bcu konsylium

Centrum Chorób Piersi Breast Cancer Unit w Białostockim Centrum Onkologii zapewnia kompleksową opiekę chorym na wczesnego i zaawansowanego raka piersi. Misją Breast Cancer Unit w BCO jest niesienie fachowej pomocy pacjentkom z rozpoznanym rakiem piersi na wysokim poziomie merytorycznym przy pomocy wykwalifikowanego personelu oraz wysokospecjalistycznego sprzętu. Centrum zapewnia całość postępowania diagnostyczno-terapeutycznego od momentu rozpoznania choroby, odpowiednie leczenie onkologiczne, rehabilitację oraz badania kontrolne.

chirurdzy piersi

Kierownik Oddziału, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej: dr hab. n. med. Leszek Kozłowski

Pielęgniarka Oddziałowa: Hanna Ptaszyńska

Pododdział Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego Białostockiego Centrum Onkologii to pierwszy i obecnie jedyny w województwie podlaskim wielodyscyplinarny ośrodek  zajmujący się kompleksową diagnostyką i leczeniem pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego.

Obecnie, nasz ośrodek oferuje chorym dostęp do nowoczesnej, szybkiej i pełnoprofilowej diagnostyki oraz najbardziej zaawansowanych, przeprowadzanych techniką laparoskopową, endoskopową, jak też techniką klasyczną, operacji nowotworów przewodu pokarmowego.

dr n. med. Mariusz Ciemerych – koordynator Pododdziału Urologii

tel. 85 67 84 212

Kadra lekarska:

lek. Rafał Derewicz

dr n. med. Jacek Karaszewski

lek. Grzegorz Sadowski

lek. Piotr Supronik

lek. Paweł Wołyniec

lek. Paweł Andrzej Zajkowski

Pielęgniarka Koordynująca

Justyna Gołębiewska - Musiuk

tel. 85 67 84 214

Dyżurka pielęgniarek

tel. 85 67 84 213

Na oddział składa się sześć kameralnych sal dwuosobowych oraz jedna sala jednoosobowa. Każda z sal wyposażona jest w oddzielną łazienkę z prysznicem. W obrębie oddziału dostępny jest bezpłatny dostęp do Wi-Fi.

Oddział zapewnia kompleksową diagnostykę chorób nowotworowych układu moczowo – płciowego u mężczyzn oraz chorób nowotworowych układu moczowego u kobiet.

Do wachlarza metod diagnostycznych, dostępnych w sposób permanentny należą: uretrocystoskopia, USG, tomografia komputerowa,  pozytonowa tomografia emisyjna  (PET- TK), rezonans magnetyczny, scyntygrafia.

W ramach oddziału funkcjonuje nowoczesna sala zabiegowa, która zapewnia możliwość wykonywania zabiegów diagnostycznych, higienicznych i pielęgnacyjnych w okresie przed i pooperacyjnym z zachowaniem  najwyższych standardów.  

Wykaz przykładowych procedur medycznych wykonywanych w oddziale:

 • kompleksowa diagnostyka chorób układu moczowo-płciowego
 • biopsja prostaty u pacjentów z podejrzeniem raka prostaty
 • wziernikowanie pęcherza moczowego u pacjentów z podejrzeniem nowotworu pęcherza moczowego
 • operacyjne leczenie nowotworu prostaty metodą minimalnie inwazyjną (laparoskopia) oraz metodą otwartą w wybranych przypadkach
 • operacyjne leczenie nowotworów nerek (częściowa/klinowa resekcja nerki z pozostawieniem zdrowego miąższu nerki), całkowite usunięcie nerki nowotworowo zmienionej, metodą laparoskopową oraz otwartą
 • termoablacja małych nowotworów nerek u pacjentów nie kwalifikujących się do leczenia operacyjnego ze względu na zły stan ogólny lub zaawansowany wiek
 • całkowite usunięcie pęcherza moczowego z prostatą u pacjentów z zaawansowanym rakiem pęcherza moczowego
 • usunięcie przeszkody podpęcherzowej u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (adenomectomia)

Oprócz „dużych” zabiegów operacyjnych, w oddziale wykonywane są procedury mało inwazyjne, jak:

 • przezcewkowa elektroresekcja gruczołu krokowego/prostaty u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (TURP)
 • przezcewkowa elektroresekcja guzów pęcherza moczowego (TURBT)

Poradnia specjalistyczna przy Pododdziale Urologii Białostockiego Centrum Onkologii

