Koordynator ds. dostępności w Białostockim Centrum Onkologii odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Białostockie Centrum Onkologii (BCO) oraz monitorowanie zapewnienia przez szpital dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w BCO. Z koordynatorem można kontaktować się telefonicznie bądź poprzez email w wyżej wymienionych sprawach.

Koordynator ds. dostępności
Anna Rzońca
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: +48 85 67 84 134

 

Na co możesz liczyć jako osoba ze szczególnymi potrzebami w Białostockim Centrum Onkologii

 

Jeżeli masz trudności z poruszaniem się: / lub

 • Skorzystaj z dostępnego miejsca parkingowego, podnośnika dla osób z niepełnosprawnością znajdującego się przy wjeździe na parking podziemny oraz wind znajdujących się wewnątrz budynku
 • Zgłoś chęć skorzystania z pomocy Asystenta ds. obsługi osób ze szczególnymi potrzebami  w Punkcie Obsługi Pacjenta
 • Skorzystaj z wózków inwalidzkich dostępnych w Rejestracji

 

Jeżeli masz problemy ze słuchem:

 • Możesz skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza on-line języka migowego
 • Możesz skorzystać z pętli indukcyjnej

 

Jeżeli masz problemy ze wzrokiem:

 • Możesz wejść z psem asystującym
 • Możesz otrzymać dokumenty z powiększoną czcionką lub użyć lupy
 • Możesz skorzystać z pomocy Asystenta ds. obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

 

Jeżeli masz problemy z porozumiewaniem się:

 • Możesz skorzystać z tabletu z oprogramowaniem „Mówik”
 • Możesz liczyć na dostosowanie tempa wypowiedzi i słownictwa do Twoich potrzeb

Każda osoba bez względu na rodzaj potrzeb może liczyć na wsparcie Asystentów ds. obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Deklaracja dostępności Białostockiego Centrum Onkologii

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Białostockiego Centrum Onkologii.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Pełna nazwa: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku

Adres do korespondencji: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator ds. dostępności: Anna Rzońca

Kontakt telefoniczny: +48 85 67 84 13

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje,dokumenty są dostępne cyfrowo. Planujemy je sukcesywnie wymieniać na pliki dostępne.
 • Niektóre artykuły nie mają nagłówków w śródtytułach.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, aby potrafili oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne, mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów strony, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, lub stanowią przekierowanie do materiałów znajdujących się na stronach internetowych innych instytucji.
 • Nie wszystkie filmy, które umieszczamy na naszej stronie mają audiodeskrypcję. Staramy się dodawać napisy sukcesywnie.
 • Dokumenty sprzed 23 września 2018r. nie są dostępne cyfrowo. Jeśli potrzebujesz, któregoś z nich w formie dostępnej skontaktuj się z nami.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Nowik.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 856784144

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrekcja Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
 • Adres: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 857435913

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.
Adres: ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok

 Plan budynków BCO

pdf ikonaPlan budynków wraz z legendą do pobrania.pdf 0,28 MB

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w jednym kompleksie budynków (A, B, C, D, F, H, I, J, K), połączonych ściśle ze sobą komunikacyjnie stałymi łącznikami.

 • Budynek B (wejście od ul. Warszawskiej) – główne wejście do budynku; wejście jest dostępne z poziomu terenu. Znajduje się tu:
  • Punkt informacyjny
  • Główna Rejestracja Szpitala
  • Szatnia
 • Budynek C – (wejście od ul. Warszawskiej) – wejście jest dostępne z poziomu terenu.
 • Budynek D (wejście od ul. Ogrodowej) – do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia D znajduje się podjazd dla wózków.
 • Budynek H - (wejście od ul. Ogrodowej) – do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia H znajduje się podjazd dla wózków.
 • Wejście dla osób z niepełnosprawnością: wejścia w budynkach B, D, H. Przy wejściu do budynku B dostępne są również dyżurne wózki dla osób z niepełnosprawnością.
 • Przed budynkiem K (wjazd na teren BCO od ul. Ogrodowej) znajdują się 4 miejsca postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.
 • Od ul. Warszawskiej (przy wjeździe na parking podziemny) znajduje się podnośnik dla osób z niepełnosprawnością pozwalający na przedostanie się pacjentów na teren BCO. Podnośnik jest obsługiwany przez personel Szpitala.
 • Toalety są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, znajdują się przy głównej Rejestracji na parterze oraz w Poradniach na I i III piętrze budynku B oraz w budynku K.
 • Okienko głównej Rejestracji Szpitala (budynek B) posiada ladę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością.
 • W Szpitalu są dostępne windy umożliwiające dotarcie na wybrane piętro. Windy posiadają napisy w alfabecie brajla.
 • Na 3 kondygnacjach parkingu podziemnego znajdującego się przy ul. Warszawskiej 15 znajduje się 6 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością oraz winda. Osoby z niepełnosprawnością posiadające niebieską kartę parkingową zwolnione są z opłat za parking na terenie BCO.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba z niepełnosprawnością wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej.

Warunkiem wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren kompleksu szpitalnego z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba z niepełnosprawnością nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Udogodnienia

 • Szpital wyposażony jest w pętle indukcyjne, które znajdują się w głównej Rejestracji Szpitala, na Izbie Przyjęć, Rejestracji Zakładu TK i MR, Rejestracji Zakładu Radioterapii oraz na Oddziałach.
 • Szpital zapewnia dostęp do usług tłumacza on-line polskiego języka migowego (PJM) i systemu językowo - migowego (SJM).
  Usługa tłumacza on-line PJM dostępna jest w BCO od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Szpital wyposażony jest w urządzenia z zainstalowanym oprogramowaniem „Mówik”, przeznaczone dla osób mających problemy z porozumiewaniem się za pomocą mowy.
 • W Szpitalu, w Rejestracji głównej zatrudnieni są Asystenci ds. dostępności, którzy odpowiadają za obsługę i wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami.
 • W Szpitalu (przy wejściu do budynku B oraz H) znajdują się kioski multimedialne zawierające informacje na temat lokalizacji poszczególnych komórek organizacyjnych BCO w budynku. Dodatkowo urządzenia te posiadają funkcję przywołania Asystenta ds. dostępności.
 • Na terenie BCO znajdują się Tyflomapy (1 wewnątrz Szpitala I piętro budynek F, pozostałe na zewnątrz Szpitala).
 • W Szpitalu (na drzwiach gabinetów oraz przy tablicach informacyjnych) znajdują się oznaczenia w alfabecie braille’a.

 

Dyrekcja i Administracja Szpitala

Adres: ul. Warszawska 15, 15-062 Białystok, Parter, I piętro

 • Budynek G – przy głównym wejściu do budynku od ulicy Warszawskiej znajdują się schody oraz winda, którą można dostać się na poszczególne piętra budynku.

W budynku znajdują się pomieszczenia Dyrekcji i administracji Szpitala (Parter oraz I piętro). Na drugim piętrze znajduje się Centrum Profilaktyki Nowotworów.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Poziome ciągi komunikacyjne są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.