Kierownik Zakładu Fizyki Medycznej: mgr Maria Kisielewska-Birycka
tel. 85 6646829, 85 6646831 - Pracownia Planowania
tel. 85 6646828 - Pracownia Dozymetrii
tel. 85 6646781, 85 7323502 - Pracownia ds. Aparatury
fax: 85 6646828
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:

Pracownia Planowania     7:30 - 16:00
Pracownia Dozymetrii       7:00 - 21:00
Pracownia ds. Aparatury  7:00 - 21:00

Nasz zespół:

Pracownia Planowania:

 

Maria Kisielewska-Birycka

specjalista fizyki medycznej, Inspektor Ochrony Radiologicznej typu IOR-3, kierownik ZFM

Barbara Pancewicz-Janczuk

specjalista fizyki medycznej

Ewa Szewczuk

specjalista fizyki medycznej

Joanna Głódź

specjalista fizyki medycznej

Wiktor Nowik

specjalista fizyki medycznej

Robert Chrenowicz

specjalista fizyki medycznej

Adrian Bielecki

fizyk

Agnieszka Krzystyniak

fizyk

   

Pracownia Dozymetrii:

 

Anna Kalinowska

fizyk

Paweł Gurynowicz

fizyk, Inspektor Ochrony Radiologicznej typu IOR-3 i IOR R

Piotr Knapp

specjalista fizyki medycznej

Kamil Szczecina

fizyk

Jakub Łukasik

fizyk

   

Pracownia ds. Aparatury:

 

Walery Maksymiuk

elektronik

Robert Rutkowski

elektronik

Zbigniew Dąbrowski

elektronik

Adam Pasyńczuk

elektronik

Rys historyczny
Pierwszy fizyk w szpitalu onkologicznym w Białymstoku rozpoczął pracę na początku lat 60. ubiegłego wieku. Zespół dwuosobowy powstał w 1977 roku. W roku 1980, przed uruchomieniem pierwszego akceleratora liniowego rozpoczął pracę inżynier elektronik. W 1981 utworzono samodzielną Pracownię Fizyki Medycznej przy Zakładzie Promieniolecznictwa. W 2004 roku pracownia została przekształcona w Zakład Fizyki Medycznej z trzema pracowniami:

 • Pracownia Planowania Leczenia
 • Pracownia Dozymetrii
 • Pracownia ds. Aparatury

Z biegiem czasu zespół powiększał się. Aktualnie liczy on 16 osób, w tym 13 fizyków i 3 elektroników. Z czasem zwiększał się zakres wykonywanych zadań w pracowni. Zagościły na dobre systemy kontroli jakości w radioterapii. W zespole zaczęły wyłaniać się grupy pracowników, specjalizujące się w odrębnych zadaniach.

Zakres działalności ZFM

 • wykonywanie planów leczenia w radioterapii i brachyterapii
 • przygotowanie karty napromieniania wraz z dokumentacją dla każdego pacjenta
 • współpraca z lekarzami radiopeutami podczas przygotowania planów leczenia
 • projektowanie osłon indywidualnych
 • wprowadzanie danych do systemów planowania leczenia, weryfikacja danych i przygotowanie systemu do użytku klinicznego
 • obliczanie dawek promieniowania i czasów ekspozycji
 • kontrola urządzeń terapeutycznych w zakresie parametrów technicznych
 • dozymetria czterech akceleratorów liniowych Elekta
 • współpraca z serwisem producenta podczas przeglądów okresowych urządzeń terapeutycznych
 • udział w opracowywaniu i wdrażaniu nowych metod leczenia z użyciem promieniowania jonizującego
 • kontrola jakości radioterapii poprzez dozymetrię in vivo
 • przeprowadzanie weryfikacji planów IMRT
 • prowadzenie bazy danych dla przeprowadzonych weryfikacji IMRT oraz wykonanych pomiarów in vivo
 • przygotowanie statystyk wykonanych weryfikacji IMRT oraz pomiarów in vivo
 • wykonywanie audytów dozymetrycznych
 • ochrona radiologiczna w Zakładzie Radioterapii i Medycyny Nuklearnej

Wyposażenie Zakładu Fizyki Medycznej

 • system planowania leczenia „Oncentra MasterPlan”
 • system planowania leczenia „Monaco”
 • system weryfikacji i zarządzania w radioterapii „Mosaiq”
 • stacja wirtualnej symulacji
 • analizatory pola MP3 z oprogramowaniem „Mephysto mc2”
 • analizator pola Wellhofer z oprogramowaniem WP700
 • matryca PTW 2D-Array
 • matryca IBA Matrixx Evolution
 • skaner Vidar VXR-16
 • dawkomierze Unidos
 • dawkomierze Multidos z kompletem detektorów półprzewodnikowych do dozymetrii in vivo

Aktualności:

 • Pięciu naszych fizyków jest w trakcie specjalizacji.
 • Nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Fizyki UwB. Pracownicy ZFM prowadzą wykłady, ćwiczenia i seminaria z zakresu fizyki medycznej w radioterapii i medycynie nuklearnej oraz ochrony radiologicznej. Studenci specjalności Fizyka Medyczna odbywają u nas praktyki. Niektóre zagadnienia stają się tematami ich prac magisterskich.
 • W maju 2017r. uruchomiliśmy akcelerator Elekta Versa HD posiadający opcję pracy wiązek bezfiltrowych (FFF).

Tu jesteśmy:

 • Elekta_1
 • Elekta_2
 • Elekta_3
 • Elekta_4