Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej: lek. med. Katarzyna Porębska
tel. 85 6646730
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Medycyny Nuklearnej Białostockiego Centrum Onkologii jest najstarszą tego typu pracownią w regionie. Założycielem pracowni był prof. Franciszek Rogowski.
Zakład Medycyny Nuklearnej BCO przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. Przyjmujemy zapisy telefoniczne pod nr tel. 85 6646 888.

Rejestracja została przeniesiona do głównej rejestracji poradni od ul. Warszawskiej.

Sprzęt i wyposażenie:

 • Gamma kamera dwugłowicowa typu SPECT /CT  NM 870 DR  firmy GE

Wykonywane badania:

 • scyntygrafia układu kostnego technika wholebody
 • scyntygrafia układu kostnego jedno i trójfazowa
 • scyntygrafia nerek dynamiczna i statyczna
 • scyntygrafia wątroby
 • scyntygrafia naczyniaków wątroby
 • scyntygrafia tarczycy jodowa
 • scyntygrafia tarczycy technetowa
 • scyntygrafia całego ciała z użyciem J-131
 • scyntygrafia cytrynianem galu
 • scyntygrafia przytarczyc
 • scyntygrafia ślinianek
 • scyntygrafia nadnerczy
 • limfoscyntygrafia
 • diagnostyka węzła wartowniczego
 • scyntygrafia  z zastosowaniem pochodnych somatostatyny
 • cholescyntygrafia
 • badanie perfuzyjne płuc

Terapia izotopowa:

 • podawanie izotopów Sr-89 i Sm-153 w leczeniu paliatywnym bólów kostnych w przerzutach do kości
 • podanie Radu-223 u pacjentów z nowotworem gruczołu krokowego (C 61)

Personel:

 • Kierownik  Katarzyna Porębska  II 0 z zakresu medycyny nuklearnej
 • dr n. med. Piotr Szumowski II 0 z zakresu medycyny nuklearnej
 • pielęgniarka  Barbara Krystoń
 • pielęgniarka  Hanna Gruszewska
 • 2 techników elektroradiologii: Krzysztof Gałecki, Kamil Urban

Informator o wybranych badaniach diagnostycznych Pracowni Medycyny Nuklearnej
 
Badanie scyntygraficzne tarczycy - 131-J
Badanie rozmieszczenia i gromadzenia jodu radioaktywnego tarczycy podanego w celach diagnostycznych. Ocena czynności, kształtu, wielkości, położenia i struktury narządu:


• Wskazania:
- podejrzenie raka tarczycy (carcinomia folliculare)
- poszukiwanie guzków zimnych podejrzanych o zmiany nowotworowe
• Radiofarmaceutyki:
- 131-J - jodek sodu
• Sposób podania:
- doustnie, na czczo
• Czas wykonania badania:
- po 24  godz. po podaniu jodku sodu
• Przygotowanie pacjenta:
- nie powinien pacjent przyjmować hormonów tarczycy przez ok. 10 dni
- leków przeciwtarczycowych ok. 7 dni
- preparatów z mikroelementami przez ok. 30 dni
- po badaniach kontrastowych odczekać ok. 30 dni
 
Badanie scyntygraficzne całego ciała- 131-J
Badanie rozmieszczenia i gromadzenia jodu radioaktywnego podanego w celach diagnostycznych lub terapeutycznych
• Wskazania:
- poszukiwanie przerzutów raka tarczycy (carcinonia folliculare)
- kontrola skuteczności terapii jodowej przerzutów raka tarczycy
• Radiofarmaceutyk:
- 131-J - jodek sodu
• Sposób podania:
- doustnie, na czczo
• Czas wykonania badania:
- po 48 godz. po podaniu, przez ok.1,5 godz.
• Przygotowanie pacjenta:
- podobnie jak w przypadku scyntygrafii tarczycy
- na 4 godz. przed badaniem - nie powinien pacjent przyjmować pokarmów.
 
