1. Treść ogłoszenia

2. Ogłoszenie - zmiana terminu skladania ofert

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy

Zaproszenie do złożenia oferty na dzierżawę nieruchomości

Zaproszenie do złożenia oferty na dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu

Formularz ofertowy

Projekt umowy najmu dachu

Formularz ofertowy

Ogłoszenie o przetargu

Wzór umowy