Kierownik Oddziału, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii onkologicznej: dr n. med. Leszek Kozłowski

Pielęgniarka Oddziałowa: Hanna Ptaszyńska

Dane kontaktowe:

tel. 85 6784179 - sekretariat Oddziału 2p.
tel. 85 6784178 - dyżurka lekarska 1p.
tel. 85 6784176 - dyżurka pielęgniarek 1p.
tel. 85 6646733 - dyżurka lekarska 2p.
tel. 85 6646735 - dyżurka pielęgniarek 2p.

Asystenci specjaliści chirurgii onkologicznej/ogólnej:

 • lek. Piotr Oleksza
 • lek. Maciej Kokoszko
 • lek. Wojciech Fiedorowicz
 • lek. Marian Domurat
 • lek. Paweł Malinowski
 • lek. Kamil Safiejko
 • lek. Jerzy Hapanowicz
 • dr n.med. Marcin Juchimiuk
 • dr n.med. Aleksandr Tarasik
 • specjalista urolog: lek. Andrzej Puchnarewicz
 • specjalista urolog: dr n. med. Marcin Janusz Chlabicz

Rezydenci w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej:

 • lek. Karol Rogowski
 • lek. Katarzyna Bielawska - specjalista chirurgii onkologicznej
 • lek. Piotr Stępniewski
 • dr n. med. Klaudia Maria Kozłowska

 

Operacje piersi:

Zmian łagodnych:

 • tumorektomie
 • kwadrantektomie
 • zabiegi mastopeksji
 • symetryzacji
 • zmniejszania piersi  

Zmian nowotworowych:

 • operacje oszczędzające
  • (BCT) połączone z technikami onkoplastycznymi i towarzyszącą procedurą węzła wartowniczego
 • operacje radykalne (amputacje):
  • proste z procedurą węzła wartowniczego lub limfadenektomią pachową / Maddena /
  • amputacje podskórne z jednoczasową rekonstrukcją ekspanderem i/lub implantem
 • amputacje zmniejszające ryzyko zachorowania na raka piersi u nosicielek mutacji genów / BRCA1, BRCA 2 i innych/ z jednoczasową rekonstrukcją
 • operacje rekonstrukcji piersi tkankami własnymi po przebytym leczeniu onkologicznym
  • płat LD / z mięśnia najszerszego grzbietu /

Lekarze oddziału diagnozują i leczą chore w trybie szpitalnym i ambulatoryjnym mając dostęp do pełnej bazy infrastrukturalnej placówki, wykorzystując pracownie:

 • usg, usg piersi, biopsji gruboigłowej, biopsji cienkoigłowej, biopsji wspomaganej próżnią (biopsja mammotomiczna)
 • rtg - mammografia piersi, biopsji mammotomicznej pod kontrolą rtg
 • MR piersi - patomorfologii - radioterapii - onkologii - rehabilitacji - psychologii

Kompleksowość Białostockiego Centrum Onkologii pozwala na stworzenie merytorycznego zespołu ludzi tworzącego konsylium wielodyscyplinarne /w ramach karty DILO/ co do dalszego postępowania terapeutycznego.

Liczba nowych zachorowań raka piersi prowadzonych w BCO w ilości około 400 rocznie zobowiązuje nas do najwyższej staranności celem otoczenia chorych należytą i fachową opieką.

Obecnie uczestniczymy w procesie akredytacji naszego ośrodka celem uzyskania referencyjności leczenia chorób piersi tzw. Breast Cancer Unit.

 

Operacje nowotworów skóry:

 • miejscowe plastyki w zakresie twarzy: rekonstrukcje nosa płatem czołowym, operacje wargi dolnej, operacje odtwórcze ucha
 • miejscowe plastyki skóry tułowia i kończyn

 

Operacje czerniaka:

 • zmiany diagnozowane w naszym ośrodku oraz po zabiegach diagnostycznych w innych poradniach dermatologicznych czy chirurgicznych w połączeniu z procedurą węzła wartowniczego

 

Operacje układu chłonnego:

 • procedura węzła wartowniczego: czerniak, rak piersi
 • limfadenektomia pachwinowa
 • limfadenektomia pachwinowo - biodrowo - zasłonowa
 • limfadenektomia pachowa

 

Zabiegi w zakresie narządów jamy brzusznej:

 • leczenie operacyjne guzów wątroby i dróg żółciowych – guzy pierwotne i zmiany przerzutowe
 • laparoskopowe operacje usunięcia guzów wątroby
 • termoablacja guzów wątroby – przezskórna, laparoskopowa lub na otwarto, w zależności od sytuacji klinicznej
 • biopsje gruboigłowe guzów wątroby pod kontrolą USG i tomografii komputerowej
 • leczenie operacyjne guzów trzustki, w tym zabiegi laparoskopowe trzustki
 • laparoskopowe usunięcie guzów nadnercza
 • laparoskopowe resekcje jelita grubego, cienkiego i odbytnicy w przypadku zmian złośliwych i łagodnych, w tym usunięcie niskich guzów odbytnicy z zachowaniem ciągłości przewodu pokarmowego ( TaTME, międzyzwieraczowa resekcja odbytnicy)
 • miejscowe wycięcie guzów odbytnicy za pomocą rektoskopu operacyjnego (TME)
 • leczenie operacyjne guzów żołądka, w tym zabiegi laparoskopowe (całkowita i częściowa resekcja żołądka)
 • leczenie operacyjne guzów gruczołu krokowego (w tym zabiegi metodą laparoskopową), nerek, pęcherza moczowego, w tym zabiegi laparoskopowe usunięcia całkowitego lub częściowego nerki

Wszystkie zabiegi na przewodzie pokarmowym wykonujemy z możliwością stosowania zieleni indocyaninowej celem dokładniejszej kontroli/weryfikacji prawidłowego ukrwienia zespolenia jelitowego.

Choroby tarczycy:

 • leczenie operacyjne guzów łagodnych i złośliwych tarczycy – całkowite lub częściowe wycięcie gruczołu z asekuracją neuromonitoringu, z usunięciem węzłów chłonnych szyi w razie potrzeby