w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 08.04.2022 r, nr 16/KO/2022

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

ogłoszenie