chirurdzy piersi

Kierownik Oddziału, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej: dr n. med. Leszek Kozłowski

Pielęgniarka Oddziałowa: Hanna Ptaszyńska

Pododdział Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego Białostockiego Centrum Onkologii to pierwszy i obecnie jedyny w województwie podlaskim wielodyscyplinarny ośrodek  zajmujący się kompleksową diagnostyką i leczeniem pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego.

Obecnie, nasz ośrodek oferuje chorym dostęp do nowoczesnej, szybkiej i pełnoprofilowej diagnostyki oraz najbardziej zaawansowanych, przeprowadzanych techniką laparoskopową, endoskopową, jak też techniką klasyczną, operacji nowotworów przewodu pokarmowego.

dr n. med. Mariusz Ciemerych – koordynator Pododdziału Urologii

tel. 85 67 84 212

Kadra lekarska:

lek. Rafał Derewicz

dr n. med. Jacek Karaszewski

lek. Grzegorz Sadowski

lek. Piotr Supronik

lek. Paweł Wołyniec

lek. Paweł Andrzej Zajkowski

Pielęgniarka Oddziałowa

Joanna Owczarczuk

tel. 85 67 84 214

Dyżurka pielęgniarek

tel. 85 67 84 213

Na oddział składa się sześć kameralnych sal dwuosobowych oraz jedna sala jednoosobowa. Każda z sal wyposażona jest w oddzielną łazienkę z prysznicem. W obrębie oddziału dostępny jest bezpłatny dostęp do Wi-Fi.

Oddział zapewnia kompleksową diagnostykę chorób nowotworowych układu moczowo – płciowego u mężczyzn oraz chorób nowotworowych układu moczowego u kobiet.

Do wachlarza metod diagnostycznych, dostępnych w sposób permanentny należą: uretrocystoskopia, USG, tomografia komputerowa,  pozytonowa tomografia emisyjna  (PET- TK), rezonans magnetyczny, scyntygrafia.

W ramach oddziału funkcjonuje nowoczesna sala zabiegowa, która zapewnia możliwość wykonywania zabiegów diagnostycznych, higienicznych i pielęgnacyjnych w okresie przed i pooperacyjnym z zachowaniem  najwyższych standardów.  

Wykaz przykładowych procedur medycznych wykonywanych w oddziale:

 • kompleksowa diagnostyka chorób układu moczowo-płciowego
 • biopsja prostaty u pacjentów z podejrzeniem raka prostaty
 • wziernikowanie pęcherza moczowego u pacjentów z podejrzeniem nowotworu pęcherza moczowego
 • operacyjne leczenie nowotworu prostaty metodą minimalnie inwazyjną (laparoskopia) oraz metodą otwartą w wybranych przypadkach
 • operacyjne leczenie nowotworów nerek (częściowa/klinowa resekcja nerki z pozostawieniem zdrowego miąższu nerki), całkowite usunięcie nerki nowotworowo zmienionej, metodą laparoskopową oraz otwartą
 • termoablacja małych nowotworów nerek u pacjentów nie kwalifikujących się do leczenia operacyjnego ze względu na zły stan ogólny lub zaawansowany wiek
 • całkowite usunięcie pęcherza moczowego z prostatą u pacjentów z zaawansowanym rakiem pęcherza moczowego
 • usunięcie przeszkody podpęcherzowej u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (adenomectomia)

Oprócz „dużych” zabiegów operacyjnych, w oddziale wykonywane są procedury mało inwazyjne, jak:

 • przezcewkowa elektroresekcja gruczołu krokowego/prostaty u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (TURP)
 • przezcewkowa elektroresekcja guzów pęcherza moczowego (TURBT)

Poradnia specjalistyczna przy Pododdziale Urologii Białostockiego Centrum Onkologii

Godziny przyjęć:

 • poniedziałek – 8:00-15:00
 • wtorek – 10:00-18:00
 • środa – piątek – 8:00-13:00

Poradnia prowadzi m.in. usługi w zakresie:

 • profilaktyki i diagnostyki chorób układu moczowego, w tym kamicy dróg moczowych,
 • diagnostyki dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych
 • diagnostyki i leczenia rozrostu gruczołu krokowego
 • diagnostyki krwiomoczu
 • diagnostyki i leczenia zakażeń układu moczowego
 • opieka nad pacjentami po leczeniu radykalnym raka gruczołu krokowego, w tym po radioterapii z objawami ze strony dolnych dróg moczowych.

