Podpisanie umowy na przebudowę i modernizację bud. nr 5. Od lewej: dyrektor Andrzej Sowa, dyrektor Magdalena Borkowska, dyrektor Dominik Maślach

W najbliższym czasie ruszą prace remontowo-budowlane w najstarszym budynku Białostockiego Centrum Onkologii, tzw. ‘piątce’.

Dziś Magdalena Borkowska, dyrektor BCO oraz Andrzej Sowa, dyrektor rejonu Budimex S.A. podpisali umowę na realizacje tego przedsięwzięcia w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności do zabiegów radioterapii i rehabilitacji onkologicznej poprzez modernizację i przebudowę budynku nr 5 wraz z otoczeniem oraz zakup tomografu komputerowego w Białostockim Centrum Onkologii”. W spotkaniu z mediami wziął udział Dominik Maślach, dyrektor Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego:

Ten moment zawarcia umowy i rozpoczęcia prac jest doniosły. Na tym etapie chciałbym serdecznie pogratulować skutecznej aplikacji pani dyrektor i zespołowi. Wykonawcy życzę realizacji harmonogramu zgodnie z planami, a może i szybciej, w takim celu, aby nasi pacjenci jak najszybciej mieli dostępne świadczenia o jeszcze większej jakości niż obecnie.

Dyrektor Borkowska zaznaczyła, że budynek, który będzie przebudowywany i modernizowany jest to jeden z najstarszych budynków BCO z lat 60-tych: Nasi pacjenci zasługują na wszystko, co najlepsze, w związku z powyższym idziemy w kierunku ambulatoryjnych świadczeń. Chcemy, aby ta dostępność świadczonych usług była na jak najwyższym poziomie.

Liczę na dobrą współpracę. Bardzo dziękuję za wybór naszej oferty. Mamy duże doświadczenie w realizacji podobnych zadań, także myślę, że będzie to przebiegało bez problemów – dodał dyrektor Andrzej Sowa.

Wartość całkowita projektu to blisko 21 mln zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020: 85% wydatków kwalifikowanych wynosi prawie 8 mln zł. Pozostała kwota to środki własne i środki z budżetu województwa. Zgodnie z umową i późniejszymi zmianami: zakończenie finansowe realizacji projektu 31.07.2023 r.

Przedmiotem projektu są inwestycje polegające na modernizacji i przebudowie budynku nr 5 wraz z otoczeniem, w którym zostaną umieszczone pomieszczenia:

  • Przychodni Medycznej
  • Zakładu Brachyterapii
  • Zakładu Rehabilitacji Onkologicznej

Głównym celem projektu jest zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i poprawa aktywności zawodowej mieszkańców województwa podlaskiego poprzez lepszy dostęp do usług zdrowotnych.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości i dostępności do zabiegów radioterapii, brachyterapii, teleradioterapii i rehabilitacji onkologicznej poprzez modernizację i przebudowę budynku nr 5 wraz z otoczeniem oraz zakup tomografu komputerowego.

Osiągnięcie celu bezpośredniego projektu będzie wyrażone poprzez:

  • zwiększenie liczby pacjentów obsługiwanych w ramach opieki ambulatoryjnej
  • skróceniem czasu oczekiwania na udzielenia świadczeń.

Radioterapia znajduje zastosowanie u 75% wszystkich pacjentów onkologicznych. Wykorzystywana jest samodzielnie lub stanowi integralną część leczenia skojarzonego z chirurgią, chemioterapią i innymi metodami systemowego leczenia raka. Ponadto, w ostatnich latach obserwowany jest trend związany ze zmianą sposobu udzielania świadczeń w zakresie radioterapii – z trybu hospitalizacji na rzecz opieki ambulatoryjnej (AOS). Zakres planowanej inwestycji dotyczy możliwości zwiększenia realizacji świadczeń w trybie  ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Według rekomendacji Polskiej Unii Onkologii i mapy potrzeb, szybka diagnostyka onkologiczna i leczenie pacjentów powinno być wykonywane w wysoko specjalistycznych centrach onkologicznych gwarantujących najwyższą jakość usług na danym obszarze. W efekcie zakłada się, że w tego typu centrach jak BCO nastąpi znaczny wzrost badań diagnostycznych i wzrost liczby wykonanych procedur operacyjnych u pacjentów z innych szpitali wojewódzkich.

Remont poprawi znakomicie komfort przebywania pacjentów na terenie Białostockiego Centrum Onkologii w poradni zakładu radioterapii. Będzie to komfort zarówno dla pacjentów, jak i pracowników. (…) Wraz z remontem będziemy remontować również zakład brachyterapii i tam będziemy mieli taki komfort, że zostanie dokupiony nowoczesny tomograf komputerowy, na którym będziemy mogli planować leczenie brachyterapią. W tej chwili sytuacja jest taka, że żeby planować pacjenta do brachyterapii TK musimy tego pacjenta przewieźć do zakładu TK. Natomiast po remoncie ten tomograf będzie stal bezpośrednio w pomieszczeniach pracowni brachyterapii – podkreślił dr n. med. Tomasz Filipowski, kierownik Zakładu Radioterapii BCO.

W Zakładzie Radioterapii stworzony zostanie gabinet zabiegowy z aparatem USG do zakładania znaczników w celu wdrożenia nowych technik stereotaktycznych w leczeniu raka gruczołu krokowego, raka wątroby, trzustki oraz innych lokalizacji. Nowoczesny tomograf komputerowy służący do planowania brachyterapii w technikach przestrzennych pozwoli na wdrożenie nowych możliwości brachyterapii w raku i przerzutach do wątroby, węzłów chłonnych, a nawet trzustki, co do tej pory nie było stosowane z powodu braku możliwości zainstalowania na bloku operacyjnym tomografu na potrzeby planowania brachyterapii. Najnowsza technologia zastosowana w aparacie zmniejsza ryzyko błędu geograficznego po założeniu aplikatora do ciała pacjenta podczas radioterapii, co powoduje przede wszystkim brak konieczności przekładania pacjenta z jednego łóżka na drugie.

Zrealizowanie inwestycji ograniczy konieczność przejazdów pacjentów do innych miast w kraju, celem wykonania odpowiedniego badania TK, co spowoduje zredukowanie barier w dostępie do świadczeń medycznych. Jednocześnie zapewni kompleksowość realizowanych świadczeń co jest priorytetem BCO.

Dzięki zakupowi nowego aparatu TK, skrócone zostaną kolejki na realizację świadczeń medycznych pacjentom onkologicznym z województwa podlaskiego. W ubiegłym roku w poradni radioterapii udzielono blisko 24 tysiące porad.

Przeniesienie i powiększenie infrastrukturalne powierzchni rehabilitacji przyczyni się do wykonywania większej liczby świadczeń i przyjmowania większej liczby pacjentów. Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na udzielenia świadczeń w zakresie rehabilitacji onkologicznej oraz poprawi się standard miejsca udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych. W roku 2021 w poradni rehabilitacji udzielono blisko 2000 porad, a w zakładzie rehabilitacji wykonano prawie 90 tys. zabiegów.

Pacjent onkologiczny, jest pacjentem wymagającym, któremu zależy przede wszystkim na kompleksowości i zaangażowaniu personelu medycznego. Dzięki tej inwestycji zapewnimy mu dostęp do świadczeń gwarantowanych na najwyższym poziomie, bez konieczności wyjazdów poza granice województwa podlaskiego.