grupa ludzi pozuje do zdjęcia

Rak piersi pozostaje jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów wśród Polek. Pomimo rosnącej wiedzy na temat tej choroby, wciąż istnieje potrzeba zwiększenia świadomości i zachęcania kobiet do regularnych badań profilaktycznych. Znaczną rolę w podnoszeniu poziomu edukacji na temat raka piersi odgrywa Ogólnopolskie Forum Ośrodków Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi – Breast Cancer Unit (BCU), które zorganizowano już po raz drugi.

Uroczyste otwarcie wydarzenia miało miejsce pod przewodnictwem dyrektor BCO, dr n. o zdr. Magdaleny Joanny Borkowskiej, oraz koordynatorów BCU: dr n. med. Bogumiły Czartoryskiej-Arłukowicz, dr n. med. Leszka Kozłowskiego oraz dr n. o zdr. Elżbiety Potentas.

 

Wyjątkowy charakter Forum podkreślały wykłady inauguracyjne pod hasłem: "Deeskalacja, eskalacja leczenia wczesnego raka piersi - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?" prowadzone przez wybitnych specjalistów, prof. Philipa Poortmansa z Belgii, prof. Jacka Jassema i prof. Janusza Jaśkiewicza z Gdańska.

 

Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji było zagadnienie "Eskalacji i deeskalacji leczenia wczesnego raka piersi", skupiające uwagę specjalistów z ośrodków Breast Cancer Unit z całej Polski. Uczestnicy Forum mieli także okazję wziąć udział w warsztatach radioterapeutycznych, prowadzonych przez światowej klasy eksperta w dziedzinie radioterapii, prof. Philipa Poortmansa.

 

Nie zabrakło również prezentacji nowości w leczeniu wczesnego raka piersi, zagadnień dotyczących leczenia chirurgicznego oraz onkologii klinicznej. Organizatorem Forum było Centrum Leczenia Chorób Piersi - Breast Cancer Unit BCO, certyfikowane przez Europejskie Towarzystwo ds. leczenia raka piersi EUSOMA.

 

Forum Breast Cancer Unit zakończyło się słowami "do zobaczenia za rok na kolejnym spotkaniu, które będzie kontynuować wspólną walkę przeciwko rakowi piersi, tworząc przyszłość diagnostyki i leczenia tej poważnej choroby".

 

f4 f2 f1

f14 f19 f15

f6 f7 f21

f8 f13 f10

f11 f12 f9