Dr n. med. Leszek Kozłowski, kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej ze Specjalistycznymi Pododdziałami Leczenia Chorób Nowotworowych #BCO odebrał dziś (09.04.2024 r.) z rąk wojewody podlaskiego Jacka Brzozowskiego akt powołania na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii onkologicznej na kolejną pięcioletnią kadencję.