ZRÓB TOMOGRAFIĘ w Białostockim Centrum Onkologii

Jeśli jesteś osobą:

- w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat,

- w wieku 50-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:

 • ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, ekspozycja na radon,
 • indywidualna historia zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia a tytoniu, np. rak pęcherza moczowego, rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,
 • historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).

Weź udział w bezpłatnych badaniach niskodawkową tomografią komputerową.

Zapisy pod numerem telefonu 603 241 247.

Ilośc miejsc jest ograniczona.

 

Informacje dotyczące realizacji projektu „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc w województwach lubelskim i podlaskim”.

Obecnie trwają prace z zakresu wdrożenia programu RADPOINT, który będzie wykorzystywany do kwalifikacji pacjentów oraz opisywania badań NDTK. Niezwłocznie po wdrożeniu programu opublikowany zostanie komunikat z informacjami dla pacjentów, odnośnie sposobu zgłaszania się do projektu, celem udziału w badaniu.

Ponadto, mając na uwadze aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną związaną z zakażeniami SARS-CoV-2, informujemy, iż realizacja projektu odbywa się w powszechnie obowiązującym reżimie sanitarnym. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania jednostki i zasad w niej panujących, są zamieszczane pod adresem: https://www.onkologia.bialystok.pl/koronawirus-covid-19

Wszelkich informacji na temat realizacji projektu na terenie województw: podlaskiego i lubelskiego, można uzyskać pod nr telefonu 603241247.

„Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc w województwach lubelskim i podlaskim”” nr POWR.05.01.00-00-0003/19

Realizator:        Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Okres realizacji:     01.04.2020 - 31.03.2023

Wartość projektu:     1 726 191, 60

Dofinansowanie:     1 726 191, 60

w tym z funduszy Unii Europejskiej: 1 726 191, 60

Głównym celem Projektu jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych w wybranej populacji mieszkańców województw lubelskiego i podlaskiego.

W zakresie edukacji planuje się przeszkolenie 75 osób należących do kadry medycznej oraz 1300 osób z ryzykiem rozwoju raka płuca.

W zakresie badań przesiewowych, diagnostyki wstępnej oraz pogłębionej planuje się zrekrutować 1300 osób:

 • osoby w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat,
 • osoby w wieku 50-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:
  • ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, ekspozycja na radon,
  • indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca (lung cancer survivior), w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od paleni a tytoniu, np. rak pęcherza moczowego, rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,
  • historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).