w sprawie konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Koordynatora  w projekcie,  ogłoszonego w dniu 12.05.2020r, nr 8/KO/2020,
Dyrektor  Białostockiego  Centrum  Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne  zgodnie z Załącznikiem nr 1.

ogłoszenie o wyniku

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 13.05.2020r, nr 9/KO/2020
Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

ogłoszenie o wyniku

W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 16.04.2020 r., nr 7/KO/ 2020

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia medyczne  zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ogłoszenie o wyniku

W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 02.04.2020 r., nr 6/KO/ 2020

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1

Ogłoszenie o wyniku

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 12.03.2020r, nr 5/KO/2020

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postepowania na świadczenia medyczne (pielęgniarskie)
zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ogłoszenie o wyniku

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 12.03.2020r, nr 4 /KO/2020

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postepowania na świadczenia medyczne (pielęgniarskie)
zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ogłoszenie o wyniku

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (świadczenia z zakresu radiodiagnostyki), ogłoszonego w dniu 10.03.2020r, nr 3/KO/2020  

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne

zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ogloszenie o wyniku 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych,ogłoszonego w dniu 10.02.2020r, nr 2/KO/2020

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postepowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

 Ogłoszenie wynik konkursu 2 /KO/2020

 

W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 27.05.2019 r., nr. 9/KO/2019

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postepowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr. 1.

Ogłoszenie o roztrzygnięciu postępowania

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 05.04.2019r., nr 7/KO/2019

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne z zakresu pielęgniarstwa zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 03.04.2019r., nr 6/KO/2019

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne z zakresu pielęgniarstwa zgodnie z załącznikiem nr 1.