Kierownik Zakładu Radioterapii: dr n. med. Tomasz Maciej Filipowski
tel. 85 6646830 - kierownik
tel. 85 6646770 - pracownia brachyterapii
tel. 85 6646811, 85 6646811 - rejestracja
tel. 573 424 968 - sekretariat

W skład Zakładu Radioterapii wchodzą pracownie:

  • teleradioterapii
  • brachyterapii
  • symulacji
  • modelarni

Zakład Radioterapii Białostockiego Centrum Onkologii realizuje leczenie napromienianiem w trybie ambulatoryjnym oraz w koordynacji z oddziałami Radioterapii pacjentów hospitalizowanych.

Pracownia brachyterapii HDR leczy metodą brachyterapii pacjentów ambulatoryjnie i w trybie leczenia zamkniętego.

Rocznie w Zakładzie Radioterapii napromienia się ok. 1800 chorych głównie z nowotworami piersi, prostaty, głowy i szyi oraz płuca, mózgu, tkanek miękkich i kości a także innych lokalizacji. W pracowni brachyterapii HDR poddawanych jest leczeniu 300 pacjentów rocznie.Zakład radioterapii ściśle współpracuje z zakładem fizyki medycznej, oddziałami łóżkowymi radioterapii, chirurgii, onkologii klinicznej i ginekologii onkologicznej.

Współpracuje z Kliniką Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Kliniką Radioterapii I Instytutu Onkologii w Gliwicach, Instytutem Onkologii w Warszawie.

W Zakładzie Radioterapii oraz pracowni brachyterapii HDR BCO realizowane są cele statutowe szpitala, wypełniany jest kontrakt NFZ radioterapii i brachyterapii chorych jak również prowadzona jest działalność naukowa, udział aktywny w licznych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Organizujemy co dwa lata sympozja tematyczne w Białowieży.

APARATURA ZAKŁADU RADIOTERAPII

Zakład Radioterapii BCO dysponuję czterema  nowoczesnymi aparatami, wysokoenergetycznymi przyspieszaczami liniowymi; wszystkie przystosowane  do wykonywania technik statycznych 3-D - IMRT oraz dynamicznych VMAT, radioterapii sterowanej obrazem - IGRT. Weryfikacji ułożenia pacjenta  w technice XVI.

Wszystkie aparaty zostały wyposażone w nowoczesne kolimatory wielolistkowe o grubości 5 mm AGILITY umożliwiające leczenie metodą stereotaksji i jeden aparat Versa HD filtr FFF.

Symulatory firmy ELEKTA: w tym jeden z możliwością wykonania skarnów tomograficznych umożliwiających planowanie 3D.

Do planowania leczenia wykorzystywany jest tomograf komputerowy Siemens z możliwością wykonania wirtualnej symulacji.

Całością zarządza i łączy w jedną całość system zarządzania i weryfikacji MOSAIQ. Posiadamy także system ABC do radioterapii na wstrzymanym oddechu.

Dzięki współpracy z firmą Audiofil-A zainstalowano aparaturę nagłaśniającą umożliwiającą pacjentom słuchanie muzyki relaksacyjnej w trakcie przygotowania i w czasie zabiegów radioterapii.

PRACOWNIA BRACHYETRAPII HDR

Wyposażenie pracowni stanowi aparat do brachyterapii HDR firmy ELEKTA, ze źródłem irydu 192. System planowania leczenia Oncetra Brachy, IPSA.

Pracownia wyposażona jest we wszystkie aplikatory narządowe pozwalające na leczenie nowotworów metodą brachyterapii we wszystkich lokalizacjach.

Pracownia posiada ramię C do weryfikacji pozycji źródeł promieniowania oraz bezpośredni dostęp do symulatora z możliwością wykonania tomografii komputerowej w celu planowania 3D.

Do brachyterapii prostaty wykorzystywany jest system SWIFT pozwalający na planowanie w czasie rzeczywistym (Real time) sprzężony z aparatem USG oraz systemem planowania leczenia 3D.

W brachyterapii oskrzelowej wykorzystywany jest bronchofiberoskop Olympus z możliwością archiwizacji danych Endobase.

Wykonywane są aplikacje ginekologiczne w tym z wykorzystaniem techniki planowania 3D- przestrzennej konformalnej z użyciem tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego.

Do leczenia nowotworów sutka używamy aplikatora Contura (SenoRx) oraz aplikatorów śródtkankowych Comfort (ELEKTA).  Leczenie odbywa się  techniką  APBI (częściowe napromienianie piersi) pozwalająca na skrócenie czasu leczenia wybranych pacjentek, do pięciu dni.

Leczymy również inne lokalizacje narządowe przy pomocy całego zestawu aplikatorów śródtkankowych, stycznych i wewnątrzprzewodowych.

Pracownia ściśle współpracuje z klinikami brachyterapii Instytutu Onkologii w Warszawie i Gliwicach.

