Centralna Sterylizatornia to komórka organizacyjna BCO, w której dokonuje się reprocesowania narzędzi i sprzętu medycznego z Bloku Operacyjnego i Oddziałów szpitala.

Kierownik: Bożena Budnik

Technik sterylizacji medycznej:

  • Grzegorz Miltyk
  • Elżbieta Mróz
  • Edyta Mróz
  • Katarzyna Wnorowska
  • Wioletta Wołkowycka
  • Anna Gryc
  • Anna Junicka-Markowska
  • Agata Czapkowska

Salowe: Magdalena Mielec, Grażyna Mazur

tel. 85 66 46 715, 85 66 46 809