Ordynator Oddziału: prof. dr hab. med. Marek Wojtukiewicz

z-ca Ordynatora Oddziału, konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej: dr n. med. Elwira Matuszewska

pielęgniarka oddziałowa: Barbara Bibułowicz, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

pielęgniarka koordynująca, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego: Raisa Sapieżyńska, mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Kierownik Oddziału – prof. dr hab. n. med. Ewa Sierko – specjalista radioterapii onkologicznej

Z-ca Kierownika Oddziału – lek. med. Anna Trochimczuk - specjalista radioterapii onkologicznej

Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Agata Roszko-Rybińska - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Pielęgniarki Koordynujące – mgr Marta Orzepowska

                                              - mgr Bożena Węcko - specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

na stronę

Lekarze:

 • dr n. med. Dominika Hempel - specjalista radioterapii onkologicznej, psychoonkolog
 • dr n. med. Monika Konopka-Filippow - specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Agnieszka Anna Karwowska - specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Magda Kołtuniak-Samojluk - specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Justyna Halina Nalewska-Dawidziuk - specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Iwona Barbara Okońska - specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Anna Pawluczuk - specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Ewa Popławska-Maksymiuk-  specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Lucyna Sokołowska - specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Agnieszka Wojskowicz - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii, specjalista chorób płuc
 • lek. med. Łukasz Zalewski - w trakcie specjalizacji z zakresu radioterapii onkologicznej

Psycholog kliniczny:

 • mgr Monika Ksepko – psycholog, psychoonkolog

statystki

Statystyka medyczna:

 • mgr Anna Tołkacz – koordynator, psycholog
 • mgr Edyta Garbowska
 • mgr Barbara Sokół
 • mgr Alina Markowska
 • lic. Anna Frąckiewicz

Personel pielęgniarski:

Kadra pielęgniarska Oddziału Radioterapii I

Odcinek A:

Pielęgniarka oddziałowa - mgr Agata Roszko-Rybińska - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

 • mgr Marta Milewska - specjalista pielęgniarstwa internistycznego
 • Anna Chomik - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Teresa Dawidowicz - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego 
 • Wioletta Hareniuk - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Halina Lewończuk - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego 
 • Grażyna Ludkiewicz - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Tamara Parfieniuk - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Krystyna Prus - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego 
 • Lucyna Romanowska – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Małgorzata Danowska - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Barbara Cydzik - starsza pielęgniarka, ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 • mgr Emilia Doroszkiewicz

Odcinek B:

Pielęgniarka koordynująca -  mgr Marta Orzepowska

 • mgr Justyna Sakowska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • mgr Kinga Monika Kopciewska
 • mgr Magdalena Ewa Bobik
 • mgr Danuta Kunicka-Miltyk - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego i opieki paliatywnej
 • Alicja Sokół - starsza pielęgniarka
 • Mirosława Miłkowska - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Małgorzata Joanna Potocka - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • Ewa Szerszunowicz - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Irena Laura Zalewska - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • mgr Bartosz Piotr Rutkowski
 • mgr Klaudia Wiszowata
 • mgr Renata Kaczan - specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • lic. Juliusz Dojlida

Odcinek C:

Pielęgniarka koordynująca – mgr Bożena Węcko - specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

 • mgr Edyta Bagińska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
 • mgr Justyna Jurczuk – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
 • mgr Joanna Karpienia – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • mgr Iwona Beata Paczkowska – specjalista pielęgniarstwa internistycznego
 • mgr Marta Pezowicz -  specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
 • mgr Małgorzata Agata Rutkowska – specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
 • mgr Katarzyna Adamczewska - w trakcie specjalizacji
 • mgr Anna Andrukiewicz - w trakcie specjalizacji
 • mgr Małgorzata Faszczewska - w trakcie specjalizacji
 • mgr Angelika Jeleniewska - w trakcie specjalizacji
 • mgr Alicja Łapińska - w trakcie specjalizacji                          
 • mgr Aneta Mantur - w trakcie specjalizacji
 • mgr Justyna Sarosiek
 • Walentyna Owerczuk – starsza pielęgniarka

Oddział Radioterapii I mieści się w kilku miejscach BCO:

- w budynku H na piętrze II – odcinek A

                        na piętrze III – odcinek B

- w budynku C na piętrze II – odcinek C

Kontakt:

Odcinek A – budynek H, II p.

