Kierownik Oddziału – prof. dr hab. n. med. Ewa Sierko – specjalista radioterapii onkologicznej

Z-ca Kierownika Oddziału – lek. med. Anna Trochimczuk - specjalista radioterapii onkologicznej

Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Agata Roszko-Rybińska - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Pielęgniarki Koordynujące – mgr Marta Orzepowska- specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

                                               mgr Marta Milewska- specjalista pielęgniarstwa internistycznego                    

na stronę

Lekarze:

 • dr n. med. Dominika Hempel - specjalista radioterapii onkologicznej, psychoonkolog
 • dr n. med. Monika Konopka-Filippow - specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Agnieszka Anna Karwowska - specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Magda Kołtuniak-Samojluk - specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Justyna Halina Nalewska-Dawidziuk - specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Iwona Barbara Okońska - specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Anna Pawluczuk - specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Ewa Popławska-Maksymiuk-  specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Lucyna Sokołowska - specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Agnieszka Wojskowicz - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista geriatrii, specjalista chorób płuc
 • lek. med. Łukasz Zalewski - w trakcie specjalizacji z zakresu radioterapii onkologicznej

Fizjoterapeuta:

 • mgr Szymon Kupczak

Psycholog kliniczny:

 • mgr Agnieszka Maria Czubata - psycholog, psychoonkolog

statystki

Statystyka medyczna:

 • mgr Anna Tołkacz – koordynator
 • mgr Barbara Sokół
 • mgr Alina Markowska
 • lic. Anna Frąckiewicz
 • lic. Oliwia Kamińska

Personel pielęgniarski:

Kadra pielęgniarska Oddziału Radioterapii I

Odcinek A:

Pielęgniarka oddziałowa - mgr Agata Roszko-Rybińska - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

 • mgr Emilia Dęby - specjalista pielęgniarstwa internistycznego, ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 • mgr Monika Szymborska- specjalista pielęgniarstwa internistycznego,
 • lic. Weronika Mnich - ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego,  w trakcie studiów magisterskich
 • lic. Paulina Sienkiewicz - w trakcie studiów magisterskich
 • lic. Maja Sulwińska - w trakcie studiów magisterskich
 • Anna Chomik - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Małgorzata Danowska - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Teresa Dawidowicz - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego 
 • Wioletta Hareniuk - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Tamara Parfieniuk - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Lucyna Romanowska – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Barbara Cydzik - ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 • Irena Ramanchuk - ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

Odcinek B:

Pielęgniarka koordynująca -  mgr Marta Orzepowska - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

 • mgr Magdalena Ewa Bobik - specjalista pielęgniarstwa internistycznego
 • mgr Aleksandra Bańkowska - w trakcie specjalizacji internistycznej
 • mgr Juliusz Dojlida - w trakcie specjalizacji internistycznej
 • mgr Renata Kaczan - specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • mgr Kinga Monika Kopciewska - w trakcie specjalizacji internistycznej
 • mgr Danuta Kunicka-Miltyk - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego i opieki paliatywnej
 • mgr Bartosz Piotr Rutkowski - w trakcie specjalizacji internistycznej
 • mgr Justyna Sakowska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • mgr Klaudia Wiszowata - w trakcie specjalizacji internistycznej
 • lic. Mirosława Miłkowska - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • lic. Weronika Wilczewska - w trakcie studiów magisterskich
 • Ewa Szerszunowicz - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Odcinek C:

Pielęgniarka koordynująca – mgr Marta Milewska - specjalista pielęgniarstwa internistycznego

