„Zrób kolonoskopię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim.” (nr WND-RPPD.02.05.00-20-0017/18)

Lider: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Partnerzy: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Okres realizacji: 01.01.2020 - 31.12.2021
Wartość projektu: 1 962 952, 02
Dofinansowanie: 1 864 804, 41

Grupa docelowa: kobiety i mężczyźni, posiadający miejsce zamieszkania pracy lub nauki na obszarze województwa podlaskiego w wieku 50 - 65 lat

Cel: Przedłużenie wieku aktywności zawodowej i obniżenie śmiertelności mieszkańców województwa podlaskiego przez zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach kolonoskopowych, realizowanych w ramach krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego.

Projekt zakłada zrekrutowanie i wyedukowanie 2000 uczestników , z których 1000 otrzyma wsparcie w postaci badania kolonoskopowego.

2000 uczestników (1000 BCO, 1000 Szpital w Suwałkach):

  • 1400 udział w poradzie podstawowej indywidualnej,
  • 600 udział w poradzie podstawowej zbiorowej,
  • 1000 badań kolonoskopowych (z tego: 50% osoby z obszarów białych plam tj.: powiaty -augustowski, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, wysokomazowiecki, zambrowski, M.Łomża, M.Suwałki. 50% osoby zamieszkujące miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym w szczególności obszary wiejskie).

Białostockie Centrum Onkologii przewiduje zwrot kosztów dojazdu uczestników na badanie oraz zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną lub osobą zależną podczas udziału we wsparciu w postaci badania wykonywanego w ramach Projektu.

DO PROGRAMU BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO KWALIFIKUJĄ SIĘ OSOBY KTÓRE W OSTATNICH 10-CIU LATACH NIE WYKONYWAŁY BADANIA KOLONOSKOPII.

Białostockie Centrum Onkologii w dn. 11.02.2018 w ramach partnerstwa podpisało umowę na realizację projektu pt. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPD.02.05.00-20-0011/17 , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Wartość projektu/koszty kwalifikowalne to 2 485 667,50 zł, z czego wartość dofinansowania 2 349 141,99zł.

Lider projektu – Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp.z o.o.,
Partnerzy:

  • Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
  • Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem. Na poziomie Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem kwota dofinansowania wynosi 727 535,87 zł.

Okres realizacji projektu: luty 2018 – styczeń 2020

Celem głównym projektu jest zmniejszenie śmiertelności mieszkańców województwa podlaskiego z powodu raka jelita grubego, poprzez zwiększenie o 3 000 liczby osób wykonujących badania profilaktyczne, umożliwiające odpowiednio wczesne wykrycie choroby.

W celu zwiększenia efektywności programu badań przesiewowych jelita grubego, projekt realizowany będzie w partnerstwie z dwoma podmiotami, posiadającymi doświadczenie oraz zasoby niezbędne do jego wykonania. Dodatkowym założeniem projektu jest współpraca  instytucji publicznych co spowoduje powstanie w regionie schematu kooperacji różnych jednostek mających na celu realizację wspólnych zadań. Cele projektu wpisują się w założone do osiągnięcia w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 cele programu tj.: Cel strategiczny „Jakość życia”, cel operacyjny 3.3. Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa oraz bezpieczeństwa publicznego. Zgodnie z zapisami w/w punktów strategii uwaga powinna koncentrować się na chorobach cywilizacyjnych oraz mających największy wpływ na aktywność zawodową i ich profilaktyce, wczesnej diagnostyce oraz leczeniu.

W ramach realizacji projektu:

  • realizowane będą bezpłatne szkolenia dotyczące profilaktyki raka jelita grubego,
  • pacjenci zakwalifikowani do badań otrzymują bezpłatny preparat przygotowujący do zabiegu,
  • zostanie zapewniona możliwość wykonania badania w znieczuleniu ogólnym,
  • zostanie zapewniona opieka w przypadku osób niesamodzielnych lub ich opiekunów, a także bezpłatny transport na życzenie pacjenta.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 601 301 310 i/lub  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do programu badań przesiewowych kwalifikują się osoby, które w ostanich 10-ciu latach nie wykonywały badania kolonoskopii.