Godziny przyjęć:

 • poniedziałek – 8:00-15:00
 • wtorek – 10:00-18:00
 • środa – piątek – 8:00-13:00

Poradnia prowadzi m.in. usługi w zakresie:

 • profilaktyki i diagnostyki chorób układu moczowego, w tym kamicy dróg moczowych,
 • diagnostyki dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych
 • diagnostyki i leczenia rozrostu gruczołu krokowego
 • diagnostyki krwiomoczu
 • diagnostyki i leczenia zakażeń układu moczowego
 • opieka nad pacjentami po leczeniu radykalnym raka gruczołu krokowego, w tym po radioterapii z objawami ze strony dolnych dróg moczowych.

Koordynator Oddziału: dr n. med. Piotr Tokajuk

pielęgniarka oddziałowa, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego: Raisa Sapieżyńska, mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Kierownik Oddziału – prof. dr hab. n. med. Ewa Sierko – specjalista radioterapii onkologicznej

Z-ca Kierownika Oddziału – lek. med. Anna Trochimczuk - specjalista radioterapii onkologicznej

Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Agata Roszko-Rybińska - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Pielęgniarki Koordynujące – mgr Marta Orzepowska- specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

                                               mgr Marta Milewska- specjalista pielęgniarstwa internistycznego                    

na stronę

Lekarze:

 • dr n. med. Dominika Hempel - specjalista radioterapii onkologicznej, psychoonkolog
 • dr n. med. Monika Konopka-Filippow - specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Agnieszka Anna Karwowska - specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Magda Kołtuniak-Samojluk - specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Justyna Halina Nalewska-Dawidziuk - specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Iwona Barbara Okońska - specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Anna Pawluczuk - specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Ewa Popławska-Maksymiuk-  specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Lucyna Sokołowska - specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Agnieszka Wojskowicz - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii, specjalista chorób płuc
 • lek. med. Łukasz Zalewski - w trakcie specjalizacji z zakresu radioterapii onkologicznej

Fizjoterapeuta:

 • mgr Szymon Kupczak

Psycholog kliniczny:

 • mgr Agnieszka Maria Czubata - psycholog, psychoonkolog

statystki

Statystyka medyczna:

 • mgr Anna Tołkacz – koordynator
 • mgr Barbara Sokół
 • mgr Alina Markowska
 • lic. Anna Frąckiewicz
 • lic. Oliwia Kamińska

Personel pielęgniarski:

Kadra pielęgniarska Oddziału Radioterapii I

Odcinek A:

Pielęgniarka oddziałowa - mgr Agata Roszko-Rybińska - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

 • mgr Emilia Dęby - specjalista pielęgniarstwa internistycznego, ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 • mgr Monika Szymborska- specjalista pielęgniarstwa internistycznego,
 • lic. Weronika Mnich - ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego,  w trakcie studiów magisterskich
 • lic. Paulina Sienkiewicz - w trakcie studiów magisterskich
 • lic. Maja Sulwińska - w trakcie studiów magisterskich
 • Anna Chomik - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Małgorzata Danowska - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Teresa Dawidowicz - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego 
 • Wioletta Hareniuk - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Tamara Parfieniuk - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Lucyna Romanowska – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Barbara Cydzik - ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 • Irena Ramanchuk - ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Odcinek B:

Pielęgniarka koordynująca -  mgr Marta Orzepowska - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

 • mgr Magdalena Ewa Bobik - specjalista pielęgniarstwa internistycznego
 • mgr Aleksandra Bańkowska - w trakcie specjalizacji internistycznej
 • mgr Juliusz Dojlida - w trakcie specjalizacji internistycznej
 • mgr Renata Kaczan - specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • mgr Kinga Monika Kopciewska - w trakcie specjalizacji internistycznej
 • mgr Danuta Kunicka-Miltyk - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego i opieki paliatywnej
 • mgr Bartosz Piotr Rutkowski - w trakcie specjalizacji internistycznej
 • mgr Justyna Sakowska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • mgr Klaudia Wiszowata - w trakcie specjalizacji internistycznej
 • lic. Mirosława Miłkowska - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • lic. Weronika Wilczewska - w trakcie studiów magisterskich
 • Ewa Szerszunowicz - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Odcinek C:

Pielęgniarka koordynująca – mgr Marta Milewska - specjalista pielęgniarstwa internistycznego