 • mgr Anna Andrukiewicz - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego, w trakcie specjalizacji internistycznej
 • mgr Katarzyna Bartnicka - specjalista pielęgniarstwa internistycznego
 • mgr Karolina Czermak - w trakcie specjalizacji  internistycznej
 • mgr Małgorzata Faszczewska  - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • mgr Angelika Jeleniewska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii, w trakcie specjalizacji onkologicznej
 • mgr Justyna Jurczuk - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego, anestezjologicznego i intensywnej terapii, w trakcie specjalizacji internistycznej
 • mgr Małgorzata Agata Klepacka - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego, opieki paliatywnej, w trakcie specjalizacji internistycznej
 • mgr Alicja Łapińska - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego i rodzinnego, w trakcie specjalizacji internistycznej                         
 • mgr Aneta Mantur - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego, w trakcie specjalizacji internistycznej  
 • mgr Zofia Masalska - w trakcie specjalizacji  internistycznej                     
 • mgr Iwona Beata Paczkowska - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego i internistycznego
 • lic. Marta Wnorowska - w trakcie studiów magisterskich
 • Mirosława Wojcieszyk - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Oddział Radioterapii I mieści się w kilku miejscach BCO:

- w budynku H na piętrze II – odcinek A

                        na piętrze III – odcinek B

- w budynku C na piętrze II – odcinek C

Kontakt:

Odcinek A – budynek H, II p.

Dyżurka lekarska – 85 66 46 736

Kierownik Oddziału - 85 66 46 718

Pielęgniarka oddziałowa - 85 66 46 768

Dyżurka pielęgniarska – 85 66 46 731

Odcinek B – budynek H, III p.

Dyżurka lekarska - 85 66 46 720/721

Pielęgniarka koordynująca - 85 66 46 785

Dyżurka pielęgniarska – 85 66 46 719


Odcinek C - budynek C, II p.

Dyżurka lekarska - 85 67 84 227

Pielęgniarka koordynująca - 85 67 84 117

Dyżurka pielęgniarska - 85 67 84 116

 

