Kierownik Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej: lek. med. Rafał Musiatowicz

85 6646 888 - CALL CENTER

Godziny pracy Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej:

Rejestracja
poniedziałek 7.30-18.00
wtorek 7.30-18.00
środa 7.30-18.00
czwartek 7.30-18.00
piątek 7.30-18.00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

Pacjenci w Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej są przyjmowani według systemu kolejkowego:

 • Pacjent przychodzący do poradni w celu rejestracji do specjalisty, kieruje się do jednego z dwóch automatów i pobiera numerek (rejestracja)
 • Następnie kieruje się do poczekalni i oczekuje na swoją kolejność do rejestracji.
 • Gdy numerek pacjenta pojawi się na ekranach głównych i nad okienkiem rejestracji podchodzi do odpowiedniego okienka z dokumentem potwierdzającym tożsamość : dowód osobisty lub paszport. Pacjent pierwszorazowy zgłasza się ze  skierowaniem (jeżeli jest wymagane do danej poradni) i ksero dokumentacji medycznej.
 • Na każdym piętrze znajduje się automat wydający numerki do gabinetów lekarskich i gabinetów zabiegowych. Po zarejestrowaniu się do lekarza, pacjent kieruje się do automatu na odpowiednim piętrze wskazanym przez rejestratorkę i pobiera numerek (gabinet  i wpisuje nr PESEL)
 • Gdy pobrany numerek pojawi się na monitorze nad gabinetem pacjent wchodzi do gabinetu.
 • W przypadku kiedy pacjent ma zaplanowaną wizytę pobiera numerek z automatu wybierając (gabinet i wpisuje nr PESEL) - nie kieruje się do rejestracji.
 • Pacjent, który chce otrzymać ksero dokumentacji medycznej, kieruje się do Punktu Obsługi Pacjenta na parterze.

W przypadku wizyty pierwszorazowej, konieczne jest założenie historii choroby, stąd wymóg osobistego zgłoszenia się z dokumentami medycznymi do rejestracji.

Pacjent wypełnia stosowne dokumenty i oświadczenia:

 • podaje numer telefonu do kontaktu z pacjentem;
 • wyraża zgodę na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów diagnostycznych i leczenie;
 • zostaje poinformowany o przysługujących mu prawach oraz fakcie przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych oraz prawie dostępu do swoich danych i ich poprawiania;
 • wyraża zgodę na przekazywanie informacji o stanie zdrowia wskazanym osobom;
 • upoważnia osoby do dostępu do dokumentacji medycznej;
 • zostaje zapoznany  z klauzulą informacyjną RODO dla pacjentów Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.

Pacjenci mogą się rejestrować osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, telefonicznie lub przez portal E-zdrowie (który można założyć samodzielnie lub w Punkcie Obsługi Pacjenta Przychodni BCO na parterze) lub w dniu wizyty.

Pacjent pierwszorazowy jest przyjęty przez lekarza w dniu zgłoszenia się do poradni.

Pacjent, który przez telefon umówił się po raz pierwszy na wizytę w poradni specjalistycznej w dniu umówionej wizyty lekarskiej musi zgłosić się do rejestracji przychodni.

Pacjent, który przez telefon umówił się na wizytę w poradni specjalistycznej, a wcześniej korzystał z usług naszych specjalistów w dniu umówionej wizyty lekarskiej udaje się bezpośrednio pod gabinet lekarski.

W przychodni znajdują się następujące poradnie specjalistyczne:

Poradnia Onkologii Ogólnej czynna w godz.:
poniedziałek – 7:30-16:30
wtorek – 7:30-16:30
środa – 7:30-18:00
czwartek, piątek – 8:00-15:05

Poradnia Ginekologii Onkologicznej czynna w godz.:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 8:00-15:00
czwartek – 8:00-18:00

Poradnia Radioterapii czynna w godz.:
poniedziałek – 7:30-15:05
wtorek – 7:30-15:00
środa – 7:30-18:00
czwartek, piątek – 7:30-15:00

Poradnia Chemioterapii czynna w godz.:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 7:30-15:05
czwartek – 7:30-18:00

Poradnia Chirurgii Onkologicznej czynna w godz.:
poniedziałek - piątek – 7:30-15:00
wtorek - środa - 7:30-18:00
czwartek – 7:30-15:05

Poradnia Chorób Piersi czynna w godz.:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 7:30-15:05
wtorek – 7:30-18:00

Poradnia Urologiczna czynna w godz.:
poniedziałek, środa, czwartek – 8:00-13:00
wtorek – 13:00-18:00
piątek - 8:00-12:30

Poradnia Anestezjologiczna czynna w godz.:
poniedziałek - 8.00-12.00
wtorek, środa, czwartek – 8.00-13:00

Poradnia Leczenia Bólu czynna w godz.:
wtorek, środa - 8.00-12.00
czwartek – 14.00-18:00

Poradnia Psychologiczna czynna w godz.:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 8:00-15:00
czwartek – 8:00-17:00

Pacjenci naszej przychodni mogą skorzystać z konsultacji w zakresie:

 • laryngologii
 • endokrynologii
 • genetyki

Skierowania wymagane są do następujących poradni:

 • Poradnia Rehabilitacji
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Leczenia Bólu
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Psychologiczna
 • na konsultacje z zakresu laryngologii, endokrynologii, genetyki  wydane przez lekarza z naszej przychodni.

Przychodnia Onkologiczna to:

 • specjalistyczna kadra lekarska
 • wykwalifikowana kadra pielęgniarska
 • zespół zaangażowanych rejestratorek i statystyków medycznych
 • możliwość pełnej diagnostyki
 • dokumentacja i statystyka medyczna
 • system informatyczny - komputerowa baza danych pacjentów
 • specjalistyczne usługi diagnostyczne i lecznicze
 • nowoczesne standardy i procedury postępowania
 • ambulatorium chemioterapii

Kadra lekarska:
Kierownik - lek. med. Rafał Musiatowicz - specjalista onkologii klinicznej
dr n. med. Piotr Żurawski - specjalista radioterapii
dr n. med. Joanna Filipowska - specjalista rehabilitacji
dr n. med. Andrzej Płoński - lekarz radioterapeuta
dr n. med. Janusz Poznański - specjalista ginekologii onkologicznej
lek. med. Helena Urban-Szypluk - lekarz internista, specjalista chemioterapii i onkologii klinicznej
lek. med. Elżbieta Korycińska- specjalista radioterapii onkologicznej
dr n. med. Zbigniew Sawicki - specjalista onkologii klinicznej
lek. med. Halina Osińska - radioterapeuta onkolog
dr n. med. Iwona Zakrzewska - specjalista onkologii klinicznej
dr n. med. Tomasz Maciej Maksimowicz - specjalista radioterapii onkologicznej

Kadra pielęgniarska:
Pielęgniarka Koordynująca - mgr Marta Puchalska
Pielęgniarki pracujące w przychodni to doświadczony i wykwalifikowany personel, który odbył wiele kursów i szkoleń w zakresie onkologii.

Rejestracja to zespół zaangażowanych, posiadających niezbędny zasób umiejętności i kwalifikacji rejestratorek medycznych, który jest łącznikiem między pacjentem a lekarzem.

Psychologowie:
mgr Anna Saniukiewicz - koordynator Poradni Psychologicznej
mgr Małgorzata Rymarska
mgr Ewa Bida
mgr  Monika Ksepko
mgr Ewelina Szarkowska
mgr Agnieszka Rybicka