Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej: lek. med. Wiktoria Waśkiewicz, starszy asystent/specjalista radiodiagnostyki
Kierownik Zespołu Techników Elektroradiologii: lic. Bożena Wilczewska - młodszy asystent elektroradiologii/ inspektor ochrony radiologicznej typu R

tel. 85 6646 888 - Rejestracja
tel. 85 6784 106 - Pracownia RTG
tel. 85 6784 136 - opisownia RTG
tel. 85 6784 104 - Pracownia EKG
tel. 85 6784 173 - opisownia mammograficzna
tel. 85 6784 137 - gab. USG nr 6
tel. 85 6784 138 - gab. USG nr 8
tel. 85 6784 139 - gab. USG nr 9
tel. 85 6784 113 - gab. USG nr 10

 

Personel Zakładu Diagnostyki Obrazowej:

Lekarze radiolodzy:

lek.med. Agnieszka Astapczyk - młodszy asystent/ lekarz rezydent
lek.med. Ireneusz Janczuk - starszy asystent/specjalista  radiologii i diagnostyki obrazowej
lek.med. Przemysław Krepski - młodszy asystent/ lekarz rezydent
lek.med. Tomasz Łobacz - młodszy asystent/ lekarz rezydent
lek.med. Magdalena Rogucka - młodszy asystent/ lekarz rezydent
lek.med. Izabela Wydrycka - starszy asystent/specjalista radiodiagnostyki
lek.med. Elżbieta Zajkowska-Turczyn - starszy asystent/specjalista radiodiagnostyki
lek.med. Marta Zysk - starszy asystent/specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
lek.med. Grażyna Żylińska - starszy asystent/specjalista radiodiagnostyki

 
Technicy elektroradiologii:

Paulina Bakun - technik elektroradiologii
Bogumiła Chrzanowska - starszy technik elektroradiologii
mgr Dorota Furmaniak - starszy technik elektroradiologii
mgr Paweł Packiewicz - starszy technik elektroradiologii
Agnieszka Piotrowska-Kazuczyk - technik elektroradiologii
Jolanta Płońska - starszy technik elektroradiologii
Barbara Popiełuszko-Matyszczyk - technik elektroradiologii/ statystyk medyczny

Kadra pielęgniarska:

mgr Karolina Obukowicz - specjalista z opieki anestezjologicznej i intensywnej terapii
 

  • 2Z1A7385
  • 2Z1A7386
  • 2Z1A7390
  • 2Z1A7395
  • 2Z1A7415
  • 2Z1A7443
  • 2Z1A7551
  • 2Z1A7597
  • 2Z1A7622
  • 2Z1A7697