Pododdział Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego Białostockiego Centrum Onkologii to pierwszy i obecnie jedyny w województwie podlaskim wielodyscyplinarny ośrodek  zajmujący się kompleksową diagnostyką i leczeniem pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego.

Obecnie, nasz ośrodek oferuje chorym dostęp do nowoczesnej, szybkiej i pełnoprofilowej diagnostyki oraz najbardziej zaawansowanych, przeprowadzanych techniką laparoskopową, endoskopową, jak też techniką klasyczną, operacji nowotworów przewodu pokarmowego.

na stronę

Największym atutem naszego ośrodka jest pełen zaangażowania, doświadczony zespół lekarzy i pielęgniarek. Nasz zespół to w większości młode, otwarte na nowoczesne, naukowo udokumentowane metody leczenia osoby, które ciągle podnoszą swoje kwalifikacje poprzez liczne szkolenia i staże w czołowych ośrodkach chirurgicznych w Polsce i Europie.

Skład osobowy Pododdziału:

Koordynator - dr n. med. Kamil Safiejko (specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista chirurgii ogólnej)

Lekarze:

 • lek. Marian Domurat (specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista chirurgii ogólnej)
 • lek. Wojciech Fiedorowicz (specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista chirurgii ogólnej)
 • lek. Jerzy Hapanowicz (specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista chirurgii ogólnej)
 • dr n. med. Marcin Juchimiuk (specjalista chirurgii onkologicznej, specjalista chirurgii ogólnej)
 • dr n. med. Aleksander Tarasik (specjalista chirurgii onkologicznej)
 • dr n. med. Tomasz Piotr Kozłowski (specjalista chirurgii ogólne)
 • lek Jacek Pierko (specjalista chirurgii ogólnej, specjalista gastroenterologii)
 • lek. Mateusz Mucha (rezydent)
 • lek. Hubert Puziuk (rezydent)

colorectal lekarze

Pielęgniarka Oddziałowa: Joanna Osadkowska

tel. 85 67 84 178 - dyżurka lekarska, sekretariat
tel. 85 67 84 176 - dyżurka pielęgniarek 

colorectal pielęgniarki

Pododdziału Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego BCO  jest wiodącym ośrodkiem chirurgii onkologicznej, wykonującym najwięcej w województwie  podlaskim operacji nowotworów przewodu pokarmowego z czego ponad 70% z tych procedur wykonywanych jest zawansowanymi, wideoskopowymi technikami małoinwazyjnymi z wykorzystaniem innowacyjnego w skali kraju sprzętu wideoskopowego (3D, 4K, ICG, HD STORZ, OLYMPUS). Jako pierwsi w regionie i jedni z pierwszych w kraju w 2018r. zaczęliśmy rutynowo wykorzystywać, w trakcie zabiegów laparoskopowych nowotworów przewodu pokarmowego, zieleń indocjaninową (ICG) celem oceny ukrwienia jelita i zespoleń oraz lokalizacji regionalnych węzłów chłonnych. Ponadto, nasz ośrodek dysponuje śródoperacyjnym USG i USG laparoskopowe umożliwiającym śródoperacyjna lokalizację guzów wątroby i trzustki, a także pozwala dokładną lokalizację ważnych struktur anatomicznych, co  umożliwia bezpiecznie radykalne usunięcie nowotwór wątroby i trzustki. Na wyposażeniu naszego ośrodka posiadamy też zawansowane narzędzia wysokiej energii (ligasure, nóż ultradźwiękowy, ultradźwiękowy nóż wodny, argon) umożliwiające cięcie i koagulacje tkanek, narządów i naczyń podczas operacji nowotworów technikami małoinwazyjnymi. Obecnie nasz ośrodek jest w trakcie wprowadzania do naszej praktyki procedury HIPEC, jako opcji terapeutycznej dla chorych z przerzutami nowotwór przewodu pokarmowego do jamy brzusznej.

Rutynowo w naszym ośrodku wykonujemy m.in. poniższe operacje i procedury:

Chirurgia jelita grubego – wykonujemy pełen profil zabiegów nowotworów jelita grubego i odbytnicy. Dzięki wykorzystaniu najnowszych małoinwazyjnych technik operacyjnych z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu w Polsce w  skojarzeniu  z innymi  metodami leczenia (RTH i CHT), dzięki czemu jesteśmy w stanie w  wielu przypadkach zachować ciągłość przewodu pokarmowego oszczędzając zwieracze odbytu, co pozwala uniknąć stałej stomii jelitowej.

 • laparoskopowa prawostronna hemikolektomia
 • laparoskopowa lewostronna hemikolektomia
 • laparoskopowa resekcja esicy
 • laparoskopowe resekcje odbytnicy
 • laparoskopowa niska i przezzwieraczowa resekcja odbytnicy (technika ta pozwala na zachowanie zwieraczy przy nisko położonych guzach - transanal total mesorectal excision - TaTME)
 • przezodbytnicze endoskopowe miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy (Transanal endoscopic microsurgery - TEM)

Chirurgia żołądka – zajmujemy się kompleksowym leczeniem skojarzonym z chemioterapią okołooperacyjną nowotworów złośliwych i łagodnych żołądka:

