„Zrób cytologię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy w województwie podlaskim.”  (nr WND-RPPD.02.05.00-20-0016/18)

Lider: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Partnerzy: Łomżyńskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Stowarzyszenie do Walki z Rakiem

Okres realizacji: 01.01.2020 - 31.12.2021

Wartość projektu: 1 447 127, 64

Dofinansowanie: 1 374 606, 24

Grupa docelowa: kobiety, posiadające miejsce zamieszkania pracy lub nauki na obszarze województwa podlaskiego w wieku 25 - 59 lat

Cel: Przedłużenie wieku aktywności zawodowej i obniżenie śmiertelności kobiet przez zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach cytologicznych, realizowanych w ramach krajowego programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Projekt zakłada zrekrutowanie i wyedukowanie 2000 kobiet , z których 545 otrzyma wsparcie w postaci badania cytologicznego.

2000 uczestniczek (1000 BCO, 1000 ŁCM):

  • 1600 udział w poradzie podstawowej indywidualnej,
  • 400 udział w poradzie podstawowej zbiorowej,
  • 1200  kobiet z 2000 skorzysta z porady pogłębionej indywidualnej,
  • 545 badań cytologicznych (z tego: 20% kobiety z obszarów białych plam, 20% kobiety wykonujące badanie cytologiczne po raz pierwszy, 50% kobiety z obszarów wiejskich i miejscowości poniżej 20 000 mieszkańców).

Białostockie Centrum Onkologii  przewiduje zwrot kosztów dojazdu uczestniczki na badanie oraz zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną lub osobą zależną podczas udziału uczestniczki we wsparciu w postaci badania wykonywanego w ramach Projektu.