Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej: lek. med. Wiktoria Waśkiewicz, starszy asystent/specjalista radiodiagnostyki
Kierownik Zespołu Techników Elektroradiologii: Zofia Sławińska - starszy technik elektroradiologii
Koordynator Rejestracji: Magdalena Gil - starsza rejestratorka medyczna
tel. 85 6646 888 - Pracownia RTG, MAM, USG, EKG

Personel Zakładu Diagnostyki Obrazowej:

Lekarze radiolodzy:

lek.med. Agnieszka Astapczyk - młodszy asystent/ lekarz rezydent
lek.med. Ireneusz Janczuk - starszy asystent/specjalista  radiologii i diagnostyki obrazowej
lek.med. Przemysław Krepski - młodszy asystent/ lekarz rezydent
lek.med. Tomasz Łobacz - młodszy asystent/ lekarz rezydent
lek.med. Magdalena Rogucka - młodszy asystent/ lekarz rezydent
lek.med. Izabela Wydrycka - starszy asystent/specjalista radiodiagnostyki
lek.med. Elżbieta Zajkowska-Turczyn - starszy asystent/specjalista radiodiagnostyki
lek.med. Marta Zysk - starszy asystent/specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek.med. Grażyna Żylińska - starszy asystent/specjalista radiodiagnostyki

 
Technicy elektroradiologii:

Paulina Bakun - technik elektroradiologii
Bogumiła Chrzanowska - starszy technik elektroradiologii
mgr Dorota Furmaniak - starszy technik elektroradiologii
mgr Paweł Packiewicz - starszy technik elektroradiologii
Jolanta Płońska - starszy technik elektroradiologii
lic. Bożena Wilczewska - młodszy asystent elektroradiologii/ inspektor ochrony radiologicznej typu R
 

Rejestracja:

mgr Justyna Janicka - statystyk medyczny
Katarzyna Mikołajczuk - statystyk medyczny

  • 2Z1A7385
  • 2Z1A7386
  • 2Z1A7390
  • 2Z1A7395
  • 2Z1A7415
  • 2Z1A7443
  • 2Z1A7551
  • 2Z1A7597
  • 2Z1A7622
  • 2Z1A7697