w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 04.08.2022 r, nr 43/KO/2022

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

ogloszenie