Limfoangioscyntygrafia
• Wskazania:
- badanie pierwotnego i wtórnego obrzęku limiatycznego
- zmiany przerzutowe w węzłach chłonnych
- poszukiwanie węzła wartowniczego
• Radiofarmaceutyk:
- znakowany 99m-Tc koloidalny siarczek renu (nanokoloid)
• Sposób podania:
- wstrzyknięcie śródskórne, podskórne; miejsce podania w zależności od badanej grupy węzłów chłonnych
• Czas badania:
- po wstrzyknięciu, do ok. 6 godz.
• Przygotowanie pacjenta:
- nie wymaga przygotowania
• Uwaga:
- może spowodować odczyn alergiczny
- ból w miejscu wstrzyknięcia
 
Badania statyczne – scyntygrafia wątroby   i śledziony
• Wskazania;
- ustalenie położenia i wielkości wątroby i śledziony
- przewlekłe choroby wątroby
- wykrywanie ogniskowych uszkodzeń tych narządów
- wykrywanie ogniskowych zmian nowotworowych wielkość ok.1,5cm („ogniska „zimne”)
- poszukiwanie  dodatkowej tkanki śledziony
- różnicowanie ogniskowych  i rozsianych zmian w obrębie narządów
• Radiofarmaceutyk:
- 99m-Tc- koloid siarkowy
• Sposób podania:
- wstrzyknięcie dożylne
• Czas badania:
- po ok. 5 min. od wstrzyknięcia do ok. 1 godz.
• Przygotowanie pacjenta:
- nie wymaga przygotowania
 
Badanie naczyniaków wątroby
• Wskazania:
- podejrzenie naczyniaków wątroby (wielkość zmiany ok.1-2cm)
• Radiofarnaceutyk:
- 99m-Tc- krwinki czerwone pacjenta
• Sposób podania:
- wstrzyknięcie dożylne technikę Oldendorfa
• Czas badania:
- bezpośrednio po wstrzyknięciu do ok. 1 godz.
• Przygotowanie pacjenta:
- nie wymaga przygotowania
 
Badania z zastosowaniem 99m-Tc – MIBI
• Wskazania:
- guzy różnego pochodzenia np. raki piersi, zróżnicowane raki tarczycy, przytarczyc, gromadzenie zależy wprost od przepływu krwi i poziomu przemian metabolicznych. Czułość metody warunkuje wielkość guza dla guzów o wielkości ponad 1.5cm wynosi ok. 90%. Stad przydatność tej metody wtedy, kiedy inne metody diagnostyczne zawodzą, kiedy są wątpliwości co do złośliwego charakteru zmiany, pierś z implantem.
• Sposób podania
- wstrzyknięcie dożylne
• Czas badania
- do 24 godz. Po podaniu
• Przygotowanie pacjenta:
- nie wymaga przygotowania
 
Diagnostyka zmian patologicznych z nadekspresją receptorów somatostatynowych (głównie SST2 i SST5)
• Wskazania:
- sekrecyjne oraz niesekrecyjne guzy trzustki oraz guzy regionu żołądkowo-dwunstniczo-jelitowego(Gastro-entero-pancreatic neuroendocrine tumours GEP-NET):
- guzy o typie NET - dobrze zróżnicowane NETWD (la i Ib),
- raki neuroendokrynne o niskiej złośliwości NECLM;
- raki neuroendokrynne o wysokim stopniu złośliwości NECHM (guzy jelit, trzustki oraz płuc - rak drobnokomórkowy SCLC);
- wyjątkowo postacie mieszane raka neuroendokrynnego oraz raka przewodowego, przy czym komponenta raka neuroendokrynnego powinna dominować w utkaniu.
- uwzględniając dawne nazewnictwo oraz określony zespół kliniczny towarzyszący guzowi są to nowotwory takie jak: rakowiak, APUDOMA, guz z komórek Kultchyckiego, gastrinoma, insulinoma, VlP-oma, ACTH-oma, somatostatynoma, etc. - gruczolaki przysadki (najczęściej - prolaktinoma);
- zmiany o pochodzeniu sympatykomimetycznym: guz chromochłonny (szczególnie złośliwy guz chromochłonny), paraganglioma, neuroblastoma, ganglioneurinoma, etc, - rak rdzeniasty tarczycy MCT;
• Radiofarnaceutyk:
- 99m-Tc- Tektrotyd
- 99m-Tc  Hynic-Tate
• Sposób podania:
- wstrzyknięcie dożylne
• Czas badania:
- bezpośrednio po wstrzyknięciu do ok. 24 godz.
• Przygotowanie pacjenta:
- nie wymaga przygotowania
 