PERSONEL ZAKŁADU RADIOTERAPII Z PRACOWNIĄ BRACHYTERAPII HDR

Lekarze: 

Dr n. med. Tomasz Filipowski kierownik
Lek. med. Ewa Rożkowska z-ca kierownika
Dr n. med. Joanna Topczewska
Lek. med. Anna Kozłowska
Lek. med. Dorota Kazberuk Koordynująca pracę pracowni brachyterapii HDR
Lek. med. Anna Szmigiel-Trzcińska
Lek. med. Michał Niksa
Lek. med. Rafał Maksim
Lek. med. Monika Filipow
Dr hab. med. Ewa Sierko Klinika UMB
Dr n. med. Dominika Hempel Klinika UMB

Pielęgniarki:

mgr Ewa Sawicka - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego -  Pielęgniarka Koordynująca
Elżbieta Sznajderuk – specjalista w dziedzinie anestozjologii i intensywnej terapii
mgr Magdalena Kondracka
mgr Angelika Grzybowska
Barbara Perkowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

Salowa: Lena Malecka

Technicy radioterapii:

Gruszka Ewa – po. kierownika zespołu techników w Zakładzie Radioterapii
Bielicki Krzysztof  tech. elektroradiologii
Czaczkowska Agata  st. tech elektroradiologii
mgr.Czauderna  Jolanta  asystent elektroradiologii
Figzał Dorota  st. tech elektroradiologii
Gawryluk Marta  tech. elektroradiologii
Gąsowska Iwona  st. tech elektroradiologii
Gąsowski Marcin  st. tech elektroradiologii
Jarosz Anna  specjalista tech.radioterapii
Jurczykowski Cezary  specjalista tech.radioterapii
Kateusz Piotr  tech. elektroradiologii
Klisz Joanna  specjalista tech.radioterapii
Kobylski Piotr  specjalista tech.radioterapii
Koćmierowska Barbara  specjalista tech.radioterapii
Kołtun Liliana  specjalista tech.radioterapii
Kozłowska Beata  st. tech elektroradiologii
Okłota Artur  specjalista tech.radioterapii
Onoszko Aneta  specjalista tech.radioterapii
Pasyńczuk Adam  mgr. elektroradiologii
Patejuk Marcin  st. tech elektroradiologii
Różańska-Zimnoch Małgorzata  tech. elektroeadiologii
Słota Iwona  st. tech elektroradiologii
Sołowiej Beata  tech. elektroradiologii
Szot Izabela  specjalista tech.radioterapii
Tołkin Jolanta  specjalista tech.radioterapii
Wasiluk Natalia  tech. elektroradiologii
Wołpiuk  Katarzyna  st. tech elektroradiologii
mgr.Wyszpiański Patryk  młodszy asystent elektroradiologii
Zawadzki Marcin  tech. elektroradiologii
Żukowska Anna   tech. elektroradiologii

Sekretariat:

Radulska Mirosława 
Tołkacz Anna
Gryko Emilia
Iwona Krasowska

RADIOTERAPIA

Radioterapia jest metodą leczenia nowotworu przy użyciu promieniowania.

Celem napromieniania jest zniszczenie lub unieszkodliwienie komórek nowotworowych. Do leczenia używa się aparatów nazywanymi przyspieszaczami. To nowoczesne urządzenia do emisji energii promieniowania sterowane komputerowo.
Radioterapia  może być stosowana jako samodzielna metoda leczenia  lubteż wspólnie z chirurgią i chemioterapią. Stosowana jest w różnym czasie przed, po lub rzadziej w trakcie innej metody leczenia.

Aparat (przyspieszacz) zbudowany jest z głowicy z której „wysyłane” jest promieniowanie oraz stołu terapeutycznego na którym leży pacjent ( ta część aparatu jest widoczna w kabinie). Podobnie jak przy badaniu rentgenowskim promieniowania nie widać, pacjent nie czuje i nie słyszy   działania promieni, i nie boli go sam zabieg napromieniania.Odgłosy jakie wydobywają się z aparatu to ruch głowicy i osłon wmontowanych w głowicę. Promieniowanie działa tylko na pacjenta i nie wydostaje się na zewnątrz, nie powoduje zagrożenia dla innych ludzi.

Nowoczesna radioterapia polega na dostosowaniu promieniowania do osobistej budowy każdego pacjenta. W tym celu wykonujemy badanie tomografii komputerowej w ułożeniu pacjenta tak jak będzie napromieniany.
W celu zapewnienia dokładności i powtarzalności ułożenia stosujemy specjalne podkładki, maski, i usztywniacze nazywane stabilizatorami.
Lekarze wspólnie z fizykami ustalają warunki w jakich promieniowanie będzie najlepsze dla konkretnego pacjenta, jest to wykonanie „planu leczenia”. Następnie taki plan jest sprawdzany „na sucho” tj bez pacjenta przy pomocy specjalnych przyrządów pomiarowych. Dopiero po takiej weryfikacji pacjent jest zapraszany na radioterapię. Nowoczesna radioterapia jest podzielona na dużą ilość dawek codziennie przez okres od 5 do 8 tygodni oprócz soboty, niedzieli i świąt.

Skąd wiadomo, że ułożenie pacjenta w trakcie zabiegu jest prawidłowe, lub ze zabieg przebiega prawidłowo i promieniowanie trafia do celu. Do tego służy nam specjalny system weryfikacji ułożenia. Przy pierwszym ułożeniu pacjenta aparat obraca się o 3600 ( dookoła pacjenta) i wykonuje tomografię. Jest ona porównywana z badaniem tomograficznym, które było wykonane przed leczeniem. Jeśli komputer nie wykryje poruszenia pacjent jest napromieniany, jeśli natomiast jest jakieś odchylenie to technik poprawia ułożenie pacjenta lub stołu i dopiero zaczyna napromieniać.
Czynność ta jest powtarzana przez cały czas radioterapii raz w tygodniu lub częściej.