Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej: mgr Maria Kisielewska-Birycka
tel. 85 6646829, 85 6646831 - Pracownia Planowania
tel. 85 6646828 - Pracownia Dozymetrii
tel. 85 6646781, 85 7323502 - Pracownia ds. Aparatury
fax: 85 6646828
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:

Pracownia Planowania     7:30 - 16:00
Pracownia Dozymetrii       7:00 - 21:00
Pracownia ds. Aparatury  7:00 - 21:00

 

Nasz zespół:

Pracownia Planowania:  
Maria Kisielewska-Birycka specjalista fizyki medycznej, Inspektor Ochrony Radiologicznej typu IOR-3, kierownik ZFM
Barbara Pancewicz-Janczuk specjalista fizyki medycznej
Ewa Szewczuk specjalista fizyki medycznej
Joanna Głódź specjalista fizyki medycznej
Wiktor Nowik specjalista fizyki medycznej
Robert Chrenowicz fizyk
Adrian Bielecki fizyk
   
Pracownia Dozymetrii:  
Anna Kalinowska fizyk
Paweł Gurynowicz fizyk, Inspektor Ochrony Radiologicznej typu IOR-3 i IOR R
Bogumił Komarzewski fizyk
Piotr Knapp fizyk
Kamil Szczecina fizyk
   
Pracownia ds. Aparatury:  
Walery Maksymiuk elektronik
Robert Rutkowski elektronik
Zbigniew Dąbrowski

elektronik

 

Rys historyczny
Pierwszy fizyk w szpitalu onkologicznym w Białymstoku rozpoczął pracę na początku lat 60. ubiegłego wieku. Zespół dwuosobowy powstał w 1977 roku. W roku 1980, przed uruchomieniem pierwszego akceleratora liniowego rozpoczął pracę inżynier elektronik. W 1981 utworzono samodzielną Pracownię Fizyki Medycznej przy Zakładzie Promieniolecznictwa. W 2004 roku pracownia została przekształcona w Zakład Fizyki Medycznej z trzema pracowniami:

 • Pracownia Planowania Leczenia
 • Pracownia Dozymetrii
 • Pracownia ds. Aparatury

Z biegiem czasu zespół powiększał się. Aktualnie liczy on 16 osób, w tym 13 fizyków i 3 elektroników. Z czasem zwiększał się zakres wykonywanych zadań w pracowni. Zagościły na dobre systemy kontroli jakości w radioterapii. W zespole zaczęły wyłaniać się grupy pracowników, specjalizujące się w odrębnych zadaniach.

Zakres działalności ZFM

 • wykonywanie planów leczenia w radioterapii i brachyterapii
 • przygotowanie karty napromieniania wraz z dokumentacją dla każdego pacjenta
 • współpraca z lekarzami radiopeutami podczas przygotowania planów leczenia
 • projektowanie osłon indywidualnych
 • wprowadzanie danych do systemów planowania leczenia, weryfikacja danych i przygotowanie systemu do użytku klinicznego
 • obliczanie dawek promieniowania i czasów ekspozycji
 • kontrola urządzeń terapeutycznych w zakresie parametrów technicznych
 • dozymetria czterech akceleratorów liniowych Elekta
 • współpraca z serwisem producenta podczas przeglądów okresowych urządzeń terapeutycznych
 • udział w opracowywaniu i wdrażaniu nowych metod leczenia z użyciem promieniowania jonizującego
 • kontrola jakości radioterapii poprzez dozymetrię in vivo
 • przeprowadzanie weryfikacji planów IMRT
 • prowadzenie bazy danych dla przeprowadzonych weryfikacji IMRT oraz wykonanych pomiarów in vivo
 • przygotowanie statystyk wykonanych weryfikacji IMRT oraz pomiarów in vivo
 • wykonywanie audytów dozymetrycznych
 • ochrona radiologiczna w Zakładzie Radioterapii i Medycyny Nuklearnej

Wyposażenie Zakładu Fizyki Medycznej

 • system planowania leczenia „Oncentra MasterPlan”
 • system planowania leczenia „Monaco”
 • system weryfikacji i zarządzania w radioterapii „Mosaiq”
 • stacja wirtualnej symulacji
 • analizatory pola MP3 z oprogramowaniem „Mephysto mc2”
 • analizator pola Wellhofer z oprogramowaniem WP700
 • matryca PTW 2D-Array
 • matryca IBA Matrixx Evolution
 • skaner Vidar VXR-16
 • dawkomierze Unidos
 • dawkomierze Multidos z kompletem detektorów półprzewodnikowych do dozymetrii in vivo

Aktualności:

 • Pięciu naszych fizyków jest w trakcie specjalizacji.
 • Nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Fizyki UwB. Pracownicy ZFM prowadzą wykłady, ćwiczenia i seminaria z zakresu fizyki medycznej w radioterapii i medycynie nuklearnej oraz ochrony radiologicznej. Studenci specjalności Fizyka Medyczna odbywają u nas praktyki. Niektóre zagadnienia stają się tematami ich prac magisterskich.
 • W maju 2017r. uruchomiliśmy akcelerator Elekta Versa HD posiadający opcję pracy wiązek bezfiltrowych (FFF).

Tu jesteśmy:

 • Elekta_1
 • Elekta_2
 • Elekta_3
 • Elekta_4