certyfikat

W dniach 18 - 20 października 2023 roku Białostockie Centrum Onkologii przeszło procedurę akredytacyjną przeprowadzoną przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Wyniki tej wizyty potwierdziły, że BCO uzyskało jeden z najlepszych wyników w kraju, osiągając spełnienie standardów na poziomie 90%. 

Proces akredytacyjny wymagał zaangażowania wszystkich pracowników BCO, interdyscyplinarnego podejścia oraz ciągłej pracy nad jakością. Przystąpienie do procedury obejmowało zapoznanie się z Programem Akredytacji Szpitali, samoocenę spełnienia standardów akredytacyjnych i dostosowanie praktyk do ponad 200 standardów. 

 

W trakcie oceny akredytacyjnej wizytatorzy oceniali nie tylko oddziały szpitalne, ale także izbę przyjęć, blok operacyjny, aptekę, centralną sterylizatornię, laboratorium, zakłady diagnostyki obrazowej, a także działy administracyjne. Wyniki potwierdziły spełnienie standardów, profesjonalizm oraz bezpieczeństwo świadczonych usług.

 

Z radością informujemy, że spośród 15 obszarów podlegających ocenie, BCO osiągnęło 100% spełnienia wymogów w czterech obszarach, a w kolejnych uzyskało oceny powyżej 85%. 

 

Akredytacja to dla Białostockiego Centrum Onkologii zobowiązanie do ciągłego doskonalenia, monitorowania wskaźników jakości oraz zapewnienia pacjentom najwyższej jakości opieki. Ten zewnętrzny system oceny oparty na standardach akredytacyjnych, obejmuje ponad dwieście standardów nakierowanych na bezpieczeństwo pacjentów, jakość i bezpieczeństwo świadczonej opieki oraz usprawnienie funkcjonowania szpitala. 

 

Certyfikat akredytacyjny podpisany przez Ministra Zdrowia Izabelę Leszczynę, oficjalnie potwierdza status BCO jako szpitala spełniającego najwyższe standardy świadczenia opieki zdrowotnej. Białostockie Centrum Onkologii zobowiązuje się tym samym do stałego doskonalenia, monitorowania wskaźników jakości i podnoszenia standardów opieki, aby sprostać oczekiwaniom pacjentów i utrzymać pozycję jednego z lepszych szpitali w Polsce.