 • mgr Anna Andrukiewicz - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego, w trakcie specjalizacji internistycznej
 • mgr Katarzyna Bartnicka - specjalista pielęgniarstwa internistycznego
 • mgr Karolina Czermak - w trakcie specjalizacji  internistycznej
 • mgr Małgorzata Faszczewska  - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • mgr Angelika Jeleniewska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii, w trakcie specjalizacji onkologicznej
 • mgr Justyna Jurczuk - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego, anestezjologicznego i intensywnej terapii, w trakcie specjalizacji internistycznej
 • mgr Małgorzata Agata Klepacka - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego, opieki paliatywnej, w trakcie specjalizacji internistycznej
 • mgr Alicja Łapińska - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego i rodzinnego, w trakcie specjalizacji internistycznej                         
 • mgr Aneta Mantur - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego, w trakcie specjalizacji internistycznej  
 • mgr Zofia Masalska - w trakcie specjalizacji  internistycznej                     
 • mgr Iwona Beata Paczkowska - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego i internistycznego
 • lic. Marta Wnorowska - w trakcie studiów magisterskich
 • Mirosława Wojcieszyk - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Oddział Radioterapii I mieści się w kilku miejscach BCO:

- w budynku H na piętrze II – odcinek A

                        na piętrze III – odcinek B

- w budynku C na piętrze II – odcinek C

Kontakt:

Odcinek A – budynek H, II p.

Dyżurka lekarska – 85 66 46 736

Kierownik Oddziału - 85 66 46 718

Pielęgniarka oddziałowa - 85 66 46 768

Dyżurka pielęgniarska – 85 66 46 731

Odcinek B – budynek H, III p.

Dyżurka lekarska - 85 66 46 720/721

Pielęgniarka koordynująca - 85 66 46 785

Dyżurka pielęgniarska – 85 66 46 719


Odcinek C - budynek C, II p.

Dyżurka lekarska - 85 67 84 227

Pielęgniarka koordynująca - 85 67 84 117

Dyżurka pielęgniarska - 85 67 84 116

 

 • W Oddziale Radioterapii I prowadzona jest pełnoprofilowa radioterapia, zajmujemy się m.in. leczeniem chorych na nowotwory głowy i szyi, ośrodkowego układu nerwowego, płuc, piersi, śródpiersia, przewodu pokarmowego, gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, raki skóry i czerniaki, nowotwory tkanek miękkich oraz chłoniaki. Pomagamy również pacjentom, u których w przebiegu choroby nowotworowej doszło do pojawienia się przerzutów do kości, mózgu, płuc i innych narządów.
 • Skojarzone leczenie pacjenta planowane jest na wielodyscyplinarnych konsyliach specjalistycznych, w których uczestniczą nasi lekarze - zarówno w Białostockim Centrum Onkologii, jak i we współpracujących z nami szpitalach, m.in. w Klinikami Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach.
 • Radioterapia realizowana jest przy użyciu energii jonizującej metodą teleradioterapii (leczenie wiązkami promieniowania skierowanymi z zewnątrz ciała pacjenta) oraz brachyterapii (we współpracy z lekarzami radioterapeutami z Zakładu Radioterapii z pododdziałem brachyterapii BCO).
 • Radioterapię stosujemy samodzielnie lub jako element terapii skojarzonej, składającej się z połączenia leczenia operacyjnego, radio- i chemioterapii/hormonoterapii a także immunoterapii i/lub leczenia ukierunkowanego molekularnie.
 • W radioterapii wykorzystywane są przez nas nowoczesne, wysokospecjalistyczne, bardzo precyzyjne techniki radioterapeutyczne 3D, takie, jak IMRT, VMAT, radiochirurgia stereotaktyczna, radioterapia stereotaktyczna realizowane na akceleratorach liniowych firmy ELEKTA (AGILITY, VERSA).
 • Planowanie wysokospecjalistycznej radioterapii odbywa za pomocą nowoczesnego komputerowego systemu planowania radioterapii MONACO.
 • Precyzyjne, trójwymiarowe określenie obszaru napromieniania odbywa się w oparciu o badania obrazowe i metaboliczne. Do planowania leczenia wykorzystujemy  symulator firmy NUCLETRON, tomograf komputerowy SIEMENS, z możliwością wykonania wirtualnej symulacji, rezonans magnetyczny PHILIPS INGENIA, skaner PET-CT firmy GE. Współpracujemy z Laboratorium Obrazowania Molekularnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w Parku Naukowo-Technicznym, gdzie pacjenci mają możliwość wykonania innowacyjnego badania PET/MRI.
 • Do planowania radioterapii stosujemy również innowacyjne systemy uwzględniające ruchomość oddechową:
  • tomografię lokalizacyjną 4D – uwzgledniającą ruchomość oddechową różnych narządów i/lub guzów (np. guzów płuc) w różnych fazach oddechowych
  • próżniowy system unieruchamiania ciała stosowany w radioterapii stereotaktycznej
  • system bramkowania oddechowego (ABC – Active Breath Control), który  pozwala na prowadzenie wysokospecjalistycznych technik napromieniania w określonej fazie oddychania, np. podczas planowania i realizacji radioterapii u chorych na raka piersi, celem oszczędzenia serca i płuc
 • Weryfikacja prawidłowości realizacji radioterapii prowadzona jest przy pomocy procedur: trójwymiarowej weryfikacji ułożenia pacjenta za pomocą niskodawkowej stożkowej tomografii komputerowej – system XVI ; weryfikacji dwuwymiarowej – system portal vision, zaś weryfikacja prawidłowości podania określonej dawki promieniowania – za pomocą dozymetrii in vivo lub weryfikacji planu radioterapii na specjalistycznych fantomach.
 • Personel Oddziału Radioterapii I charakteryzuje się najwyższymi kwalifikacjami, szkolił się i nadal odbywa szereg szkoleń, kursów międzynarodowych i krajowych, uczestniczy aktywnie w konferencjach i kongresach naukowych. Dr hab. Ewa Sierko, dr n. med. Dominika Hempel są jednocześnie pracownikami Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i są wykładowcami na kursach i szkoleniach przed- i podyplomowych z zakresu onkologii, radioterapii, terapii wspomagającej, psychoonkologii i leczenia skojarzonego nowotworów. Są autorami/współautorami licznych publikacji na forum międzynarodowym i krajowym z zakresu onkologii i wielu rozdziałów edukacyjnych w profesjonalnych podręcznikach medycznych z zakresu radioterapii, nowoczesnych metod leczenia systemowego, oraz leczenia wspomagającego w onkologii.
 • Obecność w naszym zespole dr Agnieszki Wojskowicz, która jest specjalistą chorób wewnętrznych, geriatrii oraz chorób płuc - zapewnia naszym pacjentom wszechstronną opiekę internistyczną, co jest szczególnie istotne w przypadku chorych starszych i cierpiących z powodu licznych chorób współistniejących.

