dyplom

Z radością informujemy o nagrodzie, którą zdobył prof. Marek Wojtukiewicz, ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej im. dr E. Pileckiej z pododdziałem Chemioterapii Dziennej Białostockiego Centrum Onkologii. 

Artykuł prof. Wojtukiewicza pt. "Immunoterapia potrójnie ujemnego raka piersi: koniec początku czy początek końca?", opublikowany w renomowanym czasopiśmie zagranicznym w 2022 roku, został doceniony i uhonorowany przez Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej podczas uroczystego otwarcia XXVI Kongresu PTOK w Gdańsku.

 

Profesor Wojtukiewicz to nie tylko wybitny naukowiec, ale także osoba oddana walce z rakiem i poprawie opieki onkologicznej. Jego prace stanowią inspirację dla całej społeczności medycznej.

 

Nagrodą została również wyróżniona praca podopiecznej profesora, mgr Karoliny Piekarskiej, pt. "Sposoby opracowywania wskaźników jakości opieki onkologicznej — możliwości, wyzwania i ograniczenia dla polskiego systemu opieki zdrowotnej."

 

Gratulujemy.