Dyżurka lekarska – 85 66 46 736

Kierownik Oddziału - 85 66 46 718

Oddziałowa - 85 66 46 768

Dyżurka pielęgniarska – 85 66 46 731

Odcinek B – budynek H, III p.

Dyżurka lekarska - 85 66 46 720/721

Oddziałowa - 85 66 46 785

Dyżurka pielęgniarska – 85 66 46 719


Odcinek C - budynek C, II p.

Dyżurka lekarska - 85 67 84 227

Pielęgniarka koordynująca - 85 67 84 117

Dyżurka pielęgniarska - 85 67 84 116

 

 • W Oddziale Radioterapii I prowadzona jest pełnoprofilowa radioterapia, zajmujemy się m.in. leczeniem chorych na nowotwory głowy i szyi, ośrodkowego układu nerwowego, płuc, piersi, śródpiersia, przewodu pokarmowego, gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, raki skóry i czerniaki, nowotwory tkanek miękkich oraz chłoniaki. Pomagamy również pacjentom, u których w przebiegu choroby nowotworowej doszło do pojawienia się przerzutów do kości, mózgu, płuc i innych narządów.
 • Skojarzone leczenie pacjenta planowane jest na wielodyscyplinarnych konsyliach specjalistycznych, w których uczestniczą nasi lekarze - zarówno w Białostockim Centrum Onkologii, jak i we współpracujących z nami szpitalach, m.in. w Klinikami Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach.
 • Radioterapia realizowana jest przy użyciu energii jonizującej metodą teleradioterapii (leczenie wiązkami promieniowania skierowanymi z zewnątrz ciała pacjenta) oraz brachyterapii (we współpracy z lekarzami radioterapeutami z Zakładu Radioterapii z pododdziałem brachyterapii BCO).
 • Radioterapię stosujemy samodzielnie lub jako element terapii skojarzonej, składającej się z połączenia leczenia operacyjnego, radio- i chemioterapii/hormonoterapii a także immunoterapii i/lub leczenia ukierunkowanego molekularnie.
 • W radioterapii wykorzystywane są przez nas nowoczesne, wysokospecjalistyczne, bardzo precyzyjne techniki radioterapeutyczne 3D, takie, jak IMRT, VMAT, radiochirurgia stereotaktyczna, radioterapia stereotaktyczna realizowane na akceleratorach liniowych firmy ELEKTA (AGILITY, VERSA).
 • Planowanie wysokospecjalistycznej radioterapii odbywa za pomocą nowoczesnego komputerowego systemu planowania radioterapii MONACO.
 • Precyzyjne, trójwymiarowe określenie obszaru napromieniania odbywa się w oparciu o badania obrazowe i metaboliczne. Do planowania leczenia wykorzystujemy  symulator firmy NUCLETRON, tomograf komputerowy SIEMENS, z możliwością wykonania wirtualnej symulacji, rezonans magnetyczny PHILIPS INGENIA, skaner PET-CT firmy GE. Współpracujemy z Laboratorium Obrazowania Molekularnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w Parku Naukowo-Technicznym, gdzie pacjenci mają możliwość wykonania innowacyjnego badania PET/MRI.
 • Do planowania radioterapii stosujemy również innowacyjne systemy uwzględniające ruchomość oddechową:
  • tomografię lokalizacyjną 4D – uwzgledniającą ruchomość oddechową różnych narządów i/lub guzów (np. guzów płuc) w różnych fazach oddechowych
  • próżniowy system unieruchamiania ciała stosowany w radioterapii stereotaktycznej
  • system bramkowania oddechowego (ABC – Active Breath Control), który  pozwala na prowadzenie wysokospecjalistycznych technik napromieniania w określonej fazie oddychania, np. podczas planowania i realizacji radioterapii u chorych na raka piersi, celem oszczędzenia serca i płuc
 • Weryfikacja prawidłowości realizacji radioterapii prowadzona jest przy pomocy procedur: trójwymiarowej weryfikacji ułożenia pacjenta za pomocą niskodawkowej stożkowej tomografii komputerowej – system XVI ; weryfikacji dwuwymiarowej – system portal vision, zaś weryfikacja prawidłowości podania określonej dawki promieniowania – za pomocą dozymetrii in vivo lub weryfikacji planu radioterapii na specjalistycznych fantomach.
 • Personel Oddziału Radioterapii I charakteryzuje się najwyższymi kwalifikacjami, szkolił się i nadal odbywa szereg szkoleń, kursów międzynarodowych i krajowych, uczestniczy aktywnie w konferencjach i kongresach naukowych. Dr hab. Ewa Sierko, dr n. med. Dominika Hempel są jednocześnie pracownikami Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i są wykładowcami na kursach i szkoleniach przed- i podyplomowych z zakresu onkologii, radioterapii, terapii wspomagającej, psychoonkologii i leczenia skojarzonego nowotworów. Są autorami/współautorami licznych publikacji na forum międzynarodowym i krajowym z zakresu onkologii i wielu rozdziałów edukacyjnych w profesjonalnych podręcznikach medycznych z zakresu radioterapii, nowoczesnych metod leczenia systemowego, oraz leczenia wspomagającego w onkologii.
 • Obecność w naszym zespole dr Agnieszki Wojskowicz, która jest specjalistą chorób wewnętrznych, geriatrii oraz chorób płuc - zapewnia naszym pacjentom wszechstronną opiekę internistyczną, co jest szczególnie istotne w przypadku chorych starszych i cierpiących z powodu licznych chorób współistniejących.

