plansza

Białostockie Centrum Onkologii otrzymało ponad 230 mln złotych z Rządowego Funduszu Medycznego na utworzenie Centrum Chorób Piersi - Breast Cancer Unit i ośrodka satelitarnego w Suwałkach, który przyczyni się do zwiększenia dostępności do radioterapii onkologicznej.

konf 1310

Centrum Chorób Piersi - Breast Cancer Unit

Nowe Centrum Chorób Piersi, które znajdować się będzie przy ul. Warszawskiej 18 (dawny szpital zakaźny), w sąsiedztwie obecnego kompleksu szpitala, będzie stanowiło przełom w opiece nad pacjentkami z rakiem piersi. Na parterze budynku znajdować się będą pracownie mammografii, USG, RTG, gabinety lekarskie, oraz Poradnia Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi. To właśnie tutaj będzie mieścił się pokój Konsylium, gdzie specjaliści z różnych dziedzin wspólnie ustalać będą indywidualne plany leczenia. Na 1. piętrze znajdą się Pododdział Chemioterapii Dziennej oraz Poradnia Chemioterapii Nowotworów, co umożliwi kompleksową i spersonalizowaną opiekę. Na 2. piętrze nowego budynku zaprojektowano Blok Operacyjny.

Dzięki środkom z Funduszu Medycznego, BCO zakupi również nowoczesny sprzęt do diagnostyki i leczenia nowotworów piersi, co pozwoli na zastosowanie jeszcze bardziej precyzyjnych i skutecznych terapii. 

Stworzenie Centrum to ważny krok naprzód w walce z rakiem piersi, który jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. 

Obecnie Centrum Chorób Piersi Białostockiego Centrum Onkologii diagnozuje i leczy ponad 700 pacjentek z rakiem piersi z całego województwa rocznie, zapewniając im opiekę na najwyższym światowym poziomie. Ośrodek został bowiem wyróżniony prestiżowym certyfikatem Europejskiego Towarzystwa Specjalistów ds. Raka Piersi (EUSOMA). Tym samym znajdując się w gronie 42 najlepszych placówek onkologicznych na świecie. 

 

konf 1310 1

Ośrodek satelitarny w Suwałkach

W ramach dofinansowania z Funduszu Medycznego powstanie także ośrodek satelitarny w zakresie radioterapii w Suwałkach. To ważna inwestycja, która zwiększy dostępność do radioterapii onkologicznej. Dwa nowe akceleratory oraz zakup tomografu komputerowego pozwolą na udzielanie świadczeń w trybie ambulatoryjnym i znacząco skrócą odległość, jaką pacjenci muszą teraz pokonać, by poddać się terapii. W ośrodek w Suwałkach znajdą się również Poradnia Radioterapii oraz Pracownia Teleradioterapii, co stanowi ogromny krok w kierunku poprawy dostępności do nowoczesnych metod leczenia onkologicznego. Wszystko to w duchu zapewnienia pacjentom z regionu kompleksowej opieki i wsparcia.

 

Wymiana systemu rezonansu magnetycznego

Rezonans magnetyczny odgrywa kluczową rolę w diagnostyce onkologicznej, pozwalając na wykrywanie niebezpiecznych zmian w bardzo wczesnym stadium rozwoju nowotworów. W ramach dofinansowania Białostockie Centrum Onkologii wymieni dotychczasowy rezonans magnetyczny na nowy aparat.

 

 

Całkowita wartość projektu wynosi blisko 257 milionów złotych, z czego aż 90% pochodzi z Funduszu Medycznego (231 281 044 zł), a pozostałe 10% to środki własne BCO (25 697 894 zł). Okres realizacji inwestycji przewidziany jest na lata 2024-2027.