 • W Oddziale Radioterapii I prowadzona jest pełnoprofilowa radioterapia, zajmujemy się m.in. leczeniem chorych na nowotwory głowy i szyi, ośrodkowego układu nerwowego, płuc, piersi, śródpiersia, przewodu pokarmowego, gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, raki skóry i czerniaki, nowotwory tkanek miękkich oraz chłoniaki. Pomagamy również pacjentom, u których w przebiegu choroby nowotworowej doszło do pojawienia się przerzutów do kości, mózgu, płuc i innych narządów.
 • Skojarzone leczenie pacjenta planowane jest na wielodyscyplinarnych konsyliach specjalistycznych, w których uczestniczą nasi lekarze - zarówno w Białostockim Centrum Onkologii, jak i we współpracujących z nami szpitalach, m.in. w Klinikami Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach.
 • Radioterapia realizowana jest przy użyciu energii jonizującej metodą teleradioterapii (leczenie wiązkami promieniowania skierowanymi z zewnątrz ciała pacjenta) oraz brachyterapii (we współpracy z lekarzami radioterapeutami z Zakładu Radioterapii z pododdziałem brachyterapii BCO).
 • Radioterapię stosujemy samodzielnie lub jako element terapii skojarzonej, składającej się z połączenia leczenia operacyjnego, radio- i chemioterapii/hormonoterapii a także immunoterapii i/lub leczenia ukierunkowanego molekularnie.
 • W radioterapii wykorzystywane są przez nas nowoczesne, wysokospecjalistyczne, bardzo precyzyjne techniki radioterapeutyczne 3D, takie, jak IMRT, VMAT, radiochirurgia stereotaktyczna, radioterapia stereotaktyczna realizowane na akceleratorach liniowych firmy ELEKTA (AGILITY, VERSA).
 • Planowanie wysokospecjalistycznej radioterapii odbywa za pomocą nowoczesnego komputerowego systemu planowania radioterapii MONACO.
 • Precyzyjne, trójwymiarowe określenie obszaru napromieniania odbywa się w oparciu o badania obrazowe i metaboliczne. Do planowania leczenia wykorzystujemy  symulator firmy NUCLETRON, tomograf komputerowy SIEMENS, z możliwością wykonania wirtualnej symulacji, rezonans magnetyczny PHILIPS INGENIA, skaner PET-CT firmy GE. Współpracujemy z Laboratorium Obrazowania Molekularnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w Parku Naukowo-Technicznym, gdzie pacjenci mają możliwość wykonania innowacyjnego badania PET/MRI.
 • Do planowania radioterapii stosujemy również innowacyjne systemy uwzględniające ruchomość oddechową:
  • tomografię lokalizacyjną 4D – uwzgledniającą ruchomość oddechową różnych narządów i/lub guzów (np. guzów płuc) w różnych fazach oddechowych
  • próżniowy system unieruchamiania ciała stosowany w radioterapii stereotaktycznej
  • system bramkowania oddechowego (ABC – Active Breath Control), który  pozwala na prowadzenie wysokospecjalistycznych technik napromieniania w określonej fazie oddychania, np. podczas planowania i realizacji radioterapii u chorych na raka piersi, celem oszczędzenia serca i płuc
 • Weryfikacja prawidłowości realizacji radioterapii prowadzona jest przy pomocy procedur: trójwymiarowej weryfikacji ułożenia pacjenta za pomocą niskodawkowej stożkowej tomografii komputerowej – system XVI ; weryfikacji dwuwymiarowej – system portal vision, zaś weryfikacja prawidłowości podania określonej dawki promieniowania – za pomocą dozymetrii in vivo lub weryfikacji planu radioterapii na specjalistycznych fantomach.
 • Personel Oddziału Radioterapii I charakteryzuje się najwyższymi kwalifikacjami, szkolił się i nadal odbywa szereg szkoleń, kursów międzynarodowych i krajowych, uczestniczy aktywnie w konferencjach i kongresach naukowych. Dr hab. Ewa Sierko, dr n. med. Dominika Hempel są jednocześnie pracownikami Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i są wykładowcami na kursach i szkoleniach przed- i podyplomowych z zakresu onkologii, radioterapii, terapii wspomagającej, psychoonkologii i leczenia skojarzonego nowotworów. Są autorami/współautorami licznych publikacji na forum międzynarodowym i krajowym z zakresu onkologii i wielu rozdziałów edukacyjnych w profesjonalnych podręcznikach medycznych z zakresu radioterapii, nowoczesnych metod leczenia systemowego, oraz leczenia wspomagającego w onkologii.
 • Obecność w naszym zespole dr Agnieszki Wojskowicz, która jest specjalistą chorób wewnętrznych, geriatrii oraz chorób płuc - zapewnia naszym pacjentom wszechstronną opiekę internistyczną, co jest szczególnie istotne w przypadku chorych starszych i cierpiących z powodu licznych chorób współistniejących.

 • Oddział Radioterapii I posiada akredytacją Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej do prowadzenia specjalizacji z zakresu radioterapii onkologicznej.
 • Zespół pielęgniarski Oddziału Radioterapii I składa się z doświadczonych dyplomowanych pielęgniarek i pielęgniarzy, jest wielokierunkowo wykształcony, zapewnia troskliwą opiekę chorym i charakteryzuje się empatią.
 • Opieka nad pacjentami onkologicznymi w trakcie pobytu w Oddziale Radioterapii I jest wszechstronna. Oprócz radioterapii pacjenci posiadają opieką z zakresu rehabilitacji, wsparcia psychologicznego (również dla rodzin naszych pacjentów), konsultacji lekarzy o różnych specjalnościach medycznych, jak i wsparcia duchowego (usługi duszpasterskie świadczone są przez kapelana katolickiego i prawosławnego).
 • W przypadku chorych leczonych paliatywnie współpracujemy z Hospicjum Domowym i Hospicjum Stacjonarnym w Białymstoku i innych miastach naszego województwa.
 • Lekarze specjaliści z naszego Oddziału przyjmują chorych w ramach Poradni Radioterapii - gabinety nr 1 i 4 – wejście od strony ul. Ogrodowej, bud. H, Parter - na prawo). Udzielane są konsultacje radioterapeutyczne oraz przeprowadzane wizyty i badania kontrolne po leczeniu..