Kierownik Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej: lek. med. Rafał Musiatowicz

85 6646 888 - CALL CENTER

Godziny pracy Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej:

Rejestracja
poniedziałek 7.30-18.00
wtorek 7.30-18.00
środa 7.30-18.00
czwartek 7.30-18.00
piątek 7.30-18.00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

Pacjenci w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej są przyjmowani według systemu kolejkowego:

 • Pacjent przychodzący do poradni w celu rejestracji do specjalisty, kieruje się do jednego z dwóch automatów i pobiera numerek (rejestracja)
 • Następnie kieruje się do poczekalni i oczekuje na swoją kolejność do rejestracji.
 • Gdy numerek pacjenta pojawi się na ekranach głównych i nad okienkiem rejestracji podchodzi do odpowiedniego okienka z dokumentem potwierdzającym tożsamość : dowód osobisty lub paszport. Pacjent pierwszorazowy zgłasza się ze  skierowaniem (jeżeli jest wymagane do danej poradni) i ksero dokumentacji medycznej.
 • Na każdym piętrze znajduje się automat wydający numerki do gabinetów lekarskich i gabinetów zabiegowych. Po zarejestrowaniu się do lekarza, pacjent kieruje się do automatu na odpowiednim piętrze wskazanym przez rejestratorkę i pobiera numerek (gabinet  i wpisuje nr PESEL)
 • Gdy pobrany numerek pojawi się na monitorze nad gabinetem pacjent wchodzi do gabinetu.
 • W przypadku kiedy pacjent ma zaplanowaną wizytę pobiera numerek z automatu wybierając (gabinet i wpisuje nr PESEL) - nie kieruje się do rejestracji.
 • Pacjent, który chce otrzymać ksero dokumentacji medycznej, kieruje się do Punktu Obsługi Pacjenta na parterze.

W przypadku wizyty pierwszorazowej, konieczne jest założenie historii choroby, stąd wymóg osobistego zgłoszenia się z dokumentami medycznymi do rejestracji.

Pacjent wypełnia stosowne dokumenty i oświadczenia:

 • podaje numer telefonu do kontaktu z pacjentem;
 • wyraża zgodę na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów diagnostycznych i leczenie;
 • zostaje poinformowany o przysługujących mu prawach oraz fakcie przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych oraz prawie dostępu do swoich danych i ich poprawiania;
 • wyraża zgodę na przekazywanie informacji o stanie zdrowia wskazanym osobom;
 • upoważnia osoby do dostępu do dokumentacji medycznej;
 • zostaje zapoznany  z klauzulą informacyjną RODO dla pacjentów Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.

Pacjenci mogą się rejestrować osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, telefonicznie lub przez portal E-zdrowie (który można założyć samodzielnie lub w Punkcie Obsługi Pacjenta Przychodni BCO na parterze) lub w dniu wizyty.

Pacjent, który przez telefon umówił się na wizytę w poradni specjalistycznej, a wcześniej korzystał z usług naszych specjalistów w dniu umówionej wizyty lekarskiej udaje się bezpośrednio pod gabinet lekarski.

Pacjent, który po raz pierwszy zarejestrował się do poradni specjalistycznej, powinien mieć przygotowane ksero dokumentacji medycznej z innych placówek, a także ksero aktualnych wyników badań.

W przychodni znajdują się następujące poradnie specjalistyczne:

Poradnia Onkologii Ogólnej
Poradnia Ginekologii Onkologicznej
Poradnia Radioterapii
Poradnia Chemioterapii
Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Poradnia Chorób Piersi
Poradnia Urologiczna
Poradnia Anestezjologiczna
Poradnia Leczenia Bólu
Poradnia Psychologiczna
Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Genetyczna
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego
Poradnia Dermatologii i Wenerologii

Pacjenci naszej przychodni mogą skorzystać z konsultacji w zakresie:

 • kardiologii
 • endokrynologii
 • stomii
 • anestezjologii
 • dietetyki

Skierowania wymagane są do następujących poradni:

 • Poradnia Rehabilitacji
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Leczenia Bólu
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Psychologiczna
 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Dermatologiczna i Wenerologiczna

Przychodnia Onkologiczna to:

 • specjalistyczna kadra lekarska
 • wykwalifikowana kadra pielęgniarska
 • zespół zaangażowanych rejestratorek i statystyków medycznych
 • możliwość pełnej diagnostyki
 • dokumentacja i statystyka medyczna
 • system informatyczny - komputerowa baza danych pacjentów
 • specjalistyczne usługi diagnostyczne i lecznicze
 • nowoczesne standardy i procedury postępowania
 • ambulatorium chemioterapii

Kadra lekarska:
Kierownik - lek. med. Rafał Musiatowicz - specjalista onkologii klinicznej
dr n. med. Piotr Żurawski - specjalista radioterapii
dr n. med. Joanna Filipowska - specjalista rehabilitacji
lek. Med. Angelika Kisielewska- specjalista rehabilitacji
dr n. med. Andrzej Płoński - lekarz radioterapeuta
lek. med. Helena Urban-Szypluk - lekarz internista, specjalista chemioterapii i onkologii klinicznej
lek. med. Elżbieta Korycińska- specjalista radioterapii onkologicznej
dr n. med. Zbigniew Sawicki - specjalista onkologii klinicznej
lek. med. Halina Osińska - radioterapeuta onkolog
dr n. med. Tomasz Maciej Maksimowicz - specjalista radioterapii onkologicznej

Kadra pielęgniarska:
Pielęgniarka Koordynująca - mgr Marta Puchalska
Pielęgniarki pracujące w przychodni to doświadczony i wykwalifikowany personel, który odbył wiele kursów i szkoleń w zakresie onkologii.

Psychologowie:
mgr Anna Saniukiewicz - koordynator Poradni Psychologicznej
mgr Małgorzata Rymarska
mgr  Monika Ksepko
mgr Ewelina Szarkowska
mgr Agnieszka Rybicka

Rejestracja to zespół zaangażowanych, posiadających niezbędny zasób umiejętności i kwalifikacji rejestratorek medycznych, który jest łącznikiem między pacjentem a lekarzem.

Pracownicy rejestracji:
Magdalena Biendar
Agnieszka Roszkowska
Anna Wasilewska
Dorota Kalinowska
Dorota Walkowiak
Eliza Siemieniaka
Ewa Krynicka
Ewelina Szczurak
Gabriela Andruk
Gabriela Klepacka
Iwona Gryka
Izabela Falkowska
Joanna Prejzendanc
Justyna Bujnowska
Jolanta Kamińska
Kamila Kostecka
Katarzyna Trusiak
Paulina Monach
Urszula Bazyluk
Weronika Jurewicz
Weronika Siuda
Wioleta Ekstowicz
Wioleta Kondrat
Żaneta Pawłowska