Zaproszenie do złożenia oferty na dzierżawę nieruchomości

Zaproszenie do złożenia oferty na dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu

Formularz ofertowy

Projekt umowy najmu dachu

Formularz ofertowy

Ogłoszenie o przetargu

Wzór umowy