W Białostockim Centrum Onkologii funkcjonuje Centrum Leczenia Nowotworów Skóry - Skin Cancer Melanoma Unit. Centrum zajmuje się pacjentami chorymi na nowotwory skóry i czerniaki. Jak dowodzą badania zawężenie specjalizacji lekarskich i tworzenie oddziałów narządowych znacznie poprawia wyniki leczenia pacjentów. Opieką pacjentów otoczy wielodyscyplinarny zespół składający się z chirurga onkologa, radioterapeutów, onkologów klinicznych, dermatologów, patomorfologów oraz fizjoterapeutów, pielęgniarek i koordynatorów leczenia onkologicznego.

Koordynator merytoryczny – lek. Katarzyna Bielawska - specjalista chirurgii onkologicznej
 
1655797515209Ukończyła studia medyczne na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w 2013 roku. W Oddziale Chirurgii Onkologicznej Białostockiego Centrum Onkologii pracuje od 2014 roku. Tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii onkologicznej uzyskała w 2020 roku. Od 2019 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Uczestniczyła w licznych szkoleniach w kraju i za granicą z zakresu chirurgii onkologicznej i rekonstrukcyjnej oraz dermatoskopii. Jej pasją zawodową jest leczenie nowotworów skóry, chirurgia onkologiczna i onkoplastyczna twarzy . Od 01.2020 r. jest kierownikiem projektu unijnego w BCO ,, Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej ''.  Inicjator i koordynator  tworzącego się w Białostockim Centrum Onkologii Skin Cancer Melanoma Unit - specjalistycznego ośrodka zajmującego się leczeniem nowotworów skóry i czerniaków.

 

 

 

Koordynator organizacyjny – mgr Elżbieta Halicka- specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Dane kontaktowe:
tel. 85 6784179 - sekretariat oddziału
tel. 85 6646735 - dyżurka pielęgniarek
tel. 85 6784733 - dyżurka lekarska

W SCMU istnieje pełny wachlarz diagnostyczno-terapeutyczny obejmujący: dermatoskopowe badania znamion w Poradni Dermatologicznej (wykrycie wczesnych postaci czerniaka), diagnostyka pogłębiona u pacjentów z czerniakiem (w ramach karty DILO), leczenie chirurgiczne w Poradni Chirurgii Onkologicznej i Oddziale Chirurgii Onkologicznej, leczenie nieinwazyjne nowotworów skóry w Poradni Dermatologicznej (kriochirurgia, terapia fotodynamiczna), radioterapia (brachyterapia i teleradioterapia), leczenie systemowe w Poradni Chemioterapii (immunoterapia, leczenie molekularne, chemioterapia). W ramach Poradni Onkologii Klinicznej/Chemioterapii dostępne są wszystkie refundowane w ramach NFZ programy terapeutyczne, zarówno w czerniakach skóry i błon śluzowych (Nivolumab, Pembrolizumab, Dabrafenib z Trametrynibem, Wemurafenib z Cobimetinibem), jak i raku podstawnokomórkowym (Vismodegib) oraz Cemiplimab w zaawanowamym lub przerzutowym raku płaskonabłonkowym.

Poradnia Dermatologiczna i Chirurgii Onkologicznej wyposażona jest w najnowocześniejsze urządzenia diagnostyczne: dermatoskop Heine Delta30, Dermlite Nailio z FotoX, system terapeutyczny TrevioLux do terapii fotodynamicznej z lampą Wooda, aparat kriochirurgiczny Brymill, sprzęt ATBM master służący do wideodermatoskopii i mapowania znamion.

W naszym ośrodku wykonujemy następujące operacje i procedury:

Operacje nowotworów skóry:

 • miejscowe plastyki w zakresie twarzy: rekonstrukcje nosa płatem czołowym, operacje odtwórcze ucha, plastyki z pokryciem ubytku płatem uszypułowanym lub przeszczepem - operacje onkoplastyczne
 • miejscowe plastyki skóry tułowia i kończyn

Operacje czerniaka:

 • wycięcie blizny z procedurą węzła wartowniczego lub limfadenektomią (limfadenektomia pachowa, pachwinowa, pachwinowo-biodrowo-zasłonowa)
  oznaczenie mutacji BRAF

Inne operacje:

 • pobranie węzła chłonnego przy podejrzeniu choroby rozrostowej układu chłonnego (chłoniaka)

W Poradni Chirurgii Onkologicznej wykonuje się zabiegi wycięcia drobnych zmian nowotworowych i znamion podejrzanych o czerniaka

Lekarze oddziału diagnozują i leczą chorych w trybie szpitalnym i ambulatoryjnym mając dostęp do pełnej bazy infrastrukturalnej placówki, wykorzystując pracownie:

 • pracownia USG (biopsje pod kontrolą USG)
 • pracownia tomografii komputerowej
 • pracownia rezonansu magnetycznego
 • pracownia PET (PET -TK, SPECT-TK)
 • pracownia medycyny nuklearnej

Pacjenci zgłaszający się do Poradni Chirurgii Onkologicznej lub Dermatologicznej potrzebują skierowania.

Wizyta po wcześniejszym ustalaniu terminu telefoniczne 85 66 46 888 lub osobiście w rejestracji BCO.