Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku jest jedyną w województwie podlaskim wielospecjalistyczną placówką zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych. Białostockie Centrum Onkologii ma długą historię z początkami przy Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym. Od 1993 r. ma patrona - Marię Skłodowską-Curie. W roku 2016 BCO obchodziło jubileusz 60-lecia.

W centrum funkcjonują następujące jednostki diagnostyczno-lecznicze:

  • Specjalistyczny Szpital Onkologiczny z oddziałami stacjonarnymi: chirurgii onkologicznej z poddziałem chirurgii piersi i rekonstrukcji oraz pododdziałem leczenia bólu, onkologii klinicznej z pododdziałem chemioterapii dziennej, radioterapii, onkologii ginekologicznej, anestezjologii i intensywnej terapii;
  • Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna: poradnia onkologii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chemioterapii nowotworów, ginekologii onkologicznej, radioterapii, chorób piersi, leczenia bólu, genetyczna, psychologiczna;
  • Zakłady: radioterapii, diagnostyki obrazowej, diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologii, medycyny nuklearnej, fizyki medycznej, rehabilitacji oraz pracownia endoskopii;

Centrum prowadzi tzw. skojarzone leczenie nowotworów łączące wszystkie metody terapeutyczne (chirurgia, radioterapia, chemioterapia, immunoterapia), co znacznie poprawia uzyskiwane wyniki leczenia. Onkologia kliniczna realizuje programy terapeutyczne wykorzystujące leki najnowszej generacji. Onkologia ginekologiczna prowadzi leczenie chirurgiczne, radioterapię i chemioterapię. Radioterapia dyskontująca czterema przyspieszaczami liniowymi stosuje nowoczesne techniki radioterapii: IMRT, IGRT, stereotaksję oraz techniki klasyczne. W pracowni brachyterapii HDR prowadzona jest brachyterapia prostaty metodą SWIFT, brachyterapia nowotworów piersi, w tym: APBI, przełyku, oskrzela oraz nowotworów ginekologicznych. W oddziale chirurgii onkologicznej oprócz klasycznych zabiegów chirurgicznych wykonywane są m.in.: zabiegi oznaczania tzw. węzła wartownika, zabiegi rekonstrukcyjne piersi oraz termoablacja zmian przerzutowych w wątrobie. W Centrum działa też poradnia psychologiczna.

Centrum, jako jedyne w województwie posiada Podlaskie Biuro Rejestracji Nowotworów, które dostarcza wiedzy o zachorowaniach i zgonach z powodu nowotworów złośliwych z terenu województwa podlaskiego władzom samorządowym, Wojewodzie oraz Krajowemu Rejestrowi Nowotworów w Warszawie. Na bazie Centrum działa Stowarzyszenie do Walki z Rakiem, które gromadzi i przekazuje środki pieniężne na rzecz poprawy jakości i komfortu leczenia chorych onkologicznych.

Od kilkunastu lat Centrum nieustannie się modernizuje. W roku 2018 BCO uzyskało certyfikat ISO 9001:2018 w zakresie: ,,profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych”, a w roku 2011 certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia dla lecznictwa szpitalnego. BCO otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację dwóch projektów pt. ,,Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi" oraz projektu pt. ,, Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy”.

ISO

Kalendarium Onkologii w Białymstoku

1953 r. – Powstanie pierwszej poradni onkologicznej i wydzielenie 10 łóżek szpitalnych w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym w Białymstoku – prof. Stefan Soszka,

rys1

1961 r. – Utworzenie Ośrodka Onkologicznego przy Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym w Białymstoku ( przychodnia, szpital z 72 łóżkami i salą do aplikacji radu) – lek. med. Helena Gulanowska

1977 r. – Powstanie Specjalistycznego Onkologicznego ZOZ w Białymstoku (178 łóżek) – dyrektor dr n. med. Ludwik Ostrowski

rys2

1983 - 1993 – Włączenie Specjalistycznego Onkologicznego ZOZ w strukturę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

1993 r. – Utworzenie samodzielnej jednostki onkologicznej pod nazwą Regionalny Ośrodek Onkologiczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, obejmującej opieką ludność czterech województw (białostockie, łomżyńskie, suwalskie, olsztyńskie), tj. ok. 2,3 mln mieszkańców (178 łóżek szpitalnych) – dyrektor dr n. med. Lech Zaremba

1998 r. - Przekształcenie RCO w Białostocki Ośrodek Onkologiczny im. Marii Skłodowskiej-Curie, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej działający na terenie województwa podlaskiego zamieszkałego przez 1,3 mln ludności – dr n. med. Lech Zaremba

2004 r. – Zmiana nazwy Ośrodka na Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie w Białymstoku (173 łóżka szpitalne), obejmujące opieką mieszkańców województwa podlaskiego oraz powiatów: Ełk, Giżycko, Pisz, Olecko, Gołdap. Doposażenie zakładu radioterapii w nowoczesną zintegrowaną linię radioterapeutyczną firmy ELEKTA - dyrektor
dr n. med.Lech Zaremba

2005 r. – Utworzenie Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z przekształcenia funkcjonującego od lat 80 XX wieku w Białostockim Centrum Onkologii - Zakładu Onkologii AMB (kierownik Kliniki – prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz). Klinika Onkologii UMB funkcjonuje na bazie Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Od 2006 – Realizacja Narodowego Programu Walki z Chorobami Nowotworowymi, w tym:

  • Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i realizacja tego Programu
  • Wojewódzki Rejestr Nowotworów,
  • doposażenie Zakładu Radioterapii,
  • poprawa wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych –zakup cyfrowego aparatu rezonansu magnetycznego.

2007 r. - Wdrożenie systemu brachyterapii konformalnej prostaty w czasie rzeczywistym (SWIFT)

2008 r. – Uzyskanie przez BCO certyfikatu ISO 9001:2000 (obecnie ISO 9001:2008) w zakresie zarządzania jakością w dziedzinie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych

pol

2008 r. – operacje rekonstrukcji piersi

2009 r.

  • przekształcenie Oddziału Dziennego Rehabilitacji w Zakład Rehabilitacji
  • przekształcenie Pracowni Medycyny Nuklearnej w Zakład Medycyny Nuklearnej

2010 r. – Rozpoczęcie leczenia pacjentek z rakiem piersi metodą brachyterapii przy pomocy balonu Contura.

2011 r. – Uzyskanie przez BCO certyfikatu akredytacyjnego Ministerstwa Zdrowia w zakresie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego
Certyfikat nr: 2011/35

2012 r. – Zakup aparatu do hipertermii głębokiej

2013 r. – Utworzenie Pracowni Psychologii

2014 r. – Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego i zakup rezonansu magnetycznego oraz zestawu do termoablacji.

Uruchomienie Pracowni PET - (Spółka Voxel) w siedzibie BCO

2015 r. – zakończenie I etapy modernizacji infrastruktury BCO i Otwarcie nowej siedziby Oddziału Chirurgii Onkologicznej z pododdziałem leczenia bólu, Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć, Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej.