Pododdział Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego Białostockiego Centrum Onkologii to pierwszy i obecnie jedyny w województwie podlaskim wielodyscyplinarny ośrodek  zajmujący się kompleksową diagnostyką i leczeniem pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego.

Obecnie, nasz ośrodek oferuje chorym dostęp do nowoczesnej, szybkiej i pełnoprofilowej diagnostyki oraz najbardziej zaawansowanych, przeprowadzanych techniką laparoskopową, endoskopową, jak też techniką klasyczną, operacji nowotworów przewodu pokarmowego.

na stronę

Największym atutem naszego ośrodka jest pełen zaangażowania, doświadczony zespół lekarzy i pielęgniarek. Nasz zespół to w większości młode, otwarte na nowoczesne, naukowo udokumentowane metody leczenia osoby, które ciągle podnoszą swoje kwalifikacje poprzez liczne szkolenia i staże w czołowych ośrodkach chirurgicznych w Polsce i Europie.

Skład osobowy Pododdziału:

Koordynator - dr n. med. Kamil Safiejko (specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista chirurgii ogólnej)

Lekarze:

 • lek. Marian Domurat (specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista chirurgii ogólnej)
 • lek. Wojciech Fiedorowicz (specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista chirurgii ogólnej)
 • lek. Jerzy Hapanowicz (specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista chirurgii ogólnej)
 • dr n. med. Marcin Juchimiuk (specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista chirurgii ogólnej)
 • dr n. med. Aleksander Tarasik (specjalista chirurgii onkologicznej)
 • dr n. med. Tomasz Piotr Kozłowski (specjalista chirurgii ogólne)
 • lek Jacek Pierko (specjalista chirurgii ogólnej, specjalista gastroenterologii)
 • lek. Mateusz Mucha (rezydent)
 • lek. Hubert Puziuk (rezydent)

colorectal lekarze

Pielęgniarka Oddziałowa: Joanna Osadkowska

tel. 85 67 84 178 - dyżurka lekarska, sekretariat
tel. 85 67 84 176 - dyżurka pielęgniarek 

colorectal pielęgniarki

Pododdziału Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego BCO  jest wiodącym ośrodkiem chirurgii onkologicznej, wykonującym najwięcej w województwie  podlaskim operacji nowotworów przewodu pokarmowego z czego ponad 70% z tych procedur wykonywanych jest zawansowanymi, wideoskopowymi technikami małoinwazyjnymi z wykorzystaniem innowacyjnego w skali kraju sprzętu wideoskopowego (3D, 4K, ICG, HD STORZ, OLYMPUS). Jako pierwsi w regionie i jedni z pierwszych w kraju w 2018r. zaczęliśmy rutynowo wykorzystywać, w trakcie zabiegów laparoskopowych nowotworów przewodu pokarmowego, zieleń indocjaninową (ICG) celem oceny ukrwienia jelita i zespoleń oraz lokalizacji regionalnych węzłów chłonnych. Ponadto, nasz ośrodek dysponuje śródoperacyjnym USG i USG laparoskopowe umożliwiającym śródoperacyjna lokalizację guzów wątroby i trzustki, a także pozwala dokładną lokalizację ważnych struktur anatomicznych, co  umożliwia bezpiecznie radykalne usunięcie nowotwór wątroby i trzustki. Na wyposażeniu naszego ośrodka posiadamy też zawansowane narzędzia wysokiej energii (ligasure, nóż ultradźwiękowy, ultradźwiękowy nóż wodny, argon) umożliwiające cięcie i koagulacje tkanek, narządów i naczyń podczas operacji nowotworów technikami małoinwazyjnymi. Obecnie nasz ośrodek jest w trakcie wprowadzania do naszej praktyki procedury HIPEC, jako opcji terapeutycznej dla chorych z przerzutami nowotwór przewodu pokarmowego do jamy brzusznej.

Rutynowo w naszym ośrodku wykonujemy m.in. poniższe operacje i procedury:

Chirurgia jelita grubego – wykonujemy pełen profil zabiegów nowotworów jelita grubego i odbytnicy. Dzięki wykorzystaniu najnowszych małoinwazyjnych technik operacyjnych z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu w Polsce w  skojarzeniu  z innymi  metodami leczenia (RTH i CHT), dzięki czemu jesteśmy w stanie w  wielu przypadkach zachować ciągłość przewodu pokarmowego oszczędzając zwieracze odbytu, co pozwala uniknąć stałej stomii jelitowej.