 • Oddział Radioterapii I posiada akredytacją Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej do prowadzenia specjalizacji z zakresu radioterapii onkologicznej.
 • Zespół pielęgniarski Oddziału Radioterapii I składa się z doświadczonych dyplomowanych pielęgniarek i pielęgniarzy, jest wielokierunkowo wykształcony, zapewnia troskliwą opiekę chorym i charakteryzuje się empatią.
 • Opieka nad pacjentami onkologicznymi w trakcie pobytu w Oddziale Radioterapii I jest wszechstronna. Oprócz radioterapii pacjenci posiadają opieką z zakresu rehabilitacji, wsparcia psychologicznego (również dla rodzin naszych pacjentów), konsultacji lekarzy o różnych specjalnościach medycznych, jak i wsparcia duchowego (usługi duszpasterskie świadczone są przez kapelana katolickiego i prawosławnego).
 • W przypadku chorych leczonych paliatywnie współpracujemy z Hospicjum Domowym i Hospicjum Stacjonarnym w Białymstoku i innych miastach naszego województwa.
 • Lekarze specjaliści z naszego Oddziału przyjmują chorych w ramach Poradni Radioterapii - gabinety nr 1 i 4 – wejście od strony ul. Ogrodowej, bud. H, Parter - na prawo). Udzielane są konsultacje radioterapeutyczne oraz przeprowadzane wizyty i badania kontrolne po leczeniu..

Kierownik Pracowni Endoskopii: dr n. med. Grażyna Piotrowska-Staworko - specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog

Rejestracja - 85 6646 888

Koordynator Oddziału: lek. Grzegorz Płoński

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Beata Wierzbicka

Dane kontaktowe:

tel. 85 6646774 - pokój pielęgniarki oddziałowej
tel. 85 6784185, 856784188 - dyżurka lekarska
tel. 85 6646737 - dyżurka pielęgniarska
tel. 85 6784187 - sala nadzoru poznieczuleniowego
tel. 85 6784186 - pokój przygotowania pacjenta