Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w 2022 roku realizuje następujące zadania inwestycyjne dofinansowane z budżetu państwa:

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w 2021 roku realizuje następujące zadania inwestycyjne dofinansowane z budżetu państwa: