Mając na uwadze aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną związaną z zakażeniami SARS-CoV-2, informujemy, iż realizacja projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej” nr POWR.05.01.00-00-0003/18 odbywa się w powszechnie obowiązującym reżimie sanitarnym. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania jednostki i zasad w niej panujących, są zamieszczane pod adresem: https://www.onkologia.bialystok.pl/koronawirus-covid-19