Sed congue

Kierownik Zakładu Patomorfologii: dr hab. n. med. Luiza Kańczuga-Koda, specjalista patomorfolog
tel. 85 6646835
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat: mgr Małgorzata Zimnoch
tel. 85 6646836
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Patomorfologii jest ośrodkiem diagnostycznym, wykonującym badania zlecone przez Oddziały i Poradnie Białostockiego Centrum Onkologii oraz na rzecz jednostek zewnętrznych.

Zakład wyposażony jest w nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną aparaturę do wykonywania preparatów histopatologicznych, badań immunohistochemicznych i histochemicznych, wysokiej klasy mikroskopy optyczne (w tym dwa mikroskopy konsultacyjne i z torem wizyjnym) oraz skaner preparatów histopatologicznych.

Posiadamy wysoko wykwalifikowany zespół lekarzy, aktywnie uczestniczących w kursach szkoleniowych i konferencjach naukowych, specjalizujących się w diagnostyce chorób nowotworowych, w oparciu o standardy krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, jak również doświadczony personel techniczny, dzięki czemu zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług.

Wieloletnia współpraca z zakładami patomorfologii w całym kraju, szczególnie z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, umożliwia nam konsultacje z wykonywaniem specjalistycznych badań z zakresu biologii molekularnej oraz cytometrii przepływowej. Współpracujemy naukowo z ośrodkami krajowymi, głównie Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, a także zagranicznymi, realizując wspólne projekty naukowe szczególnie w zakresie nowotworów piersi oraz jelita grubego.

Cechą szczególnie wyróżniającą nasz Zakład jest ścisła współpraca ze wszystkimi oddziałami i klinikami Białostockiego Centrum Onkologii, co w dużej mierze przyczynia się do skutecznej terapii pacjentów.

W ramach Zakładu Patomorfologii działa:

  • Pracownia histologiczna
  • Pracownia cytologiczna
  • Pracownia badań śródoperacyjnych
  • Pracownia immunohistochemiczna i histochemiczna
  • Pracownia diagnostyki genetyczno-molekularnej

W pracowni diagnostyki genetyczno-molekularnej wykonujemy badania diagnostyczne w zakresie analizy istotnych mutacji somatycznych genów koniecznych w klasyfikacji do leczenia chorych na raka jelita grubego oraz czerniaka złośliwego. Zidentyfikowanie wiodącej mutacji w tych nowotworach pozwola na zindywidualizowane podejście do pacjenta oraz opracowanie i wdrożenie optymalnego schematu terapeutycznego, z zastosowaniem leków ukierunkowanych molekularnie.

Wykonujemy także analizę mutacji somatycznych genów KRAS, NRAS, BRAF w materiale tkankowym pacjentów z rakiem jelita grubego oraz genu BRAF w czerniaku złośliwym za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) w czasie rzeczywistym. Mutacje genu KRAS w kodonach 12, 13, 59, 61, 117 i 146 występują w około 30-50% przypadków raka jelita grubego i są istotnym czynnikiem predykcyjnym warunkującym oporność na działanie leków blokujących receptor naskórkowego czynnika wzrostu (z ang. EGFR). Znacznie rzadziej obserwowane, lecz także bardzo istotne klinicznie są mutacje w genie NRAS (około 5%) u chorych na raka jelita grubego. Mutacje genu BRAF występują u około 40-60% pacjentów z czerniakiem nieoperacyjnym lub czerniakiem w IV stadium zaawansowania oraz u 10% chorych na raka jelita grubego. Potwierdzenie obecności mutacji V600 genu BRAF pozwala na wprowadzenie terapii celowanej.

Zastosowanie nowoczesnej i w pełni zautomatyzowanej aparatury w Pracowni Diagnostyki Genetyczno-Molekularnej, z użyciem zwalidowanych i posiadających certyfikat CE IVD testów, zapewnia wykonanie dokładnej i bardzo szybkiej diagnostyki molekularnej u chorych na raka jelita grubego i czerniaka złośliwego, co pozwola na znaczne skrócenie czasu kwalifikacji do terapii pacjentów leczonych w Białostockim Centrum Onkologii.

Lokalizacja:   Budynek D, II piętro

Wykonujemy następujące rodzaje badań:

  • badania histopatologiczne
  • badania śródoperacyjne/doraźne („intry”)
  • badania cytologiczne (cytologia złuszczeniowa ginekologiczna, cytologia płynów z jam ciała)
  • biopsje aspiracyjne cienkoigłowe pod kontrolą USG (BAC)
  • badania immunohistochemiczne
  • badania histochemiczne
  • badania molekularne (ocena amplifikacji genu Her2 metodą hybrydyzacji in situ; analiza mutacji somatycznych genów KRAS, NRAS i BRAF oraz analiza niestabilności mikrosatelitarnej/MSI w materiale tkankowym pacjentów z rakiem jelita grubego; analiza mutacji genu EGFR w materiale tkankowym pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca oraz genu BRAF w czerniaku złośliwym)

EMQN1

Zapraszamy do wykonywania badań diagnostycznych (histopatologicznych i cytologicznych) oraz immunohistochemicznych.