 • laparoskopowa prawostronna hemikolektomia
 • laparoskopowa lewostronna hemikolektomia
 • laparoskopowa resekcja esicy
 • laparoskopowe resekcje odbytnicy
 • laparoskopowa niska i przezzwieraczowa resekcja odbytnicy (technika ta pozwala na zachowanie zwieraczy przy nisko położonych guzach - transanal total mesorectal excision - TaTME)
 • przezodbytnicze endoskopowe miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy (Transanal endoscopic microsurgery - TEM)

Chirurgia żołądka – zajmujemy się kompleksowym leczeniem skojarzonym z chemioterapią okołooperacyjną nowotworów złośliwych i łagodnych żołądka:

 • laparoskopowe lub klasyczne wycięcie żołądka z powodu raka (gastrektomia)
 • laparoskopowe lub klasyczne częściowe wycięcie żołądka (np. obwodowa resekcja żołądka)
 • miejscowe wycięcie zmian żołądka techniką laparoskopową lub endoskopową
 • endoskopowe wycięcie rozległych nienowotworowych zmian i wczesnych postaci raka żołądka

Chirurgia wątroby – technika laparoskopowa i klasyczna nowotworów i torbieli wątroby stosowana w naszym ośrodku rutynowo:

 • laparoskopowe i klasyczne rozległe zabiegi wątroby (hemihepatektomia)
 • laparoskopowe  i klasyczne anatomiczne resekcje wątroby (segmentektomia)
 • laparoskopowe i klasyczne nieanatomiczne resekcje wątroby
 • laparoskopowe i klasyczne  leczenie torbieli wątroby (fenestracja)
 • termoablacja zmian nowotworowych w wątrobie
 • biopsje gruboigłowe wątroby pod kontrolą USG i TK

Chirurgia trzustki, dwunastnicy i dróg żółciowych – zajmujemy się wykonywaniem rozległych zabiegów resekcyjnych pozwalających na zapewnienie radykalności onkologicznej:

 • operacje nowotworów trzustki i dwunastnicy (pankreatoduodenektomia sposobem Whipple’a lub Traverso)
 • laparoskopowe i klasyczna obwodowa resekcja trzustki
 • laparoskopowe lub klasyczne wyłuszczenie nowotworów endokrynnych trzustki
 • endoskopowe leczenie zmian dwunastnicy
 • biopsje guzów trzustki pod kontrolą TK

Chirurgia jelita cienkiego –  operacje  laparoskopowe umożliwiają  szybką  rekonwalescencję po zabiegach w obrębie jelita cienkiego:

 • laparoskopowe resekcje nowotworów jelita cienkiego

Chirurgia śledziony – operacje laparoskopowe i klasyczne śledziony

 • laparoskopowe całkowite lub częściowe wycięcie śledziony (hemisplenektomia)
 • laparoskopowa fenestracja torbieli śledziony

Chirurgia endokrynologiczna

 • chirurgia tarczycy (w asyście neuromonitoringu pozwalającego na zmniejszenie ilości uszkodzeń nerwów krtaniowych wstecznych)
 • chirurgia przytarczyc
 • laparoskopowe wycięcie nadnerczy
 • biopsja guzów nadnerczy pod kontrolą TK i USG

Porcedura HIPEC (Hyperthermic IntraPritoneal Chemotherapy) – polega na wykonaniu operacji wycięcia  guza nowotworowego i wszystkich jego makroskopowo widocznych ognisk  lub z pozostawieniem zmian nowotworowych nie większych niż 2,5 mm  wykonywana jest procedura dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej (HIPEC) (płyn podawany jest w sposób ciągły w obwodzie zamkniętym)w warunkach podwyższonej temperatury (hypertermii). Podwyższona temperatura sama w sobie uszkadza komórki nowotworowe, ponadto temperatura powyżej 39°C, działa synergistycznie z lekami przeciwnowotworowymi stosowanymi w procedurze HIPEC, zwiększając ich działanie przeciwnowotworowe.

Ponadto, wykonujemy szerokie spektrum nieuwzględnionych powyżej zabiegów, małoinwazyjnych (laparoskopowych) jak i klasycznych, z zakresu nowotworów przewodu pokarmowego jak i chirurgii innych narządów.

Podążając za międzynarodowymi standardami nasi Pacjenci, od pierwszej wizyty w Poradni Nowotworów Przewodu Pokarmowego, objęci są kompleksową  specjalistyczną opieką przez cały proces diagnostyki i leczenia, a następnie rehabilitacji, edukacji oraz psychoterapii. Dzięki tak nowoczesnemu i indywidualnemu podejściu do leczenia pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego, nasz ośrodek jest wyjątkowy nie tylko w regionie, ale też w całym kraju.

Poradnia Nowotworów Przewodu Pokarmowego - ma dostęp do wszystkich najnowocześniejszych metod diagnostyki obrazowej, endoskopowej i patomorfologicznej.

Na miejscu dostępna jest:

 • pracownia endoskopowa (kolonoskopia, gastroskopia, endoskopowa, polipektomiea, usuwanie dużych zmian przewodu pokarmowego techniką ESD)
 • pracownia USG ( biopsje pod kontrolą USG)
 • pracownia tomografii komputerowej (biopsje pod kontrolą TK)
 • pracownia rezonansu magnetycznego (PET -TK)
 • pracownia PET (PET -TK, SPECT-TK)
 • pracownia medycyny nuklearnej

Poradnia czynna jest od  poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 11.00

UWAGA!!! Pacjenci zgłaszający się do poradni nie potrzebują skierowania. Wizyta po wcześniejszym ustalaniu terminu telefoniczne (85 66 46 888) lub osobiście w rejestracji BCO przy ulicy Warszawskiej 15.