Projekt „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi”.

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem.
Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2020 r.

Cel Projektu:
Głównym celem projektu jest zmniejszenie śmiertelności powodowanej chorobą nowotworową piersi wśród kobiet w wieku 50-69 lat, poprzez  zwiększenie liczby kobiet wykonujących badania profilaktyczne umożliwiające odpowiednio wczesne wykrycie choroby. Z uwagi na niską świadomość zdrowotną społeczeństwa oraz wykrywanie chorób w zaawansowanych stadiach rozwojowych działania edukacyjno-informacyjne ukierunkowane są na poprawę świadomości dbania o własne zdrowie, a przez to zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne (mammograficzne). Efektem podejmowanych działań będzie również przedłużenie wieku aktywności zawodowej kobiet województwa podlaskiego.

Planuje się objąć wsparciem Programem profilaktyki raka piersi 3693 kobiet w wieku 50-69 lat, zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego. W szczególności działaniami projektowymi mają być objęte kobiety z obszarów tzw. „białych plam” (powiat wysokomazowiecki, siemiatycki, zambrowski, łomżyński, kolneński, oraz Suwałki, Sejny), z miejscowości poniżej 20 mieszkańców, obszarach wiejskich. Z uwagi na niski procent zgłaszalności na badania mammograficzne kobiet z w/w obszarów
Zakłada się, że w efekcie działań informacyjno – edukacyjnych 1108 kobiet weźmie udział w badaniach mammograficznych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Wartość projektu: 1 514 308,80 PLN
Wartość dofinansowania: 1 420 053,80 PLN
w tym z funduszy Unii Europejskiej: 1287 162,48 PLN

„Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy” nr WND-RPPD.02.05.00-20-0004/17

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem i Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.
Okres realizacji projektu: 01.12.2017 – 31.12.2021
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest rehabilitacja medyczna i psychologiczna oraz edukacja osób po chorobie onkologicznej w celu umożliwienia im powrotu do pracy. Z uwagi na niski odsetek pacjentów, którzy po chorobie wracają do aktywności zawodowej oraz zwiększającą się zachorowalność na nowotwory niezbędne są działania informacyjno-edukacyjne i medyczne ukierunkowane na edukację w zakresie profilaktyki III-rzędowej i Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Efektem podejmowanych działań będzie powrót do aktywności zawodowej i społecznej pacjentów po chorobie onkologicznej.
Planuje się objąć wsparciem 4900 mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 20-64, którzy w latach 2016-2020 zachorowali, bądź zachorują na nowotwór złośliwy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.
Wartość projektu: 9 593 375,92 PLN
Wartość dofinansowania: 9 113 238,19 PLN
w tym dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej: 8 154 369,53 PLN

Więcej informacji na stronie projektu www.idznaprzod.com

Białostockie Centrum Onkologii w dn. 11.02.2018 w ramach partnerstwa podpisało umowę na realizację projektu pt. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPD.02.05.00-20-0011/17 , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Wartość projektu/koszty kwalifikowalne to 2 485 667,50 zł, z czego wartość dofinansowania 2 349 141,99zł.

Lider projektu – Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp.z o.o.,
Partnerzy:

  • Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
  • Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem. Na poziomie Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem kwota dofinansowania wynosi 727 535,87 zł.

Okres realizacji projektu: luty 2018 – styczeń 2020

Celem głównym projektu jest zmniejszenie śmiertelności mieszkańców województwa podlaskiego z powodu raka jelita grubego, poprzez zwiększenie o 3 000 liczby osób wykonujących badania profilaktyczne, umożliwiające odpowiednio wczesne wykrycie choroby.

W celu zwiększenia efektywności programu badań przesiewowych jelita grubego, projekt realizowany będzie w partnerstwie z dwoma podmiotami, posiadającymi doświadczenie oraz zasoby niezbędne do jego wykonania. Dodatkowym założeniem projektu jest współpraca  instytucji publicznych co spowoduje powstanie w regionie schematu kooperacji różnych jednostek mających na celu realizację wspólnych zadań. Cele projektu wpisują się w założone do osiągnięcia w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 cele programu tj.: Cel strategiczny „Jakość życia”, cel operacyjny 3.3. Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa oraz bezpieczeństwa publicznego. Zgodnie z zapisami w/w punktów strategii uwaga powinna koncentrować się na chorobach cywilizacyjnych oraz mających największy wpływ na aktywność zawodową i ich profilaktyce, wczesnej diagnostyce oraz leczeniu.

W ramach realizacji projektu:

  • realizowane będą bezpłatne szkolenia dotyczące profilaktyki raka jelita grubego,
  • pacjenci zakwalifikowani do badań otrzymują bezpłatny preparat przygotowujący do zabiegu,
  • zostanie zapewniona możliwość wykonania badania w znieczuleniu ogólnym,
  • zostanie zapewniona opieka w przypadku osób niesamodzielnych lub ich opiekunów, a także bezpłatny transport na życzenie pacjenta.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 601 301 310 i/lub  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do programu badań przesiewowych kwalifikują się osoby, które w ostanich 10-ciu latach nie wykonywały badania kolonoskopii.