Stawki mogą być negocjowane i ustalane indywidualnie dla zleceniodawcy.

Kadra Lekarska:

dr hab. med. Waldemar Famulski – specjalista patomorfolog
prof. dr hab. med. Katarzyna Guzińska-Ustymowicz – specjalista patomorfolog
dr hab. med. Mariusz Koda – specjalista patomorfolog
dr n. med. Wojciech Kisielewski – specjalista patomorfolog
dr n. med. Jacek Cylwik
lek. med. Karolina Lomperta - lekarz rezydent, młodszy asystent

Diagności Laboratoryjni:

dr hab. med. Katarzyna Jarząbek - diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej
dr n. med. Katarzyna Jakubowska – diagnosta laboratoryjny, młodszy asystent
mgr Małgorzata Grudzińska - diagnosta laboratoryjny

Technicy Analityki Medycznej:

Kierownik Zespołu Techników Analityki Medycznej – st. technik anal. - mgr inż. Diana Milewska
Małgorzata Słomczyńska - st. technik anal.
Elżbieta Wojtach - st. technik anal.

Personel pomocniczy:

Ewa  Radziszewska - pomoc laboratoryjna


Działalność naukowa:

• udział w realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013, finansowanego przez Unię Europejską, pod hasłem „Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi”;

• projekty naukowe dotyczące raka piersi oraz jelita grubego.

Najważniejsze publikacje :

1. Comparison of E-cadherin with STAT3 and apoptosis regulators: Bak and Bcl-xL in endometrioid adenocarcinomas of different ER-alpha immunoprofile. Sulkowska U, Wincewicz A, Kanczuga-Koda L, Koda M, Sulkowski S. Gynecol Endocrinol. 2018 Feb;34(2):171-174.

2. Stromal and intraepithelial tumor-infiltrating lymphocytes in colorectal carcinoma. Jakubowska K, Kisielewski W, Kańczuga-Koda L, Koda M, Famulski W. Oncol Lett. 2017 Dec;14(6):6421-6432.

3. Diagnostic value of inflammatory cell infiltrates, tumor stroma percentage and disease-free survival in patients with colorectal cancer. Jakubowska K, Kisielewski W, Kańczuga-Koda L, Koda M, Famulski W. Oncol Lett. 2017 Sep;14(3):3869-3877.

4. Eventual proapoptotic or anti-apoptotic impact of aberrantly expressed Cx43 and Cx26 can depend on ER-alpha overexpression in human endometrioid adenocarcinoma. Sulkowska U, Wincewicz A, Kanczuga-Koda L, Koda M, Sulkowski S. Gynecol Endocrinol. 2015;31(8):604-8.

5. Coexistence of mature cystic teratoma and adenocarcinoma in situ within atypical proliferative mucinous tumour of ovary--a case report of 35-year-old woman. Wincewicz A, Lewitowicz P, Adamczyk-Gruszka O, Sulkowski S, Kanczuga-Koda L, Koda M. Eur J Gynaecol Oncol. 2015;36(2):206-9.

6. E-cadherin and β-catenin adhesion proteins correlate positively with connexins in colorectal cancer. Kanczuga-Koda L, Wincewicz A, Fudala A, Abrycki T, Famulski W, Baltaziak M, Sulkowski S, Koda M. Oncol Lett. 2014 Jun;7(6):1863-1870.

7. Comparison of primarily diet-modifiable intestinal factors, connexin 43 and E-cadherin with TP53 and TGFB1 in colorectal cancer. Wincewicz A, Urbaniak-Wąsik S, Woltanowska M, Sulkowska U, Koda M, Kanczuga-Koda L, Sulkowski S, Zamenhof PL, Lewitowicz P, Kozieł D, Głuszek S. Hepatogastroenterology. 2013 Jul-Aug;60(125):1053-7.

8.  GLUT1 and Bcl-xL in relation to erythropoietin in human colorectal adenocarcinomas. Wincewicz A, Baltaziak M, Kanczuga-Koda L, Koda M, Sulkowska U, Sulkowski S. Hepatogastroenterology. 2010 Jul-Aug;57(101):741-5.

9.  ERα and ERβ expression in correlation with Ki-67, Bcl-2 and Bak in primary tumors and lymph node metastases of breast cancer: The effect of pre-operative chemotherapy. Kanczuga-Koda L, Koda M, Tomaszewski J, Jarzabek K, Lotowska J, Baltaziak M, Sulkowska U, Sobaniec-Lotowska M, Sulkowski S. Oncol Lett. 2010 Nov;1(6):1067-1071.

10.  Relationships between hypoxia markers and the leptin system, estrogen receptors in human primary and metastatic breast cancer: effects of preoperative chemotherapy. Koda M, Kanczuga-Koda L, Sulkowska M, Surmacz E, Sulkowski S. BMC Cancer. 2010 Jun 22;10:320. Select item 20567150