Kadra kierownicza:

Małgorzata Wróblewska Naczelna Pielęgniarka
Barbara Bibułowicz Pielęgniarka Oddziałowa, Oddział Onkologii Klinicznej
Dorota Dąbrowska-Łukasiak Pielęgniarka Oddziałowa oddziału Onkologii Ginekologicznej
Agata Roszko-Rybińska Pielęgniarka Oddziałowa oddziału Radioterapii I
Renata Kaczan Pielęgniarka Oddziałowa oddziału Radioterapii II
Hanna Ptaszyńska Pielęgniarka Oddziałowa oddziału Chirurgii Onkologicznej
Beata Wierzbicka Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego
Jolanta Sawicka-Czernik Pielęgniarka Koordynująca Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Marta Puchalska Pielęgniarka Koordynująca Specjalistyczną Przychodnię Onkologiczną
Iwonna Kroteń Kierownik Centralnej Sterylizatorni
Małgorzata Klimczuk Pielęgniarka Koordynująca Pododdziału Chemioterapii Dziennej
Ewa Sawicka Pielęgniarka Koordynująca Pracowni Brachyterapii
Anna Sierżan Pielęgniarka Koordynująca Izby Przyjęć
Raisa Sapieżyńska Pielęgniarka Koordynująca oddziału Onkologii Klinicznej
Sebastian Sienkiewicz Pielęgniarz Koordynujący Pododdziału Leczenia Bólu
Bożena Węcko Pielęgniarka Koordynująca oddziału Radioterapii
Wioletta Korsak Pielęgniarka Koordynująca, Pracownia Tomografii Komputerowej i Rezonansu

W Białostockim Centrum Onkologii pracuje 220 pielęgniarek i położnych.

Funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego kolejną kadencję pełni Raisa Sapieżyńska.

MISJA BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII:

PACJENT W CENTRUM UWAGI

 
Wykonywanie procedur pielęgniarskich zgodnie z wymogami obowiązujących standardów oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zapewnia najwyższą jakość opieki pielęgniarskiej. W procesie kształcenia oraz organizacji pracy pielęgniarskiej eksponujemy humanistyczne, całościowe postrzeganie  człowieka  chorego i jego rodziny. Stawiamy na mistrzowskie wykonywanie  zabiegów  pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przewidzianych pielęgniarkom do wykonania w całym procesie opieki medycznej. Uczestniczymy  w pracach stowarzyszeń, kół naukowych, między innymi: Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Instrumentariuszek, Stowarzyszenia Higieny Szpitalnictwa, Stowarzyszenia do Walki z Rakiem. W 2018 roku Terenowy Oddział Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, działający w Białostockim Centrum Onkologii, zorganizował XXII Ogólnopolską Konferencję Pielęgniarek Onkologicznych. Uczestniczyło w niej ponad 360 pielęgniarek i pielęgniarzy z całej Polski. Zebrałyśmy słowa uznania za przygotowanie tak dużej i ważnej dla naszego środowiska imprezy. Ustawicznie podnosimy nasze umiejętności i kompetencje. Ponad 60% pielęgniarek zatrudnionych w Centrum posiada tytuł specjalisty pielęgniarstwa.

Działamy na rzecz Pacjentów, uczestnicząc w akcjach organizowanych przez Białostockie Centrum Onkologii, promujących badania profilaktyczne oraz zdrowy tryb życia. (patrz aktualności).