baner informacyjny

Białostockie Centrum Onkologii zostało partnerem Zielonej Koalicji dla Zdrowia, łącząc ze sobą wizję opieki medycznej realizowanej w harmonii z ochroną środowiska.


"W Białostockim Centrum Onkologii nie tylko podnosimy standardy opieki medycznej, ale również kładziemy ogromny nacisk na naszą społeczną odpowiedzialność, w tym ochronę środowiska" - mówiła podczas konferencji inaugurującej projekt dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii, dr n. o zdr. Magdalena Joanna Borkowska.


Zielona Koalicja dla Zdrowia to ogólnokrajowa inicjatywa Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO przy współpracy Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego. Jej powstanie ma na celu podejmowanie pro środowiskowych aktywności na rzecz zmian w sektorze ochrony zdrowia.

 

Konferencja inaugurująca projekt "Zielona Koalicja dla Zdrowia".

zielona 1 zielona 3 zielona 5

zielona 4 zielona zielona 2