SPIS TELEFONÓW BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

Sekretariat Dyrektora  85 66 46 800, fax  85 74 35 913, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok

Sekretariat Zastępcy ds. Ekonomicznych  85 66 46 800

Sekretariat Zastępcy ds. Lecznictwa  85 66 46 800

Kancelaria 85 66 46 885, 85 66 46 886

Główny Księgowy 85 66 46 747

Naczelna  Pielęgniarka  85 66 46 742

Radca Prawny 85 67 84 294

Rzecznik Prasowy 85 66 46 754

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 85 67 84 103

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 85 66 46 713

Stanowisko ds. Obronności i Ochrony Cywilnej 85 66 46 102

Ds. Sanitarno-Epidemiologicznych 85 67 84 122

Służba BHP 85 74 12 447, 733 100 192

Służba p/pożarowa 85 74 12 447, 733 100 192

Kierownik Działu Organizacyjnego 85 66 46 841

Kierownik Działu Rozliczeń 85 66 46 840

Kierownik Działu Planowania i Analiz 85 67 84 295

Kierownik Działu Kadr i Płac 85 66 46 723

Kierownik Działu Zamówień Publicznych 85 66 46 708

Kierownik Działu Informatyki 85 67 84 140, 85 67 84 141

Dział Ekonomiczno-Finansowy 85 66 46 747

Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna

Rejestracja 85 66 46 888

Kierownik Przychodni 85 66 46 763

Izba Przyjęć 85 66 46 710, 85 66 46 165

Kierownik Izby Przyjęć 85 67 84 160

Oddziały Szpitalne

Oddział Onkologii Klinicznej im. dr Ewy Pileckiej z Pododdziałem Chemioterapii Dziennej
 dyżurka lekarska 85 66 46 722 ( IV piętro), 85 66 46 734 (V piętro)
 dyżurka pielęgniarska 85 66 46 709 (IV piętro), 85 66 46  751 (IV piętro)

Pododdział Chemioterapii Dziennej
 gabinet lekarski 85 66 46 795
 pielęgniarka koordynująca 85 66 46 769

Oddział Radioterapii I
Odcinek A – budynek H, II p.
dyżurka lekarska – 85 66 46 736
dyżurka pielęgniarska – 85 66 46 731

Odcinek B – budynek H, III p.
dyżurka lekarska - 85 66 46 720
dyżurka pielęgniarska – 85 66 46 719

Odcinek C - budynek C, II p.
pielęgniarka koordynująca - 85 67 84 117
dyżurka pielęgniarek - 85 67 84 116

Oddział Chirurgii Onkologicznej ze Specjalistycznymi Pododdziałami Leczenia Chorób Nowotworowych
 dyżurka lekarska 85 66 46 733 (II piętro), 85 67 84 178 (I piętro)
 dyżurka pielęgniarska 85 66 46 735, 85 67 84 176

Pododdział Leczenia Bólu
 dyżurka pielęgniarska  85 67 84 170

Pododdział Urologii
dyżurka pielęgniarek 85 67 84 213

Oddział Onkologii Ginekologicznej
 dyżurka lekarska 85 66 46 725 (parter), 85 66 46 732 (I piętro)
 dyżurka pielęgniarska 85 66 46 727 (parter), 85 66 46 739 (I piętro)

Blok Operacyjny 
 kierownik 85 67 84 185
 pielęgniarka oddziałowa  85 66 46 774

Zakład Radioterapii
 rejestracja 85 66 46 888, 85 66 46 753
 kierownik 85 66 46 830

Zakład Fizyki Medycznej
 kierownik 85 66 46 829

Zakład Diagnostyki Obrazowej
 rejestracja 85 66 46 888
 rejestracja RM 85 66 46 888
 rejestracja TK 85 66 46 888

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 wyniki 85 66 46 818
 kierownik 85 66 46 822

Zakład Patomorfologii
 wyniki 85 66 46 836
 kierownik  85 66 46 835

Zakład Medycyny Nuklearnej
 rejestracja 85 66 46 767
 kierownik 85 66 46 730

Zakład Rehabilitacji
 sekretariat 85 66 46 813
 kierownik 85 66 46 833

Pracownia Psychologii
 gabinet nr 1 - kierownik 85 66 46 824
 gabinet nr 2 - psycholog 85 66 46 757
 gabinet nr 3 - psycholog 85 66 46 802

Pracownia Endoskopii
 rejestracja 85 66 46 888, 85 74 35 474
 gabinet lekarski  85 67 84 174, 85 67  84 175

Apteka Szpitalna 
 kierownik  85 66 46 778, fax 85 66 46 790

Centralna Sterylizatornia 85 66 46 715

Pracownik Socjalny 85 66 46 898

Portiernia  85 66 46 711