Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: dr n. med. Roland Rółkowski
tel. 85 6646822 - Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
tel. 85 6646818 - Punkt Przyjęć i Wydawania Wyników Badań
tel. 85 6646819 - Pracownia Biochemii Klinicznej i Immunochemii
tel. 85 6646820 - Pracownia Hematologii i Koagulologii
tel. 85 6646821 - Pracowania Mikrobiologii

Diagności Laboratoryjni:

dr n. med. Roland Rółkowski
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej Kamila Baczewska
specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej Emilia Łuckiewicz
mgr analityki med. Małgorzata Siemieniako
mgr analityki med. Agnieszka Rostkowska
mgr analityki med. Jolanta Sakowska
mgr analityki med. Mirosława Zielenkiewicz
mgr analityki med. Edyta Suchodoła
mgr analityki med. Marta Żurakowska
mgr analityki medycznej Karol Kuliś
mgr analityki medycznej Aneta Staniszewska
mgr analityki medycznej Natalia Wasilewska
mgr analityki medycznej Piotr Nowiński

Technicy Analityki Medycznej:

Kierownik Zespołu Techników Analityki Medycznej - st. technik analityki Ewa Rynkiewicz
st. technik analityki Alicja Ciechanowicz
st. technik analityki Dorota Ciechanowicz
st. technik analityki Julita Klimowicz
st. technik analityki Elżbieta Nikołajuk
st. technik analityki Alina Sawicka
st. technik analityki Jolanta Rybakowska

Personel pomocniczy:

Pomoc laboratoryjna: Elżbieta Musiuk
Pomoc laboratoryjna: Beata Janowicz

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej jest strukturalną częścią Białostockiego Centrum Onkologii. W Zakładzie wykonywane są badania diagnostyczne pacjentom leczonym w Szpitalu oraz innym zleceniodawcom. Zakład oferuje szeroki panel oznaczeń niezbędnych w diagnozowaniu i monitorowaniu leczenia choroby nowotworowej. Prowadzi również działalność badawczą przy współpracy z Zakładem Onkologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Badania diagnostyczne wykonywane są w ciągu całego tygodnia, a zmianowy charakter pracy zapewnia dostęp do wykonywania badań przez całą dobę.

Głównym celem pracy Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej jest zapewnienie Państwu uzyskania w jak najkrótszym czasie wiarygodnego wyniku badania, odzwierciedlającego rzeczywisty stan zdrowia pacjenta. Zapewniają to wysokie kwalifikacje zawodowe pracowników, a także nowoczesny sprzęt diagnostyczny, m.in. COBAS 6000, COBAS e411, VITEK 2 - compact 15, Cell Dyn 3700, Cell Dyn RUBY, Cobas U411, ACL ELITE PRO i inne. Cały cykl pracy Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej jest wykonywany zgodnie z obowiązującymi Procedurami Jakości zawartymi w CERTYFIKACIE ISO 9001 : 2000.

Wszystkie zlecone badania są realizowane w dniu pobierania materiału. Zastosowanie zamkniętego systemu pobierania krwi i automatycznej analizy badań skraca do minimum czas oczekiwania na wynik i eliminuje możliwość ewentualnego popełnienia błędów przypadkowych. Uzyskane wyniki badań są weryfikowane i autoryzowane przez diagnostów laboratoryjnych z dużym doświadczeniem. Tak opracowane wyniki, zawierające dodatkowo zakresy wartoœci prawidłowych - odpowiednio dla płci, wieku, czy też cyklu miesięcznego - są drukowane i przekazywane drogą elektroniczną do odbiorcy.

ZAKRES ANALIZ
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Białostockiego Centrum Onkologii oferuje pacjentom szpitala i innym zleceniodawcom wykonywanie badań w zakresie:

  • hematologii klinicznej
  • biochemii klinicznej
  • koagulologii
  • diagnostyki markerów nowotworowych i hormonów
  • diagnostyki mikrobiologicznej

KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ
Aby zapewnić Państwu wiarygodne wyniki badań w naszym Zakładzie prowadzi się systematyczną wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę jakości badań. Każdego dnia przed rozpoczęciem pracy sprawdzamy poprawność pracy naszych analizatorów wykorzystując firmowe materiały kontrolne. Wyniki oznaczeń kontrolnych muszą być zgodne z zakresem stężeń podanych przez producenta. Ponadto aby zapewnić porównywalność naszych wyników z wynikami uzyskiwanymi na podobnych analizatorach w Polsce i Europie, uczestniczymy w programach kontroli jakoœci prowadzonych przez:

  • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
  • Zewnątrzlaboratoryjną Międzynarodową Kontrolę Jakości firmy Roche - TIQCON
  • Zewnątrzlaboratoryjną Międzynarodową Kontrolę Jakości Badań Hematologicznych firmy Abbott
  • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie - POLMICRO
  • Międzynarodowy Program Kontroli Jakoœci Badań Koagulologicznych RIQAS w Wielkiej Brytanii firmy Randox

Uczestnictwo Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w wyżej wymienionych programach i uzyskiwane wyniki kontroli potwierdzane są od wielu lat otrzymywaniem CERTYFIKATÓW JAKOŚCI.