Koordynator Oddziału: lek. Grzegorz Płoński

Pielęgniarka Koordynująca: mgr Jolanta Sawicka

Dane kontaktowe:

tel. 85 678 4181 - dyżurka lekarska - OIT
tel. 85 678 4182 - dyżurka pielęgniarska - OIT
tel. 85 678 4180 - sala - OIT
tel. 85 678 4185 - dyżurka lekarska - Blok Operacyjny

W Oddziale Intensywnej Terapii udzielana jest pomoc pacjentom z innych szpitali w ramach umowy z NFZ, hospitalizujemy także chorych z Białostockiego Centrum Onkologii.

Oddział Intensywnej Terapii prowadzi leczenie pacjentów w stanie zagrożenia życia z niewydolnością oddechową, niewydolnością krążenia i niewydolnością nerek, zapewniamy również opiekę nad pacjentami po rozległych operacjach przeprowadzanych w BCO. W skład Oddziału Intensywnej Terapii wchodzą cztery, w pełni wyposażone stanowiska i jedna izolatka. Dysponujemy nowoczesnymi respiratorami, sprzętem endoskopowym, sprzętem diagnostycznym, urządzeniem do pomiaru nieinwazyjnego rzutu serca i aparatem do prowadzenia ciągłej terapii nerkozastępczej.

Pracownicy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii to wykwalifikowany personel lekarski i pielęgniarski który świadczy kompleksowe, wysokospecjalistyczne  usługi medyczne na terenie całego Białostockiego Centrum Onkologii. Lekarze anestezjolodzy przyjmują w Poradni Anestezjologicznej, gdzie wstępnie przygotowują pacjentów do planowych zabiegów operacyjnych. Jest to konieczne dla oceny ryzyka okołooperacyjnego a jednocześnie pozwala wybrać optymalną metodę znieczulenia i postępowania przeciwbólowego w trakcie i po zabiegu operacyjnym.

Poradnia Anestezjologiczna:

poniedziałek 9:30 - 12:00
wtorek 12:00 - 13:00
środa 8:00 - 9:00
czwartek 9:30 - 13:00
piątek 8:00 - 12:00

W skład Bloku Operacyjnego wchodzi 5 nowocześnie wyposażonych, klimatyzowanych sal operacyjnych. Podczas zabiegu monitorujemy: częstość pracy serca, elektrokardiogram, saturację, kapnometrię, ciśnienie tętnicze krwi, stopień zwiotczenia mięśni (przewodnictwo nerwowo-mięśniowe) i głębokość znieczulenia ogólnego. Używamy urządzeń zapewniających optymalną temperaturę ciała pacjenta w czasie operacji (materace grzewcze i cieplarki podgrzewające płyny infuzyjne). Bezpośrednio po zabiegu pacjenci przewożeni są do 4 – stanowiskowej, w pełni wyposażonej w aparaturę i sprzęt medyczny Sali Nadzoru Poznieczuleniowego w której pod opieką personelu zespołu anestezjologicznego przebywają do momentu pełnego powrotu świadomości i stabilizacji stanu ogólnego. Znieczulenia wykonywane są także w procedurach brachyterapii i wybranych zabiegach endoskopowych. Dzięki wyposażeniu Bloku Operacyjnego w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną zabiegi przeprowadzane są zarówno metodami klasycznymi jak i minimalnie inwazyjnymi z użyciem technik laparoskopowych.

Personel Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii przeprowadza znieczulenia ogólne i przewodowe, w tym ciągłe. W celu redukcji bólu w trakcie, jak i po zabiegu wykonywane są blokady regionalne, zwłaszcza blokady przedziałowe w obrębie ściany klatki piersiowej i brzucha. Wykonujemy blokady typu: PECS I  i  PECS II (Pectoral Nerve Blocks I&II), Serratus Plane Block (SPB),TAP block, Subcostal TAP block. Powyższe metody  pozwalają na znaczne lub całkowite zniesienie bólu pooperacyjnego, co ma duże znaczenie w zapewnieniu komfortu pacjentom i dalszym postępowaniu po operacjach nowotworów piersi przeprowadzanych w Białostockim Centrum Onkologii.

Lekarze:

 • lek. Grzegorz Płoński
 • lek. Andrzej Drwal
 • lek. Oleg Dyśko
 • dr n. med. Paweł Kosierkiewicz
 • lek. Wanda Kosierkiewicz
 • lek. Dariusz Kożuchowski
 • lek. Joanna Tytman
 • lek. Agata Wargocka-Skiepko
 • lek. Katarzyna Kapica
 • lek. Joanna Bartoszuk-Hilik
 • lek. Ewa Chomiuk
 • lek. Piotr Baka
 • lek. Krystian Wiśniewicz
 • lek. Anna Kulesza
 • lek. Edyta Czerniawska

Pielęgniarki:

 • mgr Jolanta Sawicka
 • mgr Agnieszka Bruczko
 • mgr Agnieszka Anna Mazur
 • mgr Urszula Moniuszko
 • mgr Iwona Wasilewska
 • mgr Iwona Piotrowska
 • mgr Monika Sasinowska
 • mgr Teresa Jazykow
 • mgr Rafał Falkowski
 • mgr Anna Kundzicz
 • mgr Beata Jurczak
 • mgr Anna Zalewska
 • mgr Sylwia Lebiedzińska
 • mgr Agnieszka Toczyńska
 • mgr Edyta Matys  
 • mgr Przemysław Czemko
 • mgr Andrzej Czerniawski
 • mgr Michał Dziarnowski
 • mgr Marika Gałczyk
 • mgr Gabriela Kolęda
 • mgr Magdalena Fiećko
 • mgr Kamila Choruży
 • mgr Anna Grunwald
 • lic. Marta Stocka
 • lic. Paweł Romaniuk
 • lic. Sylwia Grzeszczuk
 • lic. Gabriela Kościukiewicz

Statystyk medyczny:

 • mgr Katarzyna Jurska

Salowe:

 • Wioletta Kaczorek
 • Helena Sadowska
 • Urszula Kuźma
 • Beata Płońska