zdjęcie certyfikatu EUSOMA

Europejskie Towarzystwo Specjalistów ds. Raka Piersi EUSOMA przyznało Centrum Chorób Piersi - Breast Cancer Unit w Białostockim Centrum Onkologii prestiżowy europejski certyfikat jakości. Dokument stanowi najwyższe wyróżnienie na poziomie europejskim i potwierdza, że opieka i leczenie raka piersi spełniają surowe wytyczne EUSOMA.

Proces certyfikacji trwał blisko trzy lata i był niezwykle wymagający. Szpital musiał spełnić szereg precyzyjnych kryteriów, które miały na celu zapewnienie najwyższej jakości leczenia pacjentek z rakiem piersi. Tym samym Centrum Chorób Piersi Białostockiego Centrum Onkologii znalazło się w gronie 42 najlepszych placówek onkologicznych na świecie. To jedyne takie wyróżnienie w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

To, że nasza praca zyskała uznanie światowych ekspertów, a opieka jest zgodna z międzynarodowymi standardami jest nobilitacją - cieszy się Magdalena Joanna Borkowska, dyrektor BCO. Ale tworząc Ośrodek dedykowany kobietom z chorobami piersi nie myśleliśmy o wyróżnieniach, tylko o podniesieniu jakości i bezpieczeństwa pacjentek. Taki miałam plan już od pierwszego dnia zarządzania szpitalem. Tym bardziej, że sama jako pacjentka onkologiczna wiem, co się wtedy czuje. Dlatego właśnie nasza misja brzmi: Pacjent w Centrum Uwagi - dodaje.

 

Białostockie Centrum Onkologii jako pierwszy ośrodek w kraju otrzymało prestiżowy certyfikat Europejskiego Towarzystwa Specjalistów ds. Raka Piersi (EUSOMA). To wyjątkowe wyróżnienie potwierdza, że opieka nad pacjentkami z rakiem piersi w BCO spełnia najwyższe europejskie standardy jakości.

 

Każdego roku diagnozujemy i leczymy ponad 700 pacjentek z rakiem piersi z całego regionu, zapewniając im kompleksową opiekę. To doświadczenie, połączone z naszą determinacją w zapewnieniu najwyższej jakości świadczeń medycznych oraz wsparcia, sprawiło, że jako jedyny polski ośrodek otrzymaliśmy ten prestiżowy certyfikat — mówi dr n. med. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, koordynator merytoryczny Centrum Chorób Piersi - Breast Cancer Unit, specjalista onkologii klinicznej.

 

Jednym z kluczowych elementów tego procesu było wypracowanie "ścieżki pacjenta", obejmującej opiekę od diagnostyki, przez leczenie, aż po monitorowanie pacjentek po zakończeniu terapii, zgodnie z europejskimi standardami. Elżbieta Potentas, koordynator organizacyjny Centrum Chorób Piersi - Breast Cancer Unit, wyjaśnia, że przed otrzymaniem certyfikatu niezależna międzynarodowa grupa audytorów sprawdzała dokumentację, opisy procedur, przyglądała się pracy koordynatorów i lekarzy.

 

Spełnienie wymagań zawartych w procesach certyfikacyjnych wymagał od nas wszystkich systematycznej pracy i zaangażowania całego zespołu BCU, od koordynatorów aż po dyrekcję. Weryfikacja naszych starań przez niezależnych ekspertów pozwoliła nam dostrzec nasze mocne strony oraz te obszary, które cały czas możemy jeszcze udoskonalać. W tym wszystkim jednak cały czas staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych pacjentek w taki sposób, by czuły się dostrzeżone i zaopiekowane - dodaje Potentas.

 

Pomocny w wypracowaniu  sprawnej i zgodnej z normami europejskimi opieki nad pacjentami był pilotażowy program Krajowej Sieci Onkologicznej. Białostockie Centrum Onkologii brało w nim udział jako jeden z czterech szpitali w Polsce. Jak z dumą podkreśla Magdalena Joanna Borkowska, dziś europejskie trendy są takie, by ośrodki onkologiczne specjalizowały się w leczeniu konkretnych narządów, skupiając najlepszych specjalistów w danej dziedzinie i oferując kompleksowe leczenie. Centrum Chorób Piersi BCO jest właśnie takim ośrodkiem.

EUSOMA jest organizacją uznawaną za autorytet w dziedzinie raka piersi. Przyznając certyfikat Centrum Chorób Piersi Białostockiego Centrum Onkologii, potwierdza, że opieka nad pacjentkami i leczenie raka piersi w białostockim ośrodku są w pełni zgodne z tzw. złotymi standardami europejskimi. To nie tylko ogromny sukces dla BCO, ale także ważny krok naprzód w walce z rakiem piersi, który jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce.

Efekty starań kadry Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie potwierdza jednak nie tylko EUSOMA.

 

Działamy także poza murami szpitala. Zaprosiliśmy do współpracy lekarzy rodzinnych, którzy poprzez specjalną platformę MammoProf umawiają swoje pacjentki do naszej poradni chorób piersi i na badania mammograficzne zachęcając w ten sposób do działań profilaktycznych. Do tej pory do programu przystąpiło już 60 placówek POZ i zostało zgłoszonych ponad 650 pacjentek – mówi dr n. med. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz.

 

Białostockie Centrum Onkologii często i chętnie organizuje też wydarzenia i akcje związane z edukacją zdrowotną.

 

Nasz bieg po zdrowie - OnkoRun czy też konferencje dedykowane kobietom skupiają wokół Białostockiego Centrum Onkologii grono zaprzyjaźnionych ludzi - pacjentek i pacjentów oraz ich rodzin tworząc społeczność bohaterów BCO. Bo w tej trudnej walce z chorobą onkologiczną trzeba łączyć siły. Tylko tak możemy wygrać z rakiem - podsumowuje dyrektor Borkowska.

 

 

mapa EUSOMA

 

Centrum Chorób Piersi - Breast Cancer Unit w Białostockim Centrum Onkologii zapewnia kompleksową opiekę chorym na wczesnego i zaawansowanego raka piersi. Misją Breast Cancer Unit jest niesienie fachowej pomocy pacjentkom i pacjentom z rozpoznanym rakiem piersi na wysokim poziomie merytorycznym przy pomocy wykwalifikowanego personelu oraz wysokospecjalistycznego sprzętu. Centrum zapewnia całość postępowania diagnostyczno-terapeutycznego od momentu rozpoznania choroby, przez odpowiednie leczenie onkologiczne, rehabilitację oraz badania kontrolne.

Więcej informacji o Breast Cancer Unit: https://bcu.onkologia.bialystok.pl/