 • Oddział Radioterapii I posiada akredytacją Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej do prowadzenia specjalizacji z zakresu radioterapii onkologicznej.
 • Zespół pielęgniarski Oddziału Radioterapii I składa się z doświadczonych dyplomowanych pielęgniarek i pielęgniarzy, jest wielokierunkowo wykształcony, zapewnia troskliwą opiekę chorym i charakteryzuje się empatią.
 • Opieka nad pacjentami onkologicznymi w trakcie pobytu w Oddziale Radioterapii I jest wszechstronna. Oprócz radioterapii pacjenci posiadają opieką z zakresu rehabilitacji, wsparcia psychologicznego (również dla rodzin naszych pacjentów), konsultacji lekarzy o różnych specjalnościach medycznych, jak i wsparcia duchowego (usługi duszpasterskie świadczone są przez kapelana katolickiego i prawosławnego).
 • W przypadku chorych leczonych paliatywnie współpracujemy z Hospicjum Domowym i Hospicjum Stacjonarnym w Białymstoku i innych miastach naszego województwa.
 • Lekarze specjaliści z naszego Oddziału przyjmują chorych w ramach Poradni Radioterapii - gabinety nr 2 i 3 – wejście od strony ul. Warszawskiej (bud. C, 3 piętro). Udzielane są konsultacje radioterapeutyczne oraz przeprowadzane wizyty i badania kontrolne po leczeniu.

Kierownik Pracowni Endoskopii: dr n. med. Grażyna Piotrowska-Staworko - specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog

Rejestracja - 85 6646 888

Koordynator Oddziału: lek. Grzegorz Płoński

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Beata Wierzbicka

Dane kontaktowe:

tel. 85 6646774 - pokój pielęgniarki oddziałowej
tel. 85 6784185, 856784188 - dyżurka lekarska
tel. 85 6646737 - dyżurka pielęgniarska
tel. 85 6784187 - sala nadzoru poznieczuleniowego
tel. 85 6784186 - pokój przygotowania pacjenta

Pododdział Leczenia Bólu istnieje od kwietnia 2016 roku.

Kierownik:  lek. Dariusz Kożuchowski -  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny paliatywnej

Pielęgniarz koordynujący:  mgr Sebastian Sienkiewicz - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki