sala wykładowa

Konferencja Colorectal Cancer Unit: Pod hasłem "Kompleksowe, skojarzone leczenie nowotworów przewodu pokarmowego" 22 marca 2024 r. odbyła się druga konferencja Colorectal Cancer Unit. Jej głównym celem było podzielenie się wiedzą, doświadczeniem oraz omówienie najnowszych doniesień w zakresie terapii raka jelita grubego, trzustki oraz żołądka.

Konferencję oficjalnie otworzyli dr n. o zdr. Magdalena Joanna Borkowska, dyrektor BCO oraz dr Kamil Safiejko, koordynator Pododdziału Leczenia Nowotworów Przewodu Pokarmowego — CCU. Ich słowa podkreśliły wagę współpracy między specjalistami oraz dążenie do ciągłego doskonalenia opieki nad pacjentami z nowotworami przewodu pokarmowego.

 

Pierwszy panel poświęcony był kompleksowemu leczeniu raka trzustki. Dr Adam Sawczuk omówił rolę i możliwości w diagnostyce i monitorowaniu leczenia kluczową kwestię oceny raka trzustki, podczas gdy dr Aleksander Tarasik skupił się na chirurgii tego nowotworu. Dr Dominika Hempel zwrócił uwagę na rolę radioterapii w przedoperacyjnym leczeniu, zaś dr Piotr Tokajuk omówił znaczenie chemioterapii w terapii tego nowotworu.

 

Drugi blok tematyczny poświęcony był rakowi żołądka. Dr Paweł Rogalski omówił endoskopowe resekcje powierzchniowych zmian, podczas gdy dr Kamil Safiejko zaprezentował najnowsze osiągnięcia w leczeniu chirurgicznym. Dr Piotr Skalij przybliżył leczenie systemowe zaawansowanego raka żołądka, rzucając światło na kompleksowy charakter terapii.

 

Ostatni panel poświęcony był opiece nad chorymi na raka jelita grubego w Colorectal Cancer Unit BCO. Dr Anna Zmarzły przedstawiła istotę żywienia dojelitowego i pozajelitowego, a Dorota Sulima opisała pracę zespołu koordynatorów w opiece nad chorymi. Natomiast Małgorzata Kozłowska i Angelika Mańczuk omówiły znaczenie przygotowania dietetycznego pacjenta przed i po leczeniu onkologicznym. Z kolei prof. Krzysztof Bujko z Narodowego Instytut Onkologii poruszył kwestie standardów postępowania w przypadku leczenia raka odbytnicy.

 

Konferencja CCU przyniosła nie tylko nowe informacje i spojrzenia na terapię nowotworów przewodu pokarmowego, ale również stanowiła doskonałą platformę do wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy na rzecz poprawy opieki nad pacjentami z nowotworami przewodu pokarmowego.

 

ccu konf 2