Kierownik Apteki: mgr farm. Magdalena Jabłońska-Pokoleńczuk - specjalista farmacji aptecznej

Z-ca kierownika Apteki: mgr farm. Anna Maria Chocian - specjalista farmacji szpitalnej i aptecznej

tel. 85 6646 778

fax. 85 6646 790

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy Apteki:

 • mgr farm. Marta Bazylewicz
 • mgr farm. Edyta Krukowska
 • mgr farm. Agnieszka Lulewicz
 • mgr farm. Aneta Paszko
 • mgr farm. Marta Romanowska
 • mgr farm. Luiza Truskolaska
 • st. tech. farm. Ewa Sidorska
 • st. tech. farm. Joanna Mikołajuk
 • tech. farm. Katarzyna Dzieszko
 • tech. farm. Anna Kochańska
 • tech. farm. Iwona Perkowska
 • tech. farm. Renata Poskrobko
 • tech. farm. Edyta Szpikowska
 • tech. farm. Danuta Zdrojkowska
 • mgr Justyna Juchnicka
 • Małgorzata Wojdałowicz
 • Katarzyna Ostapczuk - fasowaczka
 • Grażyna Wojno – fasowaczka

Apteka Szpitalna Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie:

1. zaopatruje Oddziały i inne jednostki Centrum w:

 • leki gotowe;
 • leki recepturowe oraz apteczne;
 • leki stosowane w programach lekowych oraz w chemioterapii;
 • płyny infuzyjne;
 • płyny dializacyjne;
 • materiały opatrunkowe i szewne;
 • środki ochrony indywidualnej i wyroby medyczne jednorazowego użytku;
 • preparaty dezynfekcyjne;
 • preparaty do żywienia;
 • leki sprowadzane w ramach importu docelowego;

2. udziela informacji dot. produktów leczniczych;

3. sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem leków stosowanych w Szpitalu - przekazuje do wiadomości Oddziałów decyzje GIF/WIF dotyczące wycofania, wstrzymania lub ponownego dopuszczenia leków do obrotu oraz komunikaty bezpieczeństwa;

4. monitoruje niepożądane działania leków;

5. prowadzi ewidencję darowizn oraz próbek lekarskich;

6. bierze udział w badaniach klinicznych;

7. systematycznie dokonuje kontroli apteczek oddziałowych;

8. bierze udział w przygotowaniu specyfikacji przetargowych;

9. współtworzy procedury ogólnoszpitalne;

10. uczestniczy w pracach Komitetu Terapeutycznego, Komitetu ds. Antybiotykoterapii, Komitetu ds. Zakażeń Szpitalnych, Zespołu ds. Jakości.

Dbając o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych personel apteki bierze udział w konferencjach, seminariach naukowych oraz podlega ustawicznemu kształceniu, uczestnicząc w kursach specjalizacyjnych.

Apteka Szpitalna Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie wyposażona jest w jedną z najnowocześniejszych Pracowni Leku Cytostatycznego. Na powierzchni prawie 100 m kw. funkcjonuje wyodrębniony kompleks pomieszczeń, o najwyższym standardzie wyposażenia, przygotowany do bezpiecznej produkcji indywidualnych dawek preparatów cytostatycznych dla Pacjentów hospitalizowanych oraz leczonych ambulatoryjnie. Pracownia wyposażona jest w cztery komory Bernera, dedykowane do przygotowania roztworów leków cytostatycznych w warunkach aseptycznych oraz system pompowy Diana. Warunki panujące w Pracowni oraz systemy zamknięte, stosowane do sporządzania roztworów, zapewniają farmaceutom bezpieczeństwo w kontakcie z cytostatykiem. Nowoczesna Pracownia Leku Cytostatycznego jest w pełni skomputeryzowana.

W skład Pracowania Leku Cytostatycznego wchodzą:

 • Pomieszczenie przygotowawcze
 • Pomieszczenie wydawcze
 • Boks jałowy
 • Śluza czysta
 • Śluzy brudne
 • Pomieszczenie administracyjne.