chirurdzy piersi

Kierownik Oddziału, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej: dr hab. n. med. Leszek Kozłowski

Pielęgniarka Oddziałowa: Hanna Ptaszyńska

Dane kontaktowe:

tel. 85 6784179 - sekretariat oddziału 2p.
tel. 85 6646733 - dyżurka lekarska 2p.
tel. 85 6646735 - dyżurka pielęgniarek 2p.

Asystenci specjaliści chirurgii onkologicznej/ogólnej:

 • lek. Piotr Oleksza - specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Maciej Kokoszko - specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista chirurgii ogólnej
 • dr n. med. Paweł Malinowski - specjalista chirurgii onkologicznej i ogólnej
 • lek. Katarzyna Bielawska - specjalista chirurgii onkologicznej
 • lek. Piotr Stępniewski - specjalista chirurgii onkologicznej
 • dr n. med. Karol Rogowski - specjalista chirurgii onkologicznej

Operacje piersi:

Zmian łagodnych:

 • tumorektomie
 • kwadrantektomie
 • zabiegi mastopeksji
 • symetryzacji
 • zmniejszania piersi  

Zmian nowotworowych:

 • operacje oszczędzające
  • (BCT) połączone z technikami onkoplastycznymi i towarzyszącą procedurą węzła wartowniczego
 • operacje radykalne (amputacje):
  • proste z procedurą węzła wartowniczego lub limfadenektomią pachową / Maddena /
  • amputacje podskórne z jednoczasową rekonstrukcją ekspanderem i/lub implantem
 • amputacje zmniejszające ryzyko zachorowania na raka piersi u nosicielek mutacji genów / BRCA1, BRCA 2 i innych/ z jednoczasową rekonstrukcją
 • operacje rekonstrukcji piersi tkankami własnymi po przebytym leczeniu onkologicznym
  • płat LD / z mięśnia najszerszego grzbietu /

Lekarze oddziału diagnozują i leczą chore w trybie szpitalnym i ambulatoryjnym mając dostęp do pełnej bazy infrastrukturalnej placówki, wykorzystując pracownie:

 • usg, usg piersi, biopsji gruboigłowej, biopsji cienkoigłowej, biopsji wspomaganej próżnią (biopsja mammotomiczna)
 • rtg - mammografia piersi, biopsji mammotomicznej pod kontrolą rtg
 • MR piersi - patomorfologii - radioterapii - onkologii - rehabilitacji - psychologii

Kompleksowość Białostockiego Centrum Onkologii pozwala na stworzenie merytorycznego zespołu ludzi tworzącego konsylium wielodyscyplinarne /w ramach karty DILO/ co do dalszego postępowania terapeutycznego.

Liczba nowych zachorowań raka piersi prowadzonych w BCO w ilości około 400 rocznie zobowiązuje nas do najwyższej staranności celem otoczenia chorych należytą i fachową opieką.

Obecnie uczestniczymy w procesie akredytacji naszego ośrodka celem uzyskania referencyjności leczenia chorób piersi tzw. Breast Cancer Unit.

Operacje nowotworów skóry:

 • miejscowe plastyki w zakresie twarzy: rekonstrukcje nosa płatem czołowym, operacje wargi dolnej, operacje odtwórcze ucha
 • miejscowe plastyki skóry tułowia i kończyn


Operacje czerniaka:

 • zmiany diagnozowane w naszym ośrodku oraz po zabiegach diagnostycznych w innych poradniach dermatologicznych czy chirurgicznych w połączeniu z procedurą węzła wartowniczego


Operacje układu chłonnego:

 • procedura węzła wartowniczego: czerniak, rak piersi
 • limfadenektomia pachwinowa
 • limfadenektomia pachwinowo - biodrowo - zasłonowa
 • limfadenektomia pachowa


Choroby tarczycy:

 • leczenie operacyjne guzów łagodnych i złośliwych tarczycy – całkowite lub częściowe wycięcie gruczołu z asekuracją neuromonitoringu, z usunięciem węzłów chłonnych szyi w razie potrzeby