„Zrób cytologię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy w województwie podlaskim.”  (nr WND-RPPD.02.05.00-20-0016/18)

Lider: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Partnerzy: Łomżyńskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Stowarzyszenie do Walki z Rakiem

Okres realizacji: 01.01.2020 - 30.09.2023

Wartość projektu: 1 954 263, 24

Dofinansowanie: 1 856 548, 52

Grupa docelowa: kobiety, posiadające miejsce zamieszkania pracy lub nauki na obszarze województwa podlaskiego w wieku 25 - 59 lat

Cel: Przedłużenie wieku aktywności zawodowej i obniżenie śmiertelności kobiet przez zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach cytologicznych, realizowanych w ramach krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Projekt zakłada zrekrutowanie i wyedukowanie 3300 kobiet, z których 935 otrzyma wsparcie w postaci badania cytologicznego.

3300 uczestniczek (2300 BCO, 1000 ŁCM):

  • 3150 udział w poradzie podstawowej indywidualnej,
  • 150 udział w poradzie podstawowej zbiorowej,
  • 2600 kobiet z 2000 skorzysta z porady pogłębionej indywidualnej,
  • 935 badań cytologicznych (z tego: 20% kobiety z obszarów białych plam, 20% kobiety wykonujące badanie cytologiczne po raz pierwszy, 50% kobiety z obszarów wiejskich i miejscowości poniżej 20 000 mieszkańców).

Białostockie Centrum Onkologii  przewiduje zwrot kosztów dojazdu uczestniczki na badanie oraz zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną lub osobą zależną podczas udziału uczestniczki we wsparciu w postaci badania wykonywanego w ramach Projektu.