dyrektor BCO mówi do mikrofonu

Białostockie Centrum Onkologii zajęło pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu "Liderzy Zarządzania" BFF Banking Group w kategorii - Szpitale z kontraktem z NFZ wyższym niż 200 mln zł. Wyróżnienie to potwierdza wysoką jakość opieki medycznej i efektywność ekonomiczną, co jest rezultatem doskonałego zarządzania placówką.

 

Jak mówi Magdalena Joanna Borkowska, dyrektor BCO z jej dotychczasowego doświadczenia menedżerskiego wynika, iż kluczowe znaczenie ma wyważenie proporcji pomiędzy twardymi wskaźnikami ekonomicznymi, a tzw. czynnikiem ludzkim. 

 

Misją Białostockiego Centrum Onkologii jest stawianie pacjenta w centrum uwagi, co stanowi dla nas codzienne wyzwanie. Inwestujemy więc w ludzi, nowoczesny sprzęt medyczny i rozwijamy infrastrukturę, z pełną uwagą na zdrowotne potrzeby mieszkańców województwa podlaskiego – podkreśla Borkowska. 

 

Ranking "Liderzy Zarządzania" to projekt mający na celu promowanie najlepszych praktyk w publicznej służbie zdrowia oraz wyróżnienie szpitali osiągających najlepsze wyniki zarządcze i finansowe. Patronat honorowy nad projektem objął Rzecznik Praw Pacjentów. Współorganizatorem rankingu oraz partnerem medialnym jest dziennik "Rzeczpospolita", natomiast instytucjonalnymi partnerami są Polska Federacja Szpitali oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych. Ranking oparty jest na informacjach zawartych w sprawozdaniach finansowych placówek, a autorami obliczeń i klasyfikacji są eksperci z BFF Banking Group.

 

Nagrodę dla Białostockiego Centrum Onkologii podczas uroczystej gali w Teatrze Scena Monopolis w Łodzi 23 listopada 2023 r. odebrała osobiście dyrektor szpitala, Magdalena Joanna Borkowska.

 

Liderzy zarzdzania gala 20232 Liderzy zarzdzania gala 20231 Liderzy zarzdzania gala 20236