w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 12.06.2024 r, nr 31/KO/2024
Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

ogłoszenie wynik

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 12.06.2024 r, nr 32/KO/2024
Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

ogłoszenie wynik

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 12.06.2024 r, nr 30/KO/2024
Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

ogłoszenie wynik

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 03.06.2024 r, nr 29/KO/2024

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

ogłoszenie wynik

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 29.05.2024 r, nr 28/KO/2024
Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.
ogłoszenie wynik

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 28.05.2024 r, nr 27/KO/2024
Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.
ogłoszenie wynik

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 10.05.2024r.,  nr 24/KO/2024
Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.
ogłoszenie wynik

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 10.05.2024 r, nr 26/KO/2024

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.
ogłoszenie wynik

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 10.05.2024 r, nr 25/KO/2024

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.
ogłoszenie wynik

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 10.05.2024 r, nr 23/KO/2024

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.
ogłoszenie wynik

Dyrektor  Białostockiego  Centrum  Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie  w    Białymstoku  informuje o  unieważnieniu konkursu ofert  nr 22/KO/2024 ogłoszonego
w dniu 26.04.2024r. z  powodu braku ofert.
ogłoszenie o unieważnieniu