informacje o Forum

Zapraszamy lekarzy specjalistów z ośrodków Breast Cancer Unit z całej Polski do udziału w wyjątkowym wydarzeniu.

Na początku grudnia odbędzie się II OGÓLNOPOLSKIE FORUM OŚRODKÓW DIAGNOSTYKI I LECZENIA RAKA PIERSI BREAST CANCER UNIT.

Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji będzie - "Eskalacja i deeskalacja leczenia wczesnego raka piersi".

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach radioterapeutycznych. Poprowadzi je specjalista w dziedzinie radioterapii - prof. Philip Poortmans z Belgii.

Organizatorem wydarzenia jest certyfikowane przez Europejskie Towarzystwo ds. leczenia raka piersi EUSOMA, Centrum Leczenia Chorób Piersi - Breast Cancer Unit BCO.

 Forum 2023 Zapowied 1