Monika Wiśniewska – pracownik socjalny Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek - 8:00 - 15:00
środa - 8:00 - 16:00
piątek - 8:00 - 13:00

nr telefonu: 85 66 46 898
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Budynek H
Pokój 10

Pracownik socjalny udziela wsparcia Pacjentowi, jego rodzinie lub opiekunowi w rozwiązywaniu trudności socjalno-bytowych. Zapewnia łączność między chorym będącym w szpitalu a środowiskiem, z którego pacjent pochodzi oraz wszystkimi instytucjami pomocowymi.

Do katalogu spraw socjalno-bytowych zalicza  się, m. in.:

  • uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
  • informowanie o ulgach i uprawnieniach osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • pomoc w procedurze otrzymania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • pomoc Pacjentowi i rodzinie w skorzystaniu z opieki długoterminowej w warunkach domowych oraz opieki instytucjonalnej,
  • informowanie Pacjenta o warunkach powrotu do aktywności zawodowej i możliwościach rozwoju kompetencji zawodowych,
  • przeprowadzanie wywiadu środowiskowego na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w celu uzyskania wsparcia z pomocy społecznej (w tym prawa do świadczeń opieki zdrowotnej),
  • dofinasowania do przedmiotów ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych, turnusów rehabilitacyjnych.