Dyrektor

dr n. o zdr. Magdalena Joanna Borkowska

 

 

Magdalena Joanna Borkowska


Magdalena Joanna Borkowska – dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, z wykształcenia prawnik. Pochodzi z Augustowa, całe swoje zawodowe życie związana jest z systemem ochrony zdrowia. Przez wiele lat pracowała w Podlaskiej Regionalnej Kasie Chorych oraz Narodowym Funduszu Zdrowia. Pełniła m.in. funkcję zastępcy dyrektora oraz p.o. dyrektora Podlaskiego Oddziału NFZ, była także wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. Do BCO przyszła z Centrali NFZ, gdzie ostatnio pracowała na stanowisku zastępcy dyrektora gabinetu Prezesa.

W codziennej pracy kieruje się słowami wybitnego polskiego psychologa Jacka Santorskiego - zarządzanie polega na tym, żeby robić rzeczy właściwie, a przywództwo, żeby robić właściwe rzeczy. Dlatego też, dyrektor Borkowska duży nacisk kładzie na sprawną organizację pracy, która przejawia się we właściwie określonych zadaniach poszczególnych komórek organizacyjnych oraz delegowaniu kompetencji sprawnej i profesjonalnej kadrze medycznej.

Jak podkreśla dyrektor, szpital to ludzie, a przede wszystkim pacjenci, których dobro jest najwyższą wartością. Strach przed chorobą onkologiczną ma wpływ na najbliższe otoczenie pacjenta, dlatego niezbędne jest holistyczne spojrzenie zarówno na sam proces leczenia, ale także działalność profilaktyczną i edukacyjną.

Jako priorytet traktuje profesjonalną opiekę nad pacjentem oraz dalszy rozwój BCO.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Dorota Elżbieta Kazberuk

Kazberuk

Dr n. med. Dorota Kazberuk jest pracownikiem BCO od 2004 roku. Pracowała kolejno na Oddziale Radioterapii następnie w Zakładzie Radioterapii z Pododdziałem Brachyterapii. Od 2010 roku po zdobyciu specjalizacji z radioterapii onkologicznej, pełniła funkcję koordynatora Pracowni Brachyterapii. Ten czas pozwolił jej na zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu organizacji pracy, motywowania pracowników oraz nabycia  praktycznych umiejętności z zakresu ekonomii szpitala. Pracowała przez ten czas na poprawę wizerunku szpitala i budowanie silnej pozycji BCO na arenie ogólnopolskiej. Od 2006 roku brała udział w organizacji siedmiu cyklicznych, interdyscyplinarnych konferencji w Białowieży o zasięgu ogólnopolskim, które zapisały się na stałe w kalendarzu spotkań onkologicznych w Polsce. 

Białostockie Centrum Onkologii od 1 grudnia 2019r. rozpoczęło realizację w województwie podlaskim pilotażowego programu koordynowanej opieki nad pacjentami onkologicznymi. W pilotażu dr Kazberuk pełni funkcję Koordynatora Medycznego w zakresie wszystkich nowotworów w tym ważnym projekcie. Pilotaż koordynowanej opieki to jeden z elementów Krajowej Sieci Onkologicznej. Najważniejszym zadaniem Krajowej Sieci Onkologicznej jest poprawa sytuacji pacjentów onkologicznych poprzez stworzenie struktury, która zapewni im kompleksową i koordynowaną opiekę onkologiczną, w oparciu o jednolite standardy diagnostyki i leczenia.  Zgodnie z tymi założeniami pacjenci, niezależnie od miejsca swojego zamieszkania, będą mieli zapewniony równy dostęp do świadczeń onkologicznych, będą również monitorowani pod względem postępów i jakości leczenia. Wszystko po to, aby chory onkologicznie nie gubił się w systemie, ale był prowadzony od momentu podejrzenia nowotworu na wszystkich etapach począwszy od diagnostyki, poprzez terapię i rehabilitację.

Dyrektor Kazberuk kolejną już kadencję pełni funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w oddziale podlaskim. Od wielu lat bierze udział i organizuje liczne spotkania naukowe z udziałem wielu wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny.

Pełniła funkcję Przewodniczącego Stowarzyszenia do Walki z Rakiem przy Białostockim Centrum Onkologii. W tym okresie zainicjowała wiele aktywności o charakterze charytatywnym angażujących zarówno pracowników szpitala wspólnie z pacjentami - chętnych do pomocy innym. Powstały w tym czasie projekty takie jak: onkosakiewki, podziel się talentem i wiele innych. Dyrektor powołała pierwszy OnkoRun – bieg po zdrowie, promujący zdrowy tryb życia i zachęcający do badań profilaktycznych. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się również Uroonko Jamm Session, na którym onkolodzy wspólnie z urologami wykonywali standardy jazzowe.

Okres pandemii zachęcił dr Kazberuk do nawiązywania współpracy z wieloma organizacjami i firmami. Dzięki aktywnej działalności i zaangażowaniu udało się pozyskać ogromną pomoc w zakresie środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego i pacjentów leczonych w Białostockim Centrum Onkologii, dzięki czemu udało się przetrwać najtrudniejsze momenty tego okresu. Odbyło się również w tym czasie wiele webinariów, dzięki którym mogliśmy się podzielić doświadczeniami z radzeniem sobie z pandemią.

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Jacek Roleder

Roleder

Z wykształcenia ekonomista, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zarządzania i finansów w ochronie zdrowia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a także praktycznej psychologii społecznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie.

Specjalista z ponad 20-letnim doświadczeniem w kierowaniu zespołem. Zajmował się opracowaniem strategii rozwoju oraz jej realizacją w jednostkach, tj. NFZ oraz PZU. Od kwietnia 2016 roku pełnił funkcję dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Umiejętności tj. zarządzanie zasobami ludzkimi, jakością świadczonych usług, logistyka czy motywowanie ludzi pomogły Jackowi Rolederowi w sprawnym i skutecznym kierowaniu Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Białymstoku oraz Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie. W swojej pracy zorientowany na jakość i profesjonalizm.