 • laparoskopowe lub klasyczne wycięcie żołądka z powodu raka (gastrektomia)
 • laparoskopowe lub klasyczne częściowe wycięcie żołądka (np. obwodowa resekcja żołądka)
 • miejscowe wycięcie zmian żołądka techniką laparoskopową lub endoskopową
 • endoskopowe wycięcie rozległych nienowotworowych zmian i wczesnych postaci raka żołądka

Chirurgia wątroby – technika laparoskopowa i klasyczna nowotworów i torbieli wątroby stosowana w naszym ośrodku rutynowo:

 • laparoskopowe i klasyczne rozległe zabiegi wątroby (hemihepatektomia)
 • laparoskopowe  i klasyczne anatomiczne resekcje wątroby (segmentektomia)
 • laparoskopowe i klasyczne nieanatomiczne resekcje wątroby
 • laparoskopowe i klasyczne  leczenie torbieli wątroby (fenestracja)
 • termoablacja zmian nowotworowych w wątrobie
 • biopsje gruboigłowe wątroby pod kontrolą USG i TK

Chirurgia trzustki, dwunastnicy i dróg żółciowych – zajmujemy się wykonywaniem rozległych zabiegów resekcyjnych pozwalających na zapewnienie radykalności onkologicznej:

 • operacje nowotworów trzustki i dwunastnicy (pankreatoduodenektomia sposobem Whipple’a lub Traverso)
 • laparoskopowe i klasyczna obwodowa resekcja trzustki
 • laparoskopowe lub klasyczne wyłuszczenie nowotworów endokrynnych trzustki
 • endoskopowe leczenie zmian dwunastnicy
 • biopsje guzów trzustki pod kontrolą TK

Chirurgia jelita cienkiego –  operacje  laparoskopowe umożliwiają  szybką  rekonwalescencję po zabiegach w obrębie jelita cienkiego:

 • laparoskopowe resekcje nowotworów jelita cienkiego

Chirurgia śledziony – operacje laparoskopowe i klasyczne śledziony

 • laparoskopowe całkowite lub częściowe wycięcie śledziony (hemisplenektomia)
 • laparoskopowa fenestracja torbieli śledziony

Chirurgia endokrynologiczna

 • chirurgia tarczycy (w asyście neuromonitoringu pozwalającego na zmniejszenie ilości uszkodzeń nerwów krtaniowych wstecznych)
 • chirurgia przytarczyc
 • laparoskopowe wycięcie nadnerczy
 • biopsja guzów nadnerczy pod kontrolą TK i USG

Porcedura HIPEC (Hyperthermic IntraPritoneal Chemotherapy) – wykonujemy operacje wycięcia guza nowotworowego i wszystkich jego widocznych ognisk wraz z podaniem dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej. Polega to na podawaniu płynu w sposób ciągły w obwodzie zamkniętym w warunkach podwyższonej temperatury. Podwyższona temperatura sama w sobie uszkadza komórki nowotworowe, działa synergistycznie z lekami przeciwnowotworowymi stosowanymi w procedurze HIPEC, zwiększając ich działanie przeciwnowotworowe.

Zabiegi operacyjne z użyciem robota da Vinci – operacje, które wykonujemy przy użyciu robota to dolna resekcja odbytnicy oraz całkowita lub częściowa resekcja jelita. Zastosowanie robota zmniejsza inwazyjność zabiegu oraz podnosi precyzję poprzez wykonywanie mniejszych cięć, co bezpośrednio wpływa na minimalizację powikłań śród- i pooperacyjnych, dolegliwości bólowych, utraty krwi, jak również na zmniejszenie ryzyka infekcji.
Efektem zabiegu z wykorzystaniem robota da Vinci jest mniejsza liczba zdarzeń niepożądanych oraz skrócenie czasu powrotu pacjentów do aktywności życiowej i zawodowej.

Ponadto, wykonujemy szerokie spektrum nieuwzględnionych powyżej zabiegów, małoinwazyjnych (laparoskopowych) jak i klasycznych, z zakresu nowotworów przewodu pokarmowego jak i chirurgii innych narządów.

Podążając za międzynarodowymi standardami nasi Pacjenci, od pierwszej wizyty w Poradni Nowotworów Przewodu Pokarmowego, objęci są kompleksową  specjalistyczną opieką przez cały proces diagnostyki i leczenia, a następnie rehabilitacji, edukacji oraz psychoterapii. Dzięki tak nowoczesnemu i indywidualnemu podejściu do leczenia pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego, nasz ośrodek jest wyjątkowy nie tylko w regionie, ale też w całym kraju.

Poradnia Nowotworów Przewodu Pokarmowego - ma dostęp do wszystkich najnowocześniejszych metod diagnostyki obrazowej, endoskopowej i patomorfologicznej.

Na miejscu dostępna jest:

 • pracownia endoskopowa (kolonoskopia, gastroskopia, endoskopowa, polipektomiea, usuwanie dużych zmian przewodu pokarmowego techniką ESD)
 • pracownia USG ( biopsje pod kontrolą USG)
 • pracownia tomografii komputerowej (biopsje pod kontrolą TK)
 • pracownia rezonansu magnetycznego (PET -TK)
 • pracownia PET (PET -TK, SPECT-TK)
 • pracownia medycyny nuklearnej

Poradnia czynna jest od  poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 11.00

UWAGA!!! Pacjenci zgłaszający się do poradni nie potrzebują skierowania. Wizyta po wcześniejszym ustalaniu terminu telefoniczne (85 66 46 888) lub osobiście w rejestracji BCO przy ulicy Warszawskiej 15.