony o wstrzymanie oddechu i bezruch, gdyż poruszenie ciała, może spowodować błędy na uzyskanych obrazach, co może wiązać się z niemożliwością uzyskania diagnostycznych wyników. Badanie zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu minut.

PO BADANIU

 • Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa jest proszony o spędzenie kilkudziesięciu minut na terenie pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, to pacjent może opuścić teren placówki
 • Pacjent proszony jest o wypicie po dwa litry płynów dziennie przez kolejne dwa dni, gdyż obfite spożywanie płynów ma na celu sprawne wydalanie środka kontrastowego z organizmu

PRZYGOTOWANIE DO TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ SERCA

Badanie naczyń wieńcowych i serca (kardio-TK) składa się z dwóch części: oceny tzw. Calcium Score oraz angiografii naczyń wieńcowych. Kardio-TK pozwala na ocenę anomalii ujść tętnic i naczyń wieńcowych oraz zwężeń tętnic wieńcowych, łącznie z określeniem wielkości i rodzaju blaszek miażdżycowych.

Badanie kardio-TK stosowane jest także w celu oceny drożności stentów i pomostów aortalno-wieńcowych (by-passów). Calcium Score to badanie stopnia uwapnienia naczyń wieńcowych, uważanego za jeden z niezależnych czynników wystąpienia objawów choroby wieńcowej.

PRZED BADANIEM:

 • Dzień przed badaniem, ani w dniu badania nie należy przyjmować pokarmów/napojów przyśpieszających czynność serca – nie należy pić kawy, herbaty, napojów energetycznych.
 • Dzień przed badaniem, ani w dniu badania nie wolno przyjmować viagry i innych podobnych preparatów. Preparaty te mogą być przeciwwskazane, jeśli zajdzie konieczność podania innych leków w czasie badania. Wątpliwości należy wyjaśnić z lekarzemaprowadzącym.

W DNIU BADANIA:

 • Trzeba być na czczo. Co najmniej 5 godzin przed badaniem nie należy spożywać pokarmów stałych. Można pić tylko wodę niegazowaną.
 • Należy jak zwykle przyjąć wszystkie stosowane codziennie leki, szczególnie nasercowe.

Ważne! Poinformuj personel pracowni, jeżeli leczysz się na cukrzycę i przyjmujesz leki przeciwcukrzycowe. Wystąpienie objawów hipoglikemii natychmiast zgłoś personelowi.

U chorych  z szybką czynnością serca może być konieczne podanie leków z grupy beta-blokerów lub blokerów wapniowych, a czasem leków uspokajających. Proszę zabrać ze sobą informację o wszystkich przyjmowanych lekach oraz leczonych schorzeniach współistniejących.

ZABIERZ ZE SOBĄ:

 • skierowanie na badanie
 • dokument tożsamości
 • aktualne wyniki badań oceniających funkcje nerek – wartość kreatyniny we krwi
 • aktualne badanie krwi oznaczające poziom TSH
 • dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia (jeśli pacjent taką posiada) – np. wynik badań diagnostycznych (np. EKG, ECHO SERCA), karty informacyjne z leczenia szpitalnego, karty informacyjne z konsultacji specjalistycznych

BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

ZALECENIA OGÓLNE

 • Przed badaniem pacjent powinien pozostać na czczo dobrze nawodniony
 • Osoby stale przyjmujące leki powinny je zażyć w dniu badania o zwykłej porze, a osoby chore na cukrzycę muszą pamiętać o insulinie
 • Osoby wykonujące badania MR głowy prosimy o unikanie mocnego makijażu
 • Osoby ze wszczepionymi metalicznymi lub elektronicznymi ciałami obcymi, w tym implantami, rozrusznikami, endoprotezami oraz neurostymulatorami są zobowiązane poinformować o tym fakcie podczas rejestracji na badanie
 • W przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego pacjent proszony jest o wypicie co najmniej 1,5 litra płynów w przeciągu 12 godzin w dniu poprzedzającym badanie
 • Do pomieszczenia z aparatem MR prosimy nie wnosić metalowych przedmiotów, a w szczególności telefonów komórkowych, kart kredytowych, zegarków lub innych urządzeń elektronicznych. Z uwagi na silne pole magnetyczne przedmioty te mogą ulec uszkodzeniu, spowodować uszkodzenie aparatu MR lub spowodować obrażenia osoby badanej

CO NALEŻY PRZYNIEŚĆ NA BADANIE

 • Komplet posiadanej dokumentacji medycznej z wynikami dotychczasowych badań, w tym płyty CD, klisze, wypisy ze szpitala
 • Wyniki badania poziomu kreatyniny we krwi, które są niezbędne w przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego, gdyż określają wydolność nerek, na które skierowanie wydaje lekarz kierujący Przebieg badania

PRZYGOTOWANIE

 • Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną w celu wypełnienia ankiety medycznej dotyczącej przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania tomograficznego
 • W przypadku niektórych badań MR podaje się środek kontrastowy, głównie dożylnie, rzadziej doustnie, w celu uzyskania wyraźnego obrazu badanego obszaru. W przypadku dożylnego podania, tuż przed rozpoczęciem badania, pielęgniarka założy wenflon. Aplikowane przez nas środki kontrastowe należą do bardzo bezpiecznych, rzadko wywołują reakcje alergiczne. Jeśli kontarst podawany jest doustnie, to należy zgłosić się przynajmniej godzinę przed ustalonym terminem badania i przynieść ze sobą 1,5 l niegazowanej wody mineralnej. Technik lub pielęgniarka sporządzi roztwór środka kontrastowego, który następnie powinno się wypić powoli i małymi łykami

BADANIE

 • Pacjent zostaje wprowadzony do specjalnego pomieszczenia przez osobę z personelu pracowni i poproszony o położenie się na wygodnym stole do badania, który następnie zostanie wsunięty do wnętrza aparatu skanującego ciało pacjenta
 • Personel medyczny w tym czasie opuszcza pomieszczenie, ponieważ stacja komputerowa, który przetwarza informacje o obrazie, znajduje się w osobnym pomieszczeniu, z którego technik obsługuje skaner i monitoruje badanie
 • Badanie jest bezbolesne, zdarza się, że pacjenci mogą mieć nieprzyjemne odczucia związane z podaniem środka kontrastowego, ale nie jest to regułą. Nad pacjentem czuwa technik, lekarz i pielęgniarka, a polecenia wydawane są przez mikrofon
 • Większość badań MR trwa od 15 do 45 minut, w zależności od badanego obszaru oraz niezbędnej ilości uzyskiwanych obrazów, choć czasem badanie może trwać 60 minut i dłużej. Bardzo ważne dla pacjenta jest pozostanie bez ruchu w trakcie wykonywania badań

PO BADANIU

 • Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa jest proszony o spędzenie kilkudziesięciu minut na terenie pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, to pacjent może opuścić teren placówki
 • Pacjent proszony jest o wypicie po dwa litry dziennie przez kolejne dwa dni, gdyż obfite spożywanie płynów ma na celu sprawne wydalanie środka kontrastowego z organizmu