Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o unieważnieniu konkursu ofert nr 15/KO/2020 ogłoszonego dnia 24.07.2020 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych,

ogłoszonego w dniu 24.07.2020 r, nr 14/KO/2020

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne

zgodnie z załącznikiem nr 1.

OGŁOSZENIE O WYNIKU

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych,ogłoszonego w dniu 17.07.2020r, nr 13/KO/2020
Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku  informuje o rozstrzygnięciu postepowania na świadczenia medyczne
zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ogloszenie o wyniku

  Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne

zgodnie z załącznikiem nr 1.

OGŁOSZENIE O WYNIKU

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 23.06.2020r. nr 11/KO/2020
Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne
zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ogloszenie o wyniku

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych,ogłoszonego w dniu 09.06.2020r, nr 10/KO/2020
Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postepowania na świadczenia medyczne
zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ogłoszenie wynik

w sprawie konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Koordynatora  w projekcie,  ogłoszonego w dniu 12.05.2020r, nr 8/KO/2020,
Dyrektor  Białostockiego  Centrum  Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne  zgodnie z Załącznikiem nr 1.

ogłoszenie o wyniku

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 13.05.2020r, nr 9/KO/2020
Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1.

ogłoszenie o wyniku

W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 16.04.2020 r., nr 7/KO/ 2020

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia medyczne  zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ogłoszenie o wyniku

W sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 02.04.2020 r., nr 6/KO/ 2020

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia medyczne zgodnie z załącznikiem nr 1

Ogłoszenie o wyniku

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego w dniu 12.03.2020r, nr 5/KO/2020

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postepowania na świadczenia medyczne (pielęgniarskie)
zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ogłoszenie o wyniku