Badanie scyntygraficzne z zastosowaniem cytrynianu galu
• Wskazania:
- chłoniaki
- ziarnica złośliwa- do oceny skuteczności leczenia i ewentualnej wznowy
- rak płuca
- rak pierwotny wątroby
- diagnostyka stanów zapalnych
• Radiofarmaceutyki:
- cytrynian galu ( Ga-67)
• Sposób podania:
- iniekcja dożylna sterylnego roztworu
• Czas badania:
- po 4-6 godzinach od momentu podania radioznacznika następnie co 24 godziny przez  kolejne 3 dni
• Przygotowanie pacjenta:
- ew. odstawienie preparatów żelaza ( gal łączy się z transferyną i ferrytyną we krwi)
 
Diagnostyka nadnerczy
• Wskazania:
- lokalizacja guzów chromochłonnych położonych w nadnerczach i pozanadnerczowo
- lokalizacja przerzutów pheochromocytoma
- lokalizacja neuroblastoma i jego przerzutów
- lokalizacja rakowiaka
Warunkiem uwidocznienia powyższych guzów jest ich podwyższona aktywność hormonalna.
• Radiofarmaceutyki:
- MIBG znakowane J-131 lub J-123
• Sposób podania:
- iniekcja dożylna sterylnego roztworu
• Czas badania:
- po 24, 48 i 72 godzinach od momentu podania radioznacznika
• Przygotowanie pacjenta:
- na 3 dni przed i 3-5 dni po podaniu radiofarmaceutyku należy blokować tarczycę ( płynem  Lugola lub nadchloranem potasu)
- należy odstawić leki sympatykomimetyczne i trójcykliczne leki p-depresyjne
 
Diagnostyka przytarczyc
• Wskazania:
- gruczolaki przytarczyc
- hyperplazja przytarczyc
- rak przytarczyc
 
Warunkiem uwidocznienia jest ich podwyższona aktywność hormonalna.
• Radiofarmaceutyki:
- MIBI-Tc-99m, chlorek talu ( Tl-201)
• Sposób podania:
- iniekcja dożylna sterylnego roztworu
• Czas badania:
- do ok. 3 godzin
• Przygotownie pacjenta:
- nie wymaga przygotowania
 
Diagnostyka guzów mózgu
• Wskazania:
- jako badanie przesiewowe gdy dostęp do badań TK czy MR jest utrudniony
- jako badanie uzupełniające gdy wyniki badań TK czy MR są niejednoznaczne
- uczulenie na środek kontrastujący
- obecność klipsów naczyniowych dających artefakty w TK czy MR
- ocena wznowy guza po leczeniu  promieniami lub operacyjnym
• Radiofarmaceutyki:
- chlorek talu ( TL-201), cytrynian galu ( Ga-67), MIBI-Tc-99m, analogi somatostatyny-Tc-99m,
- metyltyrozyna-J-123
• Sposób podania:
- iniekcja dożylna sterylnego roztworu
• Czas badania:
- po 30 minutach od momentu iniekcji, przedłużane w miarę potrzeby
• Przygotowanie pacjenta:
- nie wymaga przygotowania
 
Czerniak złośliwy
• Wskazania:
- czerniak skóry
- czerniak gałki ocznej
- podejrzenie obecności przerzutów
- również postaci amelanotyczne czerniaka
• Radiofarmaceutyki:
- przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko antygenowi błonowemu komórek czerniaka znakowane Tc-99m
- analogi somatostatyny
• Sposób podania:
- iniekcja dożylna sterylnego roztworu
• Czas badania:
- z użyciem znakowanego przeciwciała- po 3, 6 i 24 godzinach od momentu iniekcji
- z użyciem znakowanych analogów somatostatyny- po 4, 24 , czasem 48 godzinach od momentu iniekcji
• Przygotowanie pacjenta:
- nie wymaga przygotowania

 

 

pdf ikonaDiagnostyczne badanie scyntygraficzne - informacja dla pacjenta.pdf 438 KB