w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych,ogłoszonego w dniu 11.02.2022r., nr 6/KO/2022

 Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postepowania na świadczenia medyczne
zgodnie z załącznikiem nr 1.

ogłoszenie