Pielęgniarska kadra kierownicza:

Małgorzata Wróblewska - Naczelna Pielęgniarka

Agnieszka Krynicka - Zastępca Naczelnej Pielęgniarki/ Pełnomocnik ds. Jakości

Barbara Bibułowicz - Pielęgniarka Oddziałowa, Oddział Onkologii Klinicznej

Raisa Sapieżyńska - Pielęgniarka Koordynująca, Oddział Onkologii Klinicznej

Dorota Dąbrowska-Łukasiak - Pielęgniarka Oddziałowa, Oddział Onkologii Ginekologicznej

Agata Roszko-Rybińska - Pielęgniarka Oddziałowa, Oddział  Radioterapii I  odc. A

Marta Orzepowska - Pielęgniarka Koordynująca, Oddział Radioterapii I odc. B

Hannna Ptaszyńska - Pielęgniarka Oddziałowa, Oddział Chirurgii Onkologicznej ze Specjalistycznymi Pododdziałami Leczenia Chorób Nowotworowych

Joanna Owczarczuk - Pielęgniarka Koordynująca, Pododdział Urologii

Joanna Osadkowska - Pielęgniarka Koordynująca, Pododdział Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego

Sebastian Sienkiewicz - Pielęgniarz Koordynujący, Pododdział Leczenia Bólu

Beata Wierzbicka - Pielęgniarka Oddziałowa, Blok Operacyjny

Jolanta Sawicka - Pielęgniarka Koordynująca, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Małgorzata Klimczuk - Pielęgniarka Nadzorująca, Pododdział Chemioterapii Dziennej

Marta Puchalska - Pielęgniarka Koordynująca, Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna/ Asystent ds. sanitarno-epidemiologicznych

Ewa Sawicka - Pielęgniarka Koordynująca, Pracownia Brachyterapii

Anna Sierżan - Pielęgniarka Koordynująca, Izba Przyjęć

Wioletta Korsak - Pielęgniarka Koordynująca, Zakład Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego

Izabela Jaworowska - Pielęgniarka Koordynująca, Pracownia Endoskopii

Bożena Budnik - Kierownik Centralnej Sterylizatorni

Funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego kolejną kadencję pełni Raisa Sapieżyńska.

MISJA BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII:

PACJENT W CENTRUM UWAGI

 
Wykonywanie procedur pielęgniarskich zgodnie z wymogami obowiązujących standardów oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zapewnia najwyższą jakość opieki pielęgniarskiej. W procesie kształcenia oraz organizacji pracy pielęgniarskiej eksponujemy humanistyczne, całościowe postrzeganie  człowieka  chorego i jego rodziny. Stawiamy na mistrzowskie wykonywanie  zabiegów  pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przewidzianych pielęgniarkom do wykonania w całym procesie opieki medycznej. Uczestniczymy  w pracach stowarzyszeń, kół naukowych, między innymi: Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Instrumentariuszek, Stowarzyszenia Higieny Szpitalnictwa, Stowarzyszenia do Walki z Rakiem. W 2018 roku Terenowy Oddział Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, działający w Białostockim Centrum Onkologii, zorganizował XXII Ogólnopolską Konferencję Pielęgniarek Onkologicznych. Uczestniczyło w niej ponad 360 pielęgniarek i pielęgniarzy z całej Polski. Zebrałyśmy słowa uznania za przygotowanie tak dużej i ważnej dla naszego środowiska imprezy. Ustawicznie podnosimy nasze umiejętności i kompetencje. Ponad 60% pielęgniarek zatrudnionych w Centrum posiada tytuł specjalisty pielęgniarstwa.

Działamy na rzecz Pacjentów, uczestnicząc w akcjach organizowanych przez Białostockie Centrum Onkologii, promujących badania profilaktyczne oraz zdrowy tryb życia. (patrz aktualności).