W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 27.05.2019 r., nr. 9/KO/2019

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postepowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr. 1.

Ogłoszenie o roztrzygnięciu postępowania

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 05.04.2019r., nr 7/KO/2019

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne z zakresu pielęgniarstwa zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 03.04.2019r., nr 6/KO/2019

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne z zakresu pielęgniarstwa zgodnie z załącznikiem nr 1.

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (zwane dale BCO), 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12,Tel. 58 66 46 708 , fax 85 74 35 913, strona internetowa: www.onkologia.bialystok.pl,poszukuje dzierżawcy części nieruchomości o powierzchni 22,50 m², położonej przy ul. Ogrodowej 10, z przeznaczeniem wyłącznie na kiosk spożywczy.