Kierownik Izby Przyjęć: lek. med. Mariola Kucharewicz

tel. 085 6646710

Izba Przyjęć Białostockiego Centrum Onkologii znajduje się na parterze, na prawo od głównego wejścia do szpitala z dogodnym podjazdem dla karetek oraz samochodów  osobowych.

Izba Przyjęć czynna jest przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Z jej usług korzystają osoby skierowane do planowanej hospitalizacji oraz pacjenci, u których nastąpiło nagłe pogorszenie stanu zdrowia, skąd po załatwieniu formalności związanych z procedurą przyjęcia pacjenci kierowani są na oddziały specjalistyczne.

Pacjenci do hospitalizacji przyjmowani są w trybie planowym  po wstępnej kwalifikacji przez specjalistów przyjmujących w  Specjalistycznej Poradni Onkologicznej bądź z innych szpitali po uzgodnieniu terminu hospitalizacji.

Pacjenci bez uzgodnionego terminu hospitalizacji powinni zgłaszać się do Specjalistycznej Poradni Onkologicznej w godzinach pracy poradni.

Pacjenci zakwalifikowani  do leczenia w danym dniu  na wskazanym oddziale zgłaszają się do  Izby Przyjęć.

Na Izbie Przyjęć pacjent uzyskuje:

  • pełną informację o prawach i obowiązkach pacjenta.
  • dokładne informacje na temat choroby, jak i jej leczenia  oraz specyfiki pracy poszczególnych Oddziałów  udziela lekarz  kwalifikujący pacjenta do leczenia specjalistycznego , co zdecydowanie ułatwia współpracę z chorym i umożliwia przyjazne i komfortowe wprowadzenie pacjenta na oddział.
  • profesjonalną  opiekę lekarską i pielęgniarską , pozwalającą na fachową pomoc w trakcie przyjęcia oraz w  nagłych przypadkach.

Pozostałe informacje dotyczące przyjęcia  pacjenta na stronie internetowej BCO w zakładce ,,Informacje dla Pacjenta- Przewodnik Pacjenta’’.