Dyrektor  Białostockiego  Centrum  Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie w    Białymstoku  informuje o  unieważnieniu konkursu ofert  nr 49/KO/2022 ogłoszonego
w dniu 21.09.2022